Reglementwijziging inzake Amateurrijders en Amatrices rensport

REGLEMENTSWIJZIGING artikel 32 lid IV sub b:

AMATEURRIJDERS EN AMATRICES
ALGEMEEN
Artikel 32
I Vergunningen als amateurrijder worden uitsluitend uitgereikt aan personen, die niet uit hoofde van hun beroep aan de wedstrijdsport deelnemen of deelgenomen hebben, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 33, artikel 34 en artikel 35.
II Vergunningen als amatrice worden uitsluitend uitgereikt aan vrouwelijke personen, die niet uit hoofde van haar beroep aan de wedstrijdsport deelnemen of deelgenomen hebben, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 en artikel 35.
III De N.D.R. bepaalt wie beroepsmatig aan de wedstrijdsport deelnemen of deelgenomen hebben.
IV a. De N.D.R. kan personen die aan de drafsport uit hoofde van hun beroep hebben deelgenomen, een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice verstrekken. Een schriftelijke aanvraag daartoe kan door betrokkene eerst worden ingediend, na tenminste drie jaar op geen enkele wijze beroepshalve in de drafsport werkzaam te zijn geweest.
Voor personen, die als eigenaarrijder aan de drafsport hebben
deelgenomen geldt eveneens een wachttijd van één jaar.
Voor personen die als geregistreerde leerling in de drafsport werkzaam zijn geweest en/of als leerlingpikeur aan wedstrijden hebben deelgenomen is geen wachttijd van kracht.
Amateurrijders c.q. amatrices, die hun rijvergunning laten wijzigen in een vergunning van andere aard komen opnieuw voor een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice in aanmerking, nadat in een periode van 3 jaar op geen enkele wijze als rijder aan de wedstrijdsport werd deelgenomen.
b. De N.D.R. kan personen die aan de rensport uit hoofde van hun beroep hebben deelgenomen een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice verstrekken.
Een schriftelijke aanvraag daartoe kan door betrokkene eerst worden ingediend nadat tenminste twee jaar (leerling jockey's een half jaar) op geen enkele wijze beroepshalve in de rensport werkzaamheden werden verricht.
Amateurrijders c.q. amatrices, die hun rijvergunning laten wijzigen in een vergunning van andere aard komen opnieuw voor een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice in aanmerking, nadat in een periode van 3 jaar op geen enkele wijze als rijder aan de wedstrijdsport werd deelgenomen.
Ingeval een beroepsrijd(st)er rensport op grond van vorenstaande in het bezit is gesteld van een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice en de vergunning wederom wil wijzigen in een beroepsvergunning, zal niet eerder dan drie jaar na het tijdstip waarop de vergunning als amateurrijder c.q. amatrice werd ingetrokken een vergunning als beroepsrijd(st)er worden afgegeven.
V Amateurrijders c.q. amatrices, die als eigenaar onder aangenomen naam of in combinatie met andere amateurrijders c.q. amatrices aan wedstrijden deelnemen, kunnen niet meer vergunningen uitgereikt krijgen dan het aantal paarden dat in volledig eigendom aan de combinatie toebehoort.