HERSTART VAN DE “SELECTIEPROEVEN” OP DE ALLOCATIEBANEN PER 01/06 2020

Dinsdag 12 mei 2020 zijn de banen verder geïnformeerd over de planning van de herstart van de “selectieproeven” op de allocatiebanen per 01/06 2020 (Alkmaar ZEturf Arena, Renbaan Duindigt, Drafbaan Groningen en de grasbanen).

De beslissing om de meetings, van Groningen 21 mei en Duindigt 23 mei, te annuleren is genomen op drie gronden:

  • De druk op het paarden bestand.

Daarbij is er in eerste instantie gekozen om de meetings van VPW op zaterdag 16/05, woensdag 20/05, zondag 24/05 en vrijdag 29/05 te faciliteren om zo ‘volle’ velden te creëren bij de herstart.Wel is er de mogelijkheid voor de banen van Duindigt en Groningen om “training met formele tijdsregistratie” te initiëren op voornoemde data. Daar moeten de betrokken banen nog een besluit over nemen.

  • De communicatie met lokale overheden.

Om zodoende de BM’s (en de Veiligheidsregio’s)  van Alkmaar, Groningen en Wassenaar, aan de hand van de nodige, voorhanden zijnde protocollen en lokale omstandigheden, te informeren over de op handen zijnde activiteiten.

Daarbij heeft VPW nog een verduidelijking van de situatie tot op dit moment gegeven en een toezegging gedaan om de betreffende banen eventueel in nauw overleg te helpen in het proces. Ook wij staat daarbij, ter ondersteuning van de protocollen en benodigde brieven, vanuit het Bureau SNDR ter beschikking.

  • De financiële afweging.

Waarbij meespeelt dat voor de allocatiebanen de SNDR het risico draagt m.b.t. de dekking van de toegezegde allocatiebedragen en overige koerskosten (jurering/controle verboden stoffen enz.) uit de afdrachten uit de wedomzetten die voorlopig voornamelijk online worden gegenereerd. Na 01/06 zullen de ontwikkelingen op dit gebied dan ook zeer nauwgezet worden gemonitord. De noodzaak tot een eventuele negatieve bijstelling van deze bedragen valt daarbij niet uit te sluiten.

 

Uiteraard is het geen leuk bericht in het kader van de herstart per 16/05 echter zijn wij allemaal bijzonder opgelucht en blij dat deze kansen zich nu voordoen.

Strikte protocollen en een gezond verstand ten opzichte van de geldende regels, tijdens deze pandemie, blijven daarbij leidend.

Blijf gezond.

Bestuur SNDR