Mededeling SNDR over zweepgebruik op de kortebaan

L.S.
Naar aanleiding van het besluit, van het Bestuur van de SNDR, inzake het verbieden van het meevoeren van de zweep op de kortebaan, zijn een aantal betrokkenen in verweer gegaan. Naar aanleiding van deze berichten ben ik in gesprek gegaan met betrokkenen. Wederom zijn de argumenten gewisseld, met daarbij de suggestie eventueel te komen tot een overgangsperiode van een half seizoen (14 starts), om tot een betere afweging te komen rond de beleving van het zweepgebruik.
Langs deze weg wil ik u informeren dat de gesprekken en afwegingen niet hebben geleid tot een wijziging van het standpunt om de zweep niet mee te mogen voeren op de kortebaan en het gebruik, met ingang van het seizoen 2017, te verbieden.
Dat dit besluit voor een aantal betrokkenen vervelend uitpakt, realiseer ik mij. Daarnaast heb ik het op prijs gesteld dat men de discussie, zonder zaken op de spits te drijven, vooraf heeft willen voeren. Dit gezegd hebbend wil ik het verschil van inzicht hierbij afronden.
In vertrouwen dat wij met elkaar een mooi kortebaanseizoen tegemoet gaan,
Met sportieve groet,
Namens de SNDR,

Cees Pluimgraaff
manager