Bericht van het bestuur SNDR (24-03-2020)

De ontwikkelingen rond het Corona-virus gaan razendsnel. De inkt van het eerste bericht vanuit de NDR is nog nauwelijks droog of er zijn gisteravond (maandag 23 maart) door de overheid aangescherpte maatregelen vastgesteld. Die aanpassingen maken het onmogelijk om tot 1 juni a.s. koersen te laten verrijden zowel op de lange- als op de kortebaan! Als bestuur van de SNDR kunnen we nu dan ook niet anders dan alle betreffende meetings te annuleren! Dat is uiteraard een grote klap voor de draf- en rensport in Nederland: in totaal betekent dit nu dat 20 langebaan meetings (waaronder 10 Premium meetings!) en 4 kortebanen (2 in mei en voorlopig 2 in juni) niet zullen doorgaan. Het betreft o.a. de traditionele Peerdenpieten meeting op VPW op zaterdag 25 april maar ook enkele belangrijke leeftijdskoersen voor driejarigen: Serie Breeders Course (15 mei) en het Criterium der Driejarigen (24 mei). Ook de start van het Kortebaanseizoen 2020 moet hierdoor worden uitgesteld.

 

Op basis van historische gegevens betekent dit ingeschat een reductie aan inkomsten voor de sport vanuit de afdrachten van de wedomzet van € 650.000 en een totaal aan niet uitgekeerde prijzengelden en fokpremies van meer dan € 410.000! Het zal zeer lastig worden dit ‘verlies’ na 1 juni nog te kunnen gaan compenseren in 2020, te meer omdat het nog onzeker is welke maatregelen mogelijk ook nog na 1 juni van kracht zullen zijn en welke consequenties die zullen hebben voor onze sector.

 

Zoals al in ons eerste bericht aangegeven bestaan de huidige inkomsten slechts uit de wettelijk verplichte 2,5% afdracht op de totale wedomzet van Runnerz/ZEbetting&Gaming. In Europa draait alleen de drafsport in Zweden relatief normaal maar alle meetings worden daar nu wel verreden zonder publiek. Ook is er nog geen duidelijkheid over de doorgang van de Elitloppet 2020 eind mei! De rensport in Europa wordt momenteel alleen in Ierland gecontinueerd maar ook daar zonder publiek. De sector verkeert eigenlijk overal in de wereld in zeer zwaar weer.

 

Verder betekent de huidige situatie dat onze trainers financieel alleen inkomsten verkrijgen uit de pensiongelden zonder dat deze worden aangevuld met percentages van het gewonnen prijzengeld. Eigenaren en fokkers kunnen geen prijzengeld en/of fokpremies incasseren. Dat vraagt uithoudingsvermogen bij alle betrokkenen. De verleiding zal groot zijn om de kosten zoveel mogelijk te reduceren: paarden op rust zetten of zo mogelijk verkopen, mogelijk het dekken van onze fokmerries een jaar overslaan, personele inzet reduceren, etc. Die acties hebben uiteraard ook gevolgen op termijn die niet eenvoudig kunnen worden gecompenseerd. Iedereen moet dergelijke overwegingen natuurlijk zelf maken op basis van de eigen (on)mogelijkheden maar als sport en sector zijn we gebaat bij het handhaven van collectief doorzettingsvermogen.

 

Als bestuur van de SNDR gaan we via de SRP bovenstaande financiële reducties aanhangig maken bij de beleidsmakers binnen de overheid om hiervoor ondersteuning of compensatie te krijgen. Daarin staan we natuurlijk niet alleen. Vele sectoren worden keihard geraakt door deze crisis en de financiële middelen van de overheid zijn en blijven toch beperkt. We moeten dus rekening houden met een zeer lastige periode waarvan het einde nu nog niet in zicht is. Laten we in ieder geval allemaal proberen die periode zo kort mogelijk te houden door het strikt en consequent opvolgen van de opgelegde gedragsmaatregelen!