Aangepaste Koerskalender 2020 en data “Klassiekers en Belangrijke Draverijen 2020”

Het bestuur van SNDR heeft een aangepaste koerskalender voor de rest van het jaar goedgekeurd. Tevens zijn enkele klassiekers, stakes en draverijen verplaatst naar een latere datum in dit jaar. De data van de koersdagen, klassiekers en stakes zijn onder voorbehoud.

Klik hieronder voor de “Aangepaste koerskalender”, de “Aangepaste data Klassiekers en Stakes” en de “Aangepaste data Stakes met aangepaste data inlegrondes”.

Aangepaste Koerskalender 2020

Aangepaste data klassiekers en belangrijke draverijen 2020

Tweejarigen en Driejarigen Stakes 2020 – met aangepaste data

 

Frankrijk sluit de grenzen voor buitenlandse dravers per 25 mei 2020

Hedenmorgen heeft le Trot bevestigd dat de buitenlandse dravers vanaf heden niet meer kunnen inschrijven en deelnemen aan de Franse koersen. Deze maatregel duurt vooralsnog tot en met 14 juni 2020; men spreekt de hoop uit dat de situatie met betrekking tot de preventie van de verspreiding van het COVID-19 virus spoedig verbetert in Frankrijk en dat de “grenzen” dan weer open gaan.

 

Klik hieronder voor het besluit van LeTROT…

Decision Commissaires SECF 22.05.2020

UPDATE RONDOM HERSTART (21 MEI 2020)

Gistermiddag heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân het bestuur van de SNDR en het management van VPW als volgt geïnformeerd;

Op dit moment ben ik in overleg met de rijksoverheid over de aard van de activiteiten van de SNDR.
Omdat ik nog geen uitsluitsel heb over het standpunt van de rijksoverheid, kan ik u op dit moment alleen melden dat ik u volgende week pas van een inhoudelijk antwoord kan voorzien.”

Dat betekent helaas dat er niet eerder dan volgende week duidelijkheid kan komen over de datum van de herstart van de draf- en rensector in Nederland.

Zoals al eerder is aangegeven zullen de uitschrijvingen van de selectieproeven pas door de SNDR worden gepubliceerd nadat er duidelijke garanties zijn verkregen over toestemming van alle betrokken autoriteiten voor die voor onze sector zo noodzakelijke herstart.

Daarbij wordt ook nadrukkelijk breder bezien wat de mogelijkheden zijn voor onze andere koersbanen. De meeting van zondag 24 mei vervalt dus, waarmee het aantal geannuleerde meetings in Wolvega deze maand al op 5 komt. Op de achtergrond zijn we dan ook druk bezig om de internationale positie van Wolvega en Duindigt, ondanks de annuleringen en gebrek aan duidelijkheid, op de premiumkalender te behouden.

Hopelijk kan er vrijdag 29 mei wel gekoerst worden maar dat is op dit moment niet in te schatten, zoals blijkt uit bovenstaande.

We hopen dat iedereen in de sector nog even volhoudt en klaar is om te koersen in eigen land zodra er eindelijk overal groen licht is.

Bestuur SNDR en management VPW

PERSBERICHT maandag 18 mei, SNDR ANNULEERT SELECTIEPROEVEN 20 MEI TE WOLVEGA

Doordat de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ook op maandag 18 mei nog geen groen licht heeft gegeven, heeft het Bestuur SNDR rond het middaguur besloten om ook de selectieproeven gepland voor 20 mei op Victoria Park Wolvega te annuleren.

“Op deze manier worden Nederlandse professionals gedwongen om in het buitenland aan het werk te gaan. De situatie is nijpend. Bedrijven hebben behoefte aan inkomsten om ontslagen en faillissementen te voorkomen. En ook de sector als geheel komt zo onnodig in de problemen”, zo verklaarde voorzitter Paul Mulder (Bestuur SNDR) maandagmiddag.

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wat de argumenten zijn voor de VRF om af te wijken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelsveiligheid.

Mulder: “De drafsportwereld is maandag 11 mei immers door het Ministerie van LNV aangemerkt als agrarische sector. En de uitvoer van selectieproeven met dravers en volbloeds (in de volksmond bekend als koersen) is door de overheid aangemerkt als bedrijfsactiviteiten. Daardoor vallen ze onder de vastgestelde uitzonderingen op het algemene verbod op samenkomsten.

En dus zou er conform het strikte protocol achter gesloten deuren gewerkt kunnen worden, zoals in alle ons omringende landen reeds het geval is.

