Alle koersdagen in Nederland tot 6 april 2020 geannuleerd!

De overheid heeft 15 maart aanvullende restricties opgelegd inzake het Covid-19 virus. Deze hebben als doel verplaatsingen en samenzijn zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het Corona virus te minimaliseren waardoor minder mensen getroffen zullen worden.

Gezien het genomen overheidsbesluit en in lijn met de KNHS en NOC*NSF dienen paardensport-bedrijven of -verenigingen zonder eigen paarden, hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor evenementen of andere activiteiten.

Hierdoor ziet de Stichting Ned. Draf- en Rensport zich genoodzaakt de volgende meetings te annuleren:

 

– VPW                  woensdag 25 maart

– Groningen        zondag 29 maart

– VPW                  woensdag 01 april

– Duindigt            zondag 05 april

 

 

Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren.

 

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en/of via de kamerbrief (CE-AEP/20072624) over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Te denken valt aan werktijd verkorting en mogelijk deeltijd WW. Ook is er een regeling via de “borgstelling MKB-kredieten” welke op uw bedrijf van toepassing zou kunnen zijn.

 

Het kantoor van de SNDR is per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers. De SNDR blijft van maandag tot en met vrijdag per mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Eind maart zal op basis van de dan geldende restricties worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de verdere geplande meetings in april.