Verlenging geldende maatregelen (ook voor paardensector) tot en met dinsdag 28 april 2020

Maandag 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de onhoudbare druk op de zorg te voorkomen.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben dit tijdens een persbijeenkomst kenbaar gemaakt.

Alle eerder genomen maatregelen worden dus ook voor wat betreft de paardensector verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De Sectorraad Paarden roept op om met elkaar de maatregelen vol te houden. Het risico op besmetting is immers nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Inleggelden van 1 maart niet doorgeboekt

De inleggelden voor Klassiekers en Stakes die op 1 maart jl. gepland stonden, zijn niet doorgeboekt.

Dit geldt voor alle Klassiekers en Stakes voor 2020 en 2021.

In de komende weken word bekend gemaakt welke Klassiekers en Stakes eventueel worden verplaatst.
Daarna worden ook de nieuwe data voor alle inlegrondes van de Klassiekers en Stakes gepubliceerd.

Indien een Klassieker of Stakes geannuleerd wordt, worden alle betaalde inlegrondes teruggeboekt.

Het Allround Kampioenschap 2020 (te verrijden op Alkmaar, Emmeloord, Groningen met een finale op Wolvega) is vanwege te weinig inschrijvingen geannuleerd.

Openingstijden kantoor SNDR !

Het kantoor van de SNDR is  zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn, gesloten voor bezoekers.

De SNDR blijft van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 14:00 uur per mail en telefonisch bereikbaar (vrijdag gesloten)

Laatste informatie van de overheid inzake de regelingen tegemoetkoming loonkosten

Klik hieronder voor de laatste informatie van de overheid inzake de regelingen tegemoetkoming loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Now-regeling klaar, loketten bijna open

Uitkomst gesprekken over de Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en rensport

Vooruitlopend op artikel in de telegraaf en de publicatie in de Draf- en rensport, hieronder de alvast de link naar de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over compensatie voor de Draf- en Rensport n.a.v de nieuwe wet kansspelen op afstand.

Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

brief over de uitkomst van gesprekken met de draf en-rensport naar aanleiding van de wet kansspelen op afstand

 

 

Hengsten, aangeboden voor dekseizoen 2020

Klik hieronder voor de lijst met voor het dekseizoen 2020 aangeboden hengsten.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Hengsten aangeboden voor dekseizoen 2020

 

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Klik hieronder voor de laatste informatie m.b.t. de maatregelen van de rijksoverheid in het kader van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Persbericht Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen

Behoud de drafsport in het Stadspark!

De wereld staat momenteel in brand. Het Corona-virus grijpt om zich heen, waardoor elke regering ter wereld ingrijpende maatregelen moet nemen. Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn effect op de drafsport in Groningen, in een toch al roerige tijd voor de Stadsparker drafbaan. Het doek dreigt na dit jaar te vallen voor de draverijen in Groningen. Het recente tijdelijke verbod op evenementen en samenkomsten van personen heeft gezorgd voor een forse vermindering van het aantal koersdagen in 2020. Dit alles valt echter in het niets als gedacht wordt aan de gezondheid van u, en van ons allemaal. Niets is belangrijker dan dat. Zodra het weer mogelijk is hopen wij u allen in goede gezondheid te kunnen verwelkomen voor een middag vol spannende draverijen in het Stadspark. Het gemotiveerde bestuur en de enthousiaste medewerkers van “Drafbaan Groningen” werken onverdroten door aan het voorbereiden van de resterende koersdagen in 2020. Een rijke drafsport-traditie die nog vele jaren voortgezet zou moeten worden, die bovendien uitstekend bezocht worden door Stadjers en andere fervente koersliefhebbers. Ook de animo vanuit de landelijke drafsport voor de Groninger drafbaan is groot, te zien aan het grote aantal aanmeldingen van dravers voor de afgelopen koersdagen.

Het nieuws dat de populaire draverijen mogelijk geen vervolg kunnen krijgen per 2021, sloeg in als een mokerslag. Er is een mogelijkheid voor u om uw steun aan de historische 134 jaar oude draverijen in Groningen te laten zien, en dat is door het tekenen van onze petitie. Laat “politiek Groningen” zien dat de drafsport een plek in Stad verdient door hier uw naam te noteren(klikken op link):

https://drafsportinstadspark.petities.nl/

Steunt u de draverijen in Groningen ook?

Exportcertificering fok en/of gebruiksvee vanaf vrijdag 27 maart 2020 tijdelijk opgeschort

Klik hieronder voor de laatste informatie vanuit de Sectorraad Paarden m.b.t. maatregelen van de NVWA die direct invloed hebben op de paardensector.

Brief NVWA 25-03-2020

Bericht bestuur SNDR d.d. 25 maart 2020

Gisteren en vandaag is er de nodige verwarring ontstaan over de reikwijdte van de aangescherpte maatregelen i.v.m. het Coronavirus die door de overheid op maandag 23 maart jl. zijn afgekondigd. Die verwarring werd ingegeven door het initiatief vanuit de KNVB om mogelijkheden te onderzoeken om de voetbalcompetitie na 6 april weer te kunnen gaan hervatten. Daaruit blijkt optimisme, daadkracht en de sterke wens om weer te kunnen gaan voetballen. De wens om weer te gaan koersen bestaat uiteraard ook binnen onze sport maar dan wel als dat ook verantwoord mogelijk is.

Om de ontstane verwarring hierover op te lossen heeft er o.a. contact plaatsgevonden met de Sectorraad Paarden (SRP) die op hun website duidelijk heeft aangegeven dat deze aangescherpte maatregelen ook direct effect hebben op de paardensector. Dit wordt verder gespecificeerd in een lijst die begint met de toepasbaarheid van de restricties voor alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020!

Nader onderzoek op de betreffende sites van de rijksoverheid leert dat de organisatie van koersen/meetings van de draf- en rensport valt onder de zogenaamde vergunning- en meldingsplicht zoals die zijn opgenomen in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen van de Gemeenten waarbinnen de betreffende meetings plaatsvinden. Dergelijke ‘evenementen’ vallen dus inderdaad onder de aangescherpte restricties die maandag van kracht zijn geworden en die van kracht blijven tot 1 juni a.s. Dit geldt daarom voor alle koersen/rennen op de langebanen, de grasbanen en de kortebanen!

Het sprankje hoop dat gisteren is ontstaan blijkt nu dus toch niet levensvatbaar en ons geduld zal voorlopig dus nog wel wat langer op de proef worden gesteld.