Alle koersdagen in Nederland tot 6 april 2020 geannuleerd!

De overheid heeft 15 maart aanvullende restricties opgelegd inzake het Covid-19 virus. Deze hebben als doel verplaatsingen en samenzijn zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het Corona virus te minimaliseren waardoor minder mensen getroffen zullen worden.

Gezien het genomen overheidsbesluit en in lijn met de KNHS en NOC*NSF dienen paardensport-bedrijven of -verenigingen zonder eigen paarden, hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor evenementen of andere activiteiten.

Hierdoor ziet de Stichting Ned. Draf- en Rensport zich genoodzaakt de volgende meetings te annuleren:

 

– VPW                  woensdag 25 maart

– Groningen        zondag 29 maart

– VPW                  woensdag 01 april

– Duindigt            zondag 05 april

 

 

Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren.

 

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en/of via de kamerbrief (CE-AEP/20072624) over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Te denken valt aan werktijd verkorting en mogelijk deeltijd WW. Ook is er een regeling via de “borgstelling MKB-kredieten” welke op uw bedrijf van toepassing zou kunnen zijn.

 

Het kantoor van de SNDR is per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers. De SNDR blijft van maandag tot en met vrijdag per mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Eind maart zal op basis van de dan geldende restricties worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de verdere geplande meetings in april.

Kwalificaties en Examens Duindigt 21 en 28 maart geannuleerd

Gezien de door de overheid opgelegde restricties inzake het Covid-19 virus, met als doel verplaatsingen en samenzijn zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het Corona virus te minimaliseren waardoor minder mensen getroffen zullen worden, ziet de Stichting Ned. Draf- en Rensport zich genoodzaakt de op 21 en 28 maart geplande kwalificaties en examens  op de Draf- en renbaan Duindigt, te annuleren.

Aan de hand van de nieuwe richtlijnen zullen er nieuwe dat worden gepland.

Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem

ERMELO (SRP) – Op een locatie in de omgeving van Arnhem is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld. Enkele paarden waren ernstig verlamd en moesten helaas worden geëuthanaseerd. De andere paarden tonen op dit moment geen problemen. De op deze stal aanwezige paarden zullen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. Contactbedrijven zijn geïnformeerd. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD – Deventer) heeft na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1).

Rhinopneumonie, een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen, is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden en niet-besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via handen en kleding. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer achtergrondinformatie over rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Allround Kampioenschap – U dient paarden zelf in te schrijven

Allround Kampioenschap  2020

U kunt uw paard met een belastbaar bedrag tot € 15.000, inschrijven in het Allround Kampioenschap met 3 draverijen en één finale.

U kunt uw paard inschrijven tot zondag 15 maart 2020.

Het éénmalige inleggeld is € 200 per  15 maart.

De koersen worden verreden op Alkmaar – maandag 1 juni (2e Pinksterdag), Emmeloord – woensdag 24 juni en Groningen – zondag  12 juli (Sweepstakesdag)

De finale wordt verreden op Wolvega – vrijdag 24 juli.

 

Uitschrijving  3 draverijen:
Dotering van de drie draverijen is € 2.750
En bij splitsing € 2.200

Alkmaar, maandag 1 juni
Draverij van meet voor ingeschreven paarden.
Afstand: 2700 meter. Autostart (g.l.s.)
Indien er paarden moeten worden uitgeloot, wordt er echt geloot.
De NDR in samenwerking met de desbetreffende baan beslist bij hoeveel paarden de koers wordt gesplitst.

Emmeloord, woensdag 24 juni
Prijzendraverij voor ingeschreven paarden.
Afstand: 2080 meter. Bandenstart (g.l.s.)
Per draverij mogen er maximaal 10 paarden starten. Van deze (maximaal) 10 paarden starten de 5 paarden met het laagst belastbaar bedrag in het eerste band. De rest van de paarden starten in het tweede band op 25 meter.  Indien nodig wordt er tussen de paarden met hetzelfde belastbaar bedrag geloot voor een startpositie in het eerste of tweede band.

Indien er paarden moeten worden uitgeloot, wordt er echt geloot.
Maar al uitgelote paarden loten niet nog een keer uit (tenzij het niet anders kan).
De NDR in samenwerking met de desbetreffende baan beslist bij hoeveel paarden de koers wordt gesplitst.

Groningen, zondag 12 juli.
Draverij van meet voor ingeschreven paarden.
Afstand: 1700 meter. Autostart (g.l.s.)
Indien er paarden moeten worden uitgeloot, wordt er echt geloot.
Maar al uitgelote paarden loten niet nog een keer uit (tenzij het niet anders kan).
De NDR in samenwerking met de desbetreffende baan beslist bij hoeveel paarden de koers wordt gesplitst.

