REGLEMENTEN M.B.T. PREMIUM KOERSEN

ATTENTIE: VOORAANGIFTE UITSLUITEND PER FAX OF E-MAIL.
TELEFONISCHE AANGIFTES ZULLEN NIET WORDEN AANGENOMEN.

NB: HET BESLAG DIENT VERMELD TE WORDEN, EVENALS DE RIJDERSKLEUREN.
(onder vooraangifte wordt verstaan, de aangifte ten kantore NDR.)

Bij de aangifte per fax/e-mail vermelden, naast het paard, de naam, trainer en rijder van het paard:

géén ijzers onder: D4 (D4 staat voor Deferré 4 Pieds’ ofwel alle 4 de ‘voeten’ zonder ijzers)
géén achterijzers onder: DP (DP staat voor Deferré Postérieurs ofwel zonder ijzers achter)
géén voorijzers onder: DA (DA staat voor Deferré Antérieurs ofwel zonder ijzers voor)
4 ijzers onder: géén vermelding

Deze vooraangifte is verplichtend en wijzigingen zijn niet mogelijk .

Controle van de ijzers op de wedstrijddag vindt plaats bij het betreden van de baan.
De combinaties gestald op het entrainement Mollema dienen zich hiervoor bij de ingang van het grote stalterrein bij de baancommissaris te melden.

Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen, indien het beslag van dit paard niet overeenstemt met dat wat vermeld staat in het koersprogramma. De trainer van het paard zal dan verantwoordelijk gesteld worden en voor de trainer zijn de volgende sancties van toepassing:
• een heffing van € 500,- (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
• het paard mag in de bewuste koers niet starten (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
Indien een paard niet is aangegeven bij het sluiten van de aangifte paarden op de baan,
zal het paard worden beschouwd als niet starter en zal de trainer een heffing worden opgelegd
van € 500,-. (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)

Procedure op de koersdag:
1. Voor de start:

Tijdens de Premium-meetings geldt dat er geen defilé zal zijn. De regie van Equidia zal de paarden voorafgaand aan de koers in beeld brengen, zodat de commentatoren de spelers kunnen informeren over de paarden. Hierbij zal de volgende procedure van kracht zijn:

• Paarden dienen 8 minuten voor de start in de baan te zijn (verplicht) en mogen
de baan niet meer verlaten. Niet tijdig in de baan: heffing € 35,-.
Paarden dienen zich bij het signaal “start over 20 seconden” in de blauwe zone of startvak te bevinden.
• Eventuele veranderingen, waaronder ook wordt verstaan het weer slaan van een afgetrapt ijzer, dienen in de paddock/baan te geschieden. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het draverijcomité.
• Het veroorzaken van een valse start zal als volgt bestraft worden:
o 1e valse start: € 50,-
o 2e valse start: € 100,-

2. Reglementen: jurering tijdens en na de koers.

Tijdens de koers zal een combinatie worden uitgeschakeld volgens de reglementen, zoals gesteld in artikel 35 van het Drafsport Wedstrijd Reglement. Daarnaast zijn de volgende regels van kracht:

a) Wanneer een paard 5 galopsprongen of meer maakt in de laatste rechte lijn;
b) wanneer een paard in de laatste rechte lijn 5 passen of meer onregelmatig draaft of in telgang is.

NB: paarden kunnen na onderzoek (enquête) alsnog worden gediskwalificeerd.

Wat betreft de overige reglementen wordt verwezen naar de reglementen van de NDR.

Op de Premium-meetings zal voor alle koersen de procedure voor de start worden gevolgd zoals omschreven voor de Premium-koersen.
Derhalve zal er op deze meetings geen defilé plaatsvinden en worden alle paarden minimaal 8 minuten voor de start in de baan verwacht.
Na dit tijdstip zal het hek worden gesloten en dienen eventuele voorwerkers de baan verlaten te hebben.
De deelnemende paarden mogen de baan tot het einde van de koers niet meer verlaten, .