De economische gevolgen zullen groot zijn. Op dit moment bedraagt de schade minimaal 1,5 miljoen. Maar minstens zo belangrijk is het gebrek aan perspectief voor de korte termijn en de onduidelijkheid voor de lange termijngevolgen, onder meer richting partners, doordat een herstart veel te lang op zich laat wachten. We zullen pas nieuwe uitschrijvingen publiceren zodra duidelijk is wanneer deze selectieproeven daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. En we houden de sector hiervan op de hoogte de komende dagen”

Om u een beeld te vormen van selectieproeven/trainingen met tijdregistratie achter gesloten deuren conform een strikt corona-protocol verwijzen we naar deze korte video https://youtu.be/zLGBG8-o0ys

 

Voor eerdere berichten over de herstart van de selectieproeven:

Annulering selectieproeven 16 mei (persbericht SNDR)

https://www.ndr.nl/nieuws/selectieproeven-op-wolvega-op-laatste-moment-afgeblazen-door-veiligheidsregio/

 

Annulering selectieproeven 16 mei (artikel Leeuwarder Courant)

https://www.ndr.nl/nieuws/update-situatie-zaterdag-16-mei-2020/

 

Bestuur SNDR

UPDATE: ARTIKEL IN LEEUWARDER COURANT (16 MEI, 18u20)

 

Zaterdagavond rond 18 uur 20 is door de Leeuwarder Courant een artikel gepubliceerd dat we hierbij delen.

Het artikel is een goede weergave van de situatie waarin de sport en fokkerij opeens verkeert, doordat Dhr Buma sinds gisteravond afwijkt van het standpunt van het Ministerie van LNV.

De twee meest gestelde vragen door professionals uit onze sector kunnen we helaas niet beantwoorden zoals je zult lezen:
1 waarom wijkt Dhr Buma van het standpunt van het Ministerie van LNV?
2 wanneer wordt koersen wel mogelijk?

Uit de kop van het artikel kun je aflezen dat er woensdag hoogstwaarschijnlijk nog niet gekoerst kan worden.

Artikel: Buma verbiedt ook de koersen voor komende woensdag:
https://www.lc.nl/sport/Buma-verbiedt-ook-de-paardenkoersen-voor-komende-woensdag-25673178.html

Zie hier het eerdere bericht van vanochtend zaterdag 16 mei:
https://www.ndr.nl/nieuws/selectieproeven-op-wolvega-op-laatste-moment-afgeblazen-door-veiligheidsregio/

Bestuur SNDR & Management Victoria Park Wolvega

Selectieproeven op Wolvega op laatste moment afgeblazen door Veiligheidsregio

Vrijdagavond om 19u22 ontving de Stichting NDR een brief van de Veiligheidsregio Fryslân waarin stond dat de werkzaamheden zoals goedgekeurd door het ministerie nog niet konden worden hervat. Dit betekende dat de selectieproeven in Wolvega (achter gesloten deuren, conform een strikt corona-protocol dat voldoet aan eisen RIVM en is goedgekeurd) van zaterdag 16 mei alsnog afgeblazen moesten worden op last van de Veiligheidsregio.

Dit nadat er maandag eindelijk groen licht was gekomen van het Ministerie LNV voor een protocol en toegestane bedrijfsactiviteiten. Dit is ook direct afgestemd met de burgemeester (die deelneemt in de veiligheidsregio). Goedkeuring van het protocol, dat in de meeste Europese landen al met succes wordt toegepast, was goed nieuws voor een sector die sinds 12 maart op slot zit.

Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega hebben met verbazing kennis genomen van deze eenzijdige melding in extremis.

In deze brief lezen wij “Tot op heden hebben wij van u geen verzoek om ontheffing van de noodverordening ontvangen.” Dat is feitelijk onjuist aangezien we reeds op 1 april (versie 1) en 24 april (versie 2) een verzoek hebben ingediend. Sindsdien is dit met de burgemeester intensief besproken. De burgemeester bevestigde ons dat deze verzoeken met de veiligheidsregio zijn gedeeld (bevestiging hiervan ontvingen we op 2 mei).

Inmiddels hebben wij alweer contact gezocht met de lokale en regionale instanties. Omdat Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega voor transparantie staan, zullen we hierover meteen berichten zodra er meer duidelijk is over argumentatie bij het besluit en, nog belangrijker, wanneer de werkzaamheden wèl degelijk kunnen plaatsvinden, zoals goedgekeurd door het Ministerie LNV.

