Veterinaire check-up voor de deelnemende paarden van de kortebaan Utrecht, zaterdag 24 september

Elk paard deelnemend paard aan de kortebaan van Utrecht dient een korte veterinaire check-up te doorlopen voordat het paard op de baan verschijnt. Deze check-up zal bestaan uit een kort algemeen onderzoek en het beoordelen van de zuiverheid van de gangen wat in totaal ongeveer 5 minuten zal duren. Verder kan het zo zijn dat de dierenarts extra controleert op verboden harnachement. Alle deelnemende paarden dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn op de kortebaan Utrecht. Aanvang van de kortebaan is om 12.30 uur.