Regio Challenge Grasbanen met finales op Wolvega.

In 2019 starten er ook twee Regio Challenge voor Grasbanen.  Alle meetings op de grasbanen in 2019 tellen mee. De finales zullen plaatsvinden op Wolvega, na de meeting van Joure op 30 september.

1e Regio Challenge Grasbanen:
Paarden, die op het moment van de vooraangifte voor de koersen op de grasbaan nog geen € 12.000 belastbare winsom hebben, verdienen punten.

2e Regio Challenge Grasbanen:
Paarden, die op het moment van de vooraangifte voor de koersen op de grasbaan nog geen € 40.000 belastbare winsom hebben, verdienen punten.

Puntentelling voor beide Challenge:
De winnaar van een race krijgt 15 punten, nummer twee 13, nummer drie 12 en nummer vier 11. Elk daadwerkelijk gestart paard die niet bij de eerste vier eindigt verdient 10 punten. Uitgelote paarden hebben recht op 12 punten.

 

Twee Regio Challenge Groningen 2019

Ook in 2019 starten er twee nieuwe Regio Challenge voor Groningen.  Alle meetings van Groningen in 2019 tellen mee. De finale zal plaatsvinden na de laatste meeting van Groningen.

1e Regio Challenge Groningen:
Paarden, die op het moment van de vooraangifte voor de koersen in Groningen nog geen € 6.000 belastbare winsom hebben, verdienen punten.

2e Regio Challenge Groningen:
Paarden, die op het moment van de vooraangifte voor de koersen in Groningen nog geen € 20.000 belastbare winsom hebben, verdienen punten.

Puntentelling voor beide Challenge:
De winnaar van een race krijgt 15 punten, nummer twee 13, nummer drie 12 en nummer vier 11.
Elk daadwerkelijk gestart paard die niet bij de eerste vier eindigt verdient 10 punten.
Uitgelote paarden hebben recht op 12 punten.

Meetings van Alkmaar in mei en juni geannuleerd.

De meetings van Alkmaar van maandag 6 mei, maandag 20 mei en maandag 10 juni zijn geannuleerd.

Het Drafcentrum Alkmaar bericht het volgende:
Door het arrest van de Hoge Raad, in het proces dat reeds 10 jaar gaande is, is de Paarden Sportvereniging Hilversum niet meer in staat om het Drafcentrum Alkmaar financieel te ondersteunen. Dit houdt in dat we de geplande koersdata in de maanden mei en juni moeten schrappen.

Voor de overige koersdata in 2019 zal nader worden bekeken of deze doorgang kunnen vinden, indien er andere geldstromen zich aandienen.

Renprogramma Mei 2019

Klik hieronder voor het Renprogramma Mei 2019.
Het programma wordt in een nieuw scherm geopend:

Renprogramma Mei 2019

Drafprogramma Mei 2019

Klik hieronder voor het Drafprogramma Mei 2019.
Het programma wordt in een nieuw scherm geopend:

Drafprogramma Mei 2019

 

Renprogramma April 2019

Klik hieronder voor het Renprogramma April 2019.
Het programma wordt in een nieuw scherm geopend:

Ren Programma April 2019

Uitschrijving Megasprint 2019, Alkmaar maandag 22 april

Klik hieronder voor de uitschrijving van de Megasprint 2019.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Alkmaar Megasprint 2019 uitschrijving

Motivatie reductie allocatiebedragen Alkmaar, Duindigt en Groningen

Het bestuur van de SNDR heeft recent de allocatiebedragen vastgesteld voor het koersjaar 2019 voor de banen die op basis van het allocatiemodel opereren. In 2018 is de afdracht van de wedomzet, die de belangrijkste bron zijn voor de prijzengelden en fokpremies, helaas gereduceerd als gevolg van een teruggang van de wedomzet. Het is hierdoor helaas noodzakelijk om de toe te wijzen allocatie bedragen als volgt te verlagen:

  • Renbaan Duindigt: van € 800,- +10%/koers naar € 700,- +10%/koers;
  • Drafcentrum Alkmaar: van € 700,-+10%/koers naar € 600,-+10%/koers;
  • Drafbaan Groningen: van € 700,-+10%/koers naar € 600,-+10%/koers.

Deze allocatiebedragen bepalen het ‘basisprijzengeld’ van de koersen en deze bedragen moeten in principe primair gedekt worden door de afdracht uit de wedomzet op die koersen. De totale dotering van de koersen wordt echter mede bepaald door de extra gelden die daarvoor ter beschikking kunnen worden gesteld. Deze kunnen afkomstig zijn van de inleggelden voor bijzondere draverijen en rennen (zoals de Klassiekers), beschikbare financiële middelen vanuit de baanverenigingen, sponsorgelden, etc. Het is echter de verwachting dat deze extra bedragen de reductie van de allocatiebedragen niet volledig zullen compenseren in 2019 waardoor op deze banen het te verrijden prijzengeld per koers zal dalen ten opzichte van 2018. Gedurende het seizoen blijft het bestuur de inkomsten op basis van de wedomzet nauwgezet volgen wat kan leiden tot mogelijke of noodzakelijke aanpassingen.

Voor Victoria Park Wolvega gelden geen allocatiebedragen die vanuit de SNDR ter beschikking worden gesteld. Deze baan koerst volgens het licentiemodel, volledig voor eigen rekening en risico en de hoogte van de prijzengelden worden door het management van die baan vastgesteld. De allocatiebedragen voor de grasbanen zijn ten opzichte van 2018 niet gewijzigd. Deze banen vormen een autonoom circuit dat zichzelf kan bedruipen en die in 2018 minder getroffen zijn door een afname van de totale wedomzet. Ook de prijzengelden op de kortebaan worden niet op basis van een allocatiebijdrage van de SNDR  vastgesteld maar deze worden bepaald door de individuele kortebaanverenigingen, afgestemd met de overkoepelende kortebaanbond.

 

Drafprogramma April 2019

Klik hieronder voor het Drafprogramma April 2019.
Het programma wordt in een nieuw scherm geopend:

Drafprogramma April 2019

Ingeschreven paarden in de Tweejarigen en Driejarigen Stakes

Klik hieronder voor het document met alle ingeschreven paarden in de Tweejarigen en Driejarigen Stakes van 2019. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Ingeschreven paarden in de Stakes 2019