Body Protector vanaf 1 januari verplicht

Het dragen van een body protector is in alle drafsport disciplines per 1 januari 2013 verplicht.
De eisen hiervoor kunt u vinden in artikel 2 lid VII van het Drafsport Wedstrijd Regelment, hieronder gepubliceerd.
Reglementswijziging DWR art 2, lid VII:

VII Alle rijders moeten gekleed zijn in een lange witte broek met bies in één van de kleuren van de buis, niet wit zijnde en een buis van dezelfde stof als de broek, dan wel een combinatie van broek en buis uit één geheel, die op onderdelen aan voormelde eisen voldoet.
Het dragen van een goedgekeurde body protector is verplicht, de normen hiervoor zijn: EN 13158 of EC 1621-2 gecombineerd met een specifieke bescherming voor de borstkas.
Voorts moeten rijders een valhelm van een goedgekeurd type dragen, een witte rijdas of witte col en bruine jodphur laarzen of zwarte rijlaarzen. De broek moet zijn voorzien van souspieds.

REGLEMENTEN M.B.T. PREMIUM KOERSEN

ATTENTIE: VOORAANGIFTE UITSLUITEND PER FAX OF E-MAIL.
TELEFONISCHE AANGIFTES ZULLEN NIET WORDEN AANGENOMEN.

NB: HET BESLAG DIENT VERMELD TE WORDEN, EVENALS DE RIJDERSKLEUREN.
(onder vooraangifte wordt verstaan, de aangifte ten kantore NDR.)

Bij de aangifte per fax/e-mail vermelden, naast het paard, de naam, trainer en rijder van het paard:

géén ijzers onder: D4 (D4 staat voor Deferré 4 Pieds’ ofwel alle 4 de ‘voeten’ zonder ijzers)
géén achterijzers onder: DP (DP staat voor Deferré Postérieurs ofwel zonder ijzers achter)
géén voorijzers onder: DA (DA staat voor Deferré Antérieurs ofwel zonder ijzers voor)
4 ijzers onder: géén vermelding

Deze vooraangifte is verplichtend en wijzigingen zijn niet mogelijk .

Controle van de ijzers op de wedstrijddag vindt plaats bij het betreden van de baan.
De combinaties gestald op het entrainement Mollema dienen zich hiervoor bij de ingang van het grote stalterrein bij de baancommissaris te melden.

Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen, indien het beslag van dit paard niet overeenstemt met dat wat vermeld staat in het koersprogramma. De trainer van het paard zal dan verantwoordelijk gesteld worden en voor de trainer zijn de volgende sancties van toepassing:
• een heffing van € 500,- (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
• het paard mag in de bewuste koers niet starten (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
Indien een paard niet is aangegeven bij het sluiten van de aangifte paarden op de baan,
zal het paard worden beschouwd als niet starter en zal de trainer een heffing worden opgelegd
van € 500,-. (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)

Procedure op de koersdag:
1. Voor de start:

Tijdens de Premium-meetings geldt dat er geen defilé zal zijn. De regie van Equidia zal de paarden voorafgaand aan de koers in beeld brengen, zodat de commentatoren de spelers kunnen informeren over de paarden. Hierbij zal de volgende procedure van kracht zijn:

• Paarden dienen 8 minuten voor de start in de baan te zijn (verplicht) en mogen
de baan niet meer verlaten. Niet tijdig in de baan: heffing € 35,-.
Paarden dienen zich bij het signaal “start over 20 seconden” in de blauwe zone of startvak te bevinden.
• Eventuele veranderingen, waaronder ook wordt verstaan het weer slaan van een afgetrapt ijzer, dienen in de paddock/baan te geschieden. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het draverijcomité.
• Het veroorzaken van een valse start zal als volgt bestraft worden:
o 1e valse start: € 50,-
o 2e valse start: € 100,-

2. Reglementen: jurering tijdens en na de koers.

Tijdens de koers zal een combinatie worden uitgeschakeld volgens de reglementen, zoals gesteld in artikel 35 van het Drafsport Wedstrijd Reglement. Daarnaast zijn de volgende regels van kracht:

a) Wanneer een paard 5 galopsprongen of meer maakt in de laatste rechte lijn;
b) wanneer een paard in de laatste rechte lijn 5 passen of meer onregelmatig draaft of in telgang is.

NB: paarden kunnen na onderzoek (enquête) alsnog worden gediskwalificeerd.

Wat betreft de overige reglementen wordt verwezen naar de reglementen van de NDR.

Op de Premium-meetings zal voor alle koersen de procedure voor de start worden gevolgd zoals omschreven voor de Premium-koersen.
Derhalve zal er op deze meetings geen defilé plaatsvinden en worden alle paarden minimaal 8 minuten voor de start in de baan verwacht.
Na dit tijdstip zal het hek worden gesloten en dienen eventuele voorwerkers de baan verlaten te hebben.
De deelnemende paarden mogen de baan tot het einde van de koers niet meer verlaten, .

PREMIUMKALENDER WINTER-VOORJAAR 2012-2013

PREMIUMKALENDER WINTER-VOORJAAR 2012-2013

Vrijdag 7 december Wolvega 6 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 14 december Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 21 december Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 4 januari 2013 Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 11 januari Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 18 januari Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 25 januari Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 1 februari Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Vrijdag 8 februari Wolvega 8 koersen (1e start : 17.10 u.)

Maandag 25 februari Wolvega 8 koersen (1e start : 16.40 u.)

Vrijdag 1 maart Wolvega 7 koersen (1e start : 20.05 u.)

Donderdag 21 maart Wolvega 8 koersen (1e start : 16.40 u.)

Donderdag 4 april Wolvega 8 koersen (1e start : 16.40 u.)

Donderdag 18 april Wolvega 8 koersen (1e start : 16.40 u.)

Renklassiekers 3-Jarige paarden 2013.

Renklassiekers 3-Jarige paarden 2013.

Met het oog op de komende veilingen is het interessant voor eigenaren om te weten dat
vanuit de onlangs opgezette “denktank-rennen” een plan is gelanceerd om de structuur van het inschrijven in de klassiekers voor 3-jarige paarden te wijzigen. Achtergrond is dat met het huidige systeem er te weinig paarden worden ingeschreven.

Het systeem om vanaf het geboortejaar inleggelden te betalen wordt al in 2013 vervangen door een systeem waarbij pas enkele maanden voor de te lopen ren ingeschreven hoeft te worden en inleggeld moeten worden betaald (aangevuld met een late entry). De Stichting N.D.R. stelt daarbij voor elke klassieker een basisbedrag ter beschikking. Het gaat hier om de Productenren, de Derby en het Criterium der 3-jarigen.
Voor reeds ingeschreven paarden wordt een passende oplossing gemaakt.

KWALIFICATIEPROEVEN VOOR TROTTEUR FRANÇAIS

Sinds 7 juli is het mogelijk om op Victoria Park Wolvega Trotteur Français conform Franse regels te kwalificeren en herkwalificeren voor koersen in Frankrijk.
Voor 2012 bestaat deze mogelijk op de volgende data:

• Zaterdag 3 november
• Vrijdag 7 december

Indien er meer vraag is, kan het aanbod uitgebreid worden.
Voor meer informatie (reglementen etc.), raadpleegt u www.ndr.nl
Voor specifieke vragen kunt u zich het beste richten tot Dhr. Camiel Mellegers (NDR) of Ralf Dekker (VPW).

VEILINGEN VOLBLOEDS 4E KWARTAAL

4 oktober Saint Cloud/Parijs Arqana : Arabische Volbloeds; jaarlingen, 2 jarigen,
paarden in training en fokmerries

6 oktober Parijs Saint Cloud/Parijs Arqana Arc Sale: paarden in training

9-11 oktober Newmarket Tattersalls: jaarlingen BOOK I

15-18 oktober Newmarket Tattersalls: jaarlingen BOOK II

19 oktober Newmarket Tattersalls: jaarlingen BOOK III

19 – 20 oktober Baden Baden BBAG sales & racing festival: alle paarden

22-24 oktober Arqana Deauville: jaarlingen

29 oktober – 1 november Newmarket Tattersalls: paarden in training

5 – 7 november Doncaster (DBS): jaarlingen, paarden in training

19 – 20 november Arqana Deauville: jaarlingen, tweejarigen, paarden in training

26 november Newmarket Tattersalls: jaarlingen

27 november – 1 december Newmarket Tattersalls: veulens

3 – 7 december Newmarket Tattersalls: fokmerries, jonge merries in en uit training
dekhengsten

8 – 11 december Arqana Deauville: fokmerries, jonge merries in en uit training, veulens, dekhengsten

Nuttige adressen:

www.arqana.com / info@arqana.com

www.tattersalls.com / sales@tattersalls.com

www.bbag-sales.de / info@bbag-sales.de
www.dbsauctions.com / winners@dbsauctions.com
Catalogi zijn doorgaans te downloaden, terwijl de veilingen doorgaans live via internet zijn te volgen.

benoeming comité-leden

Ingevolge een besluit van het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport zijn de volgende personen benoemd als comité-lid:

Dhr. A. Haks
Dhr. A.J. van Koerten
Dhr. R. Verhoef (tevens voorzitter)
Dhr. P.M. Wiersinga (tevens voorzitter)

Erkenning buitenlandse startproef Volbloeds en Arabische Volbloeds

Het bestuur van de NDR heeft besloten met ingang van 17 september 2012 een kwalificatieproef of startproef die als voldoende is afgelegd in het buitenland en op basis waarvan het betreffende paard startgerechtigd is in dat land ook te erkennen in Nederland. Dit onder de voorwaarde dat de kwalificatieproef of startproef is afgelegd onder de reglementen van een door de NDR erkende zusterorganisatie.
Bij de inschrijving van een debuterend paard of ingeval van late entry dient het schriftelijke bewijs hiervan bij de vooraangifte te worden getoond aan de NDR ter registratie.

Extra trainingsdag Victoria Park

Extra trainingsdag Victoria Park

In aanloop naar de openingsmeeting op 1 september stelt Victoria Park de trainers in de gelegenheid om ook op woensdagochtend 15 augustus te kunnen trainen op de Friese piste. De extra trainingsdag van woensdag jl. – gepland in overleg met trainers – werd goed bezocht. Daarom voegen we daar woensdag 15 augustus nog een extra trainingssessie (09.00-13.00) aan toe.

Zoals bekend kan er vanaf dinsdag 21 augustus weer wekelijks op de dinsdag en woensdag getraind worden. (09.00 – 13.00). De piste koerst vanaf 1 september weer. Die dag staat de met 50.000 euro gedoteerde GRAND PRIX DE VICTORIA PARK WOLVEGA op het programma. Deze topkoers wordt live uitgezonden op de Franse tv-zender Equidia. Equidia zal vanaf 7 december weer wekelijks de Premiumkoersen vanaf Victoria Park Wolvega uitzenden

HET NEDERLANDS DRAVER