uitbreiding van de mogelijkheid om paarden te certificeren t.b.v. export op gezamelijk in te plannen dag

Vanaf komende week is er een uitbereiding van het aantal locaties waar paarden gecertificeerd kunnen worden t.b.v. export.

Het gaat hierbij om:

Horses2fly                                         -Jistrum

Gelissen                                            -Echt

Amstelhorse Hotel                         -Amstelveen

Koekkoek int Horsetransport         -Slagharen

Er is aan de SNDR gevraagd om te inventariseren welke dag en welke locatie het beste uitkomt om dan vervolgens die dag te reserveren voor de SNDR en de keuringen van de betrokken koerspaarden.

Willen de betrokken trainers, voor maandag 10:00 uur aanstaande via mail, drafsport@ndr.nl , hun voorkeur voor een locatie aangeven en om welke paarden het zou gaan, dan gaan wij kijken of er een reservering bij één van de vier locaties kan worden gemaakt.