STAMBOEK INFORMATIE INZAKE VEULEN AANMELDINGEN

Een veulen dient binnen twee maanden na geboorte te worden aangemeld bij het stamboek. Dit kan uitsluitend d.m.v. toezending van het originele (roze) geboortebericht of het originele buitenlandse dekbewijs/geboortebericht. Voor Frankrijk is dit een “declaration de naissance” volledig ingevuld. Voor Duitsland is dit een “Deckschein” + gegevens van het veulen. Andere landen kunt u bij het stamboek informeren.

Een geboortebericht ontvangt u van de hengstenhouder na betaling van alle onkosten aan hem/haar. Indien de gestelde termijn van twee maanden wordt overschreden zal een heffing van € 100 worden opgelegd. Een veulen kan dus niet aangemeld worden d.m.v. een fax, een briefje, een telefoontje, mondeling aan de persoon die een transponder (chip) inbrengt enz..

Iedereen is wettelijk verplicht een paspoort bij een paardachtige ouder dan 7 maanden te kunnen overleggen. Daarom geldt:

-Een paspoort consulent komt uw veulen na publicatie in de “draf- en rensport bij aangemeld in het stamboek” binnen twee maanden chippen en haar afnemen. Indien u op het geboortebericht vermeld wat de standplaats van het veulen is.

-Een DNA onderzoek neemt, indien DNA van beide ouders bekend is, een maand in beslag.

-Het stamboek heeft 2 maanden nodig voor de verwerking van alle gegevens en de afgifte van het paspoort en bewijs van inschrijving in het stamboek.

Veulens welke niet binnen het geboortejaar, dus voor 1 januari van het jaar volgend op het geboortejaar, op de voornoemde manier worden aangemeld, worden niet in behandeling genomen door het stamboek. In geval van overmacht of in zeer uitzonderlijke gevallen (ter beoordeling van het stamboek) kan een verzoek aan de stamboekcommissie worden gericht tot alsnog opname in het stamboek. Hiervoor wordt een heffing van € 300 in rekening gebracht. Indien toestemming verkregen wordt, zal het betreffende paard niet ingeschreven worden voor de zogenaamde klassiekers.

Stamboeksecretariaat NDR