Bericht bestuur SNDR d.d. 25 maart 2020

Gisteren en vandaag is er de nodige verwarring ontstaan over de reikwijdte van de aangescherpte maatregelen i.v.m. het Coronavirus die door de overheid op maandag 23 maart jl. zijn afgekondigd. Die verwarring werd ingegeven door het initiatief vanuit de KNVB om mogelijkheden te onderzoeken om de voetbalcompetitie na 6 april weer te kunnen gaan hervatten. Daaruit blijkt optimisme, daadkracht en de sterke wens om weer te kunnen gaan voetballen. De wens om weer te gaan koersen bestaat uiteraard ook binnen onze sport maar dan wel als dat ook verantwoord mogelijk is.

Om de ontstane verwarring hierover op te lossen heeft er o.a. contact plaatsgevonden met de Sectorraad Paarden (SRP) die op hun website duidelijk heeft aangegeven dat deze aangescherpte maatregelen ook direct effect hebben op de paardensector. Dit wordt verder gespecificeerd in een lijst die begint met de toepasbaarheid van de restricties voor alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020!

Nader onderzoek op de betreffende sites van de rijksoverheid leert dat de organisatie van koersen/meetings van de draf- en rensport valt onder de zogenaamde vergunning- en meldingsplicht zoals die zijn opgenomen in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen van de Gemeenten waarbinnen de betreffende meetings plaatsvinden. Dergelijke ‘evenementen’ vallen dus inderdaad onder de aangescherpte restricties die maandag van kracht zijn geworden en die van kracht blijven tot 1 juni a.s. Dit geldt daarom voor alle koersen/rennen op de langebanen, de grasbanen en de kortebanen!

Het sprankje hoop dat gisteren is ontstaan blijkt nu dus toch niet levensvatbaar en ons geduld zal voorlopig dus nog wel wat langer op de proef worden gesteld.