Wijziging uitschrijving Fokkers Trofee vanaf 2017

De uitschrijving van de Fokkers Trofee koersen wordt vanaf 2017 gewijzigd. De Troost Trofee vervalt. Wel blijft er een hoofdkoers voor alle paarden en daarnaast een afdeling voor alleen merries. Hieronder de nieuwe uitschrijving.

NIEUWE UITSCHRIJVING:

FOKKERS TROFEE H
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en de Fokkers Trofee Merrie afdeling zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE H open afdeling
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2014 geboren zijn.
Afstand 2100 m. Met autostart. Inschrijving gesloten.

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km tijd als 3 jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist het lot.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
a. 5e inleggeld € 70 op 1 maart 2017;
b. 6e inleggeld € 115 op 1 juli 2017;
c. 7e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte.

Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE-merries afdeling
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2014 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee H. Afstand 2100 m. Met autostart.

Fokpremie:
20%.

Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggeld:
€ 70 op de datum van de vooraangifte.