Mogelijke uitschrijving meetings / exportkeuringen

In voorbereiding op de het eventueel, ​onder het nodige voorbehoud, versoepelen van de momenteel geldende COVID-19 maatregelen na 28 april 2020 is de SNDR bezig met het uitwerken van twee ​mogelijke scenario’s.

 In het eerste scenario zal de eerste koersdag op  1 mei op Victoria Park Wolvega plaatsvinden. Hoe deze meeting ingevuld gaat worden (wel of niet met publiek, maximaal aantal koersen, uitschrijvingen met inachtneming wat er met de Premium koersen gebeurt, enz.) wordt momenteel, ​in overleg met partijen, bekeken en zullen wij u zo spoedig mogelijk over informeren. In dit scenario zullen de klassieke koersen niet worden verplaatst.

In het tweede scenario gaat er op 1 juni weer worden gekoerst en zal de eerste meeting worden verreden op ‘Drafcentrum Alkmaar’. Het klassieke seizoen zal dan worden opgeschoven. Voor de exacte invulling van het koers programma binnen dit scenario informeren wij u zo spoedig mogelijk. Kort na 28/04 zal daarover een banenoverleg worden gepland.

Mocht er door veranderde regelgeving voor deze tijd de mogelijkheid bestaan om, op een maatschappelijk verantwoorde manier, te kunnen gaan koersen zullen wij zeker hierop anticiperen en op korte termijn, in overleg met de banen, een aangepast koersprogramma uitschrijven.

 Daarnaast is de SNDR via de SRP bezig om druk uit te oefenen/(te leggen) bij de NVWA om de benodigde keuringen voor export weer te hervatten met bestaande bezetting, of om deze keuringen, bij wijze van noodmaatregel,  te laten uitvoeren door niet NVWA dierenartsen. Dit om zo de export van dravers en volbloeds voor sport- en fokdoeleinden, zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Wij verwachten hier aan het eind van de week hopelijk uitsluitsel over te kunnen geven.