Finale Wolvega, vrijdag 24 juli
Draverij van meet voor ingeschreven paarden.
Afstand: 2100 meter. Autostart
Voor de samenstelling van het finaleveld geldt de speciale VPW procedure.

Dotering: € 8.800 (de finale wordt niet gesplitst)

Puntentelling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1 (ook bij splitsen).
Uitgelote paarden krijgen 15 punten mits ze wel in een andere koers tijdens de meeting starten.

 

Vergeet niet paarden in te schrijven voor de Twee – & Driejarigen Stakes 2020

U kunt uw tweejarige paarden (geboren in 2018) en driejarige paarden (geboren in 2017) inschrijven in de Tweejarigen & Driejarigen Stakes van 2020. De deadline om paarden in te schrijven is op 1 maart.

De uitschrijving en data van de Stakes wordt in een nieuw scherm geopend:

Tweejarigen en Driejarigen Stakes 2020

 

IN MEMORIAM JAAP WERNERS

 

Jaap Werners (foto: KNHS)

Deze week bereikte ons het bericht van overlijden van de heer Jaap Werners, oud algemeen secretaris van de NDR. Werners (79) was al enige tijd ziek, waardoor hij zijn activiteiten noodgedwongen op een laag pitje moest zetten.
Werners was vele jaren verbonden aan de NDR, onder meer als inspecteur van het stamboek, maar ook in alle denkbare functies op de koersbanen. Toen de toenmalig algemeen secretaris Co Govers in 1979 een transfer naar de totalisator maakte was Jaap Werners de logische opvolger.
In zijn nieuwe functie kwam Jaap allerminst in een gespreid bedje terecht, want de decenniumwisseling markeerde tevens het einde van de vette jaren voor de draf- en rensport. Spelomzetten – en inherent hieraan de inkomsten voor de sector – liepen drastisch terug , wat voor het Ministerie van Landbouw, waaronder sport en fokkerij toen nog ressorteerden, aanleiding was om een dramatische herstructurering in te zetten. De bestuurlijke verantwoordelijkheid werd door het ministerie in handen gegeven van een nieuw orgaan, het sectorfonds.
Werners, niet alleen een paardenman in hart en nieren maar ook een uiterst kundig bestuurder, had grote moeite met de destructieve beleidslijnen van de nieuwe machthebbers en het duurde dan ook niet lang voordat hij, na een op non-actiefstelling gevolgd door een succesvolle ontslagaanvechting, zijn functies bij de NDR neerlegde om voor zichzelf te gaan beginnen. Samen met oud-NDR PR-man Leen Rijkers Meinen richtte hij Cavalcade op, een bureau gespecialiseerd in o.a. taxatie en aankoopbegeleiding van paarden.
Naast deze werkzaamheden vervulde Werners nog vele bestuurlijke functies in de hippische wereld. Zo was hij o.a. voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie en speelde hij als voorzitter van de KNF een leidende rol in de transitie van de paardensportbonden naar de KNHS, waarvan hij zelf vicevoorzitter zou worden.
Ook na zijn afscheid als algemeen secretaris bleef Jaap betrokken bij zijn grote passie, de draf- en rensport, onder meer als fokker en begin jaren negentig ook als manager van Duindigt.
Zo af en toe kon je Jaap nog weleens op een koersbaan aantreffen. Nooit opvallend of op de voorgrond tredend, daar was hij de persoon niet naar. Wel desgevraagd altijd behulpzaam en bereid tot welgemeend advies.
Een groot paardenman en aimabel mens is heengegaan. De leegte die hij nalaat in de hippische wereld is enorm.
Bestuur en medewerkers van de NDR wensen de familie en verdere nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bonus voor de trainer met meeste paarden op Alkmaar

De trainer die in 2020 de meeste paarden laat starten op Alkmaar krijgt een bonus van € 500. En de trainer met de op één na meest gestarte paarden op Alkmaar ontvangt € 250.

 

Regio Challenge 2020 met finales verreden op Wolvega.

In het seizoen 2020 worden, in samenwerking met Victoria Park Wolvega, weer Regio Challenges georganiseerd.

Alle meetings van de deelnemende banen tellen mee. Voor elke baan zijn er twee finales op Wolvega, na afloop van het seizoen van de desbetreffende baan.

De grensbedragen zijn:
Alkmaar: tot € 9.000 en tot € 30.000
Groningen: tot € 10.000 en tot € 25.000
Grasbanen: tot € 12.000 en tot € 40.000

Puntentelling voor de Challenges zijn:
De winnaar van een race krijgt 15 punten, nummer twee 13, nummer drie 12 en nummer vier 11. Elk daadwerkelijk gestart paard die niet bij de eerste vier eindigt verdient 10 punten. Uitgelote paarden hebben recht op 12 punten.