Bestuur SNDR en Management Victoria Park Wolvega

 

Selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog geannuleerd.

Ondanks onze intensieve inspanningen van de afgelopen weken en de daarbij gedane toezeggingen vanuit de centrale overheid heeft de veiligheidsregio Friesland, vanavond helaas en onverwacht besloten dat de, op VictoriaPark Wolvega geplande selectie proeven van 16 mei, niet door kunnen gaan. De algemene afstemming binnen de betrokken overheidsinstantie is uiteindelijk onvoldoende gebleken en gemaakte toezeggingen zijn niet gehonoreerd. Wij, de SNDR, gaan met deze teleurstellende beslissing aan de slag en gaan onderzoeken wat de mogelijkheden nu zijn voor het hervatten van de selectieproeven. Daartoe zullen we op korte termijn wederom alle betrokken instanties met grote urgentie benaderen.

Dit betekent nu concreet dat de selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog zijn geannuleerd.

Bestuur SNDR

Aanvangstijdstippen aangifte paarden en koersen Wolvega 16 mei 2020

Aangiftepaarden: 08:00 – 08:30

Koers 1, Prix Franck Nivard : 9h45

Koers 2, Prix Jean-Michel Bazire: 10h10

Koers 3, Prix Eric Raffin: 10h35

Koers 4, Wolvega Spring Cup: 11h05

Koers 5, Prix letrot.com: 11h35

Koers 6, Championnat des 3 ans: 12h10

HERSTART VAN DE “SELECTIEPROEVEN” OP DE ALLOCATIEBANEN PER 01/06 2020

Dinsdag 12 mei 2020 zijn de banen verder geïnformeerd over de planning van de herstart van de “selectieproeven” op de allocatiebanen per 01/06 2020 (Alkmaar ZEturf Arena, Renbaan Duindigt, Drafbaan Groningen en de grasbanen).

De beslissing om de meetings, van Groningen 21 mei en Duindigt 23 mei, te annuleren is genomen op drie gronden:

  • De druk op het paarden bestand.

Daarbij is er in eerste instantie gekozen om de meetings van VPW op zaterdag 16/05, woensdag 20/05, zondag 24/05 en vrijdag 29/05 te faciliteren om zo ‘volle’ velden te creëren bij de herstart.Wel is er de mogelijkheid voor de banen van Duindigt en Groningen om “training met formele tijdsregistratie” te initiëren op voornoemde data. Daar moeten de betrokken banen nog een besluit over nemen.

  • De communicatie met lokale overheden.

Om zodoende de BM’s (en de Veiligheidsregio’s)  van Alkmaar, Groningen en Wassenaar, aan de hand van de nodige, voorhanden zijnde protocollen en lokale omstandigheden, te informeren over de op handen zijnde activiteiten.

Daarbij heeft VPW nog een verduidelijking van de situatie tot op dit moment gegeven en een toezegging gedaan om de betreffende banen eventueel in nauw overleg te helpen in het proces. Ook wij staat daarbij, ter ondersteuning van de protocollen en benodigde brieven, vanuit het Bureau SNDR ter beschikking.

  • De financiële afweging.

Waarbij meespeelt dat voor de allocatiebanen de SNDR het risico draagt m.b.t. de dekking van de toegezegde allocatiebedragen en overige koerskosten (jurering/controle verboden stoffen enz.) uit de afdrachten uit de wedomzetten die voorlopig voornamelijk online worden gegenereerd. Na 01/06 zullen de ontwikkelingen op dit gebied dan ook zeer nauwgezet worden gemonitord. De noodzaak tot een eventuele negatieve bijstelling van deze bedragen valt daarbij niet uit te sluiten.

 

Uiteraard is het geen leuk bericht in het kader van de herstart per 16/05 echter zijn wij allemaal bijzonder opgelucht en blij dat deze kansen zich nu voordoen.

Strikte protocollen en een gezond verstand ten opzichte van de geldende regels, tijdens deze pandemie, blijven daarbij leidend.

Blijf gezond.

Bestuur SNDR

Groen licht chippen en schetsen veulens

Vandaag, dinsdag 12 mei, is bekend geworden dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van de keuringen, het chippen en de draf- en rensport, vanaf vandaag onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol en voorlopig achter gesloten deuren (zonder publiek).
Het door de Koepel Fokkerij vastgestelde protocol voor het chippen en schetsen treft u hieronder.
Protocol chippen en schetsen vanaf 12 mei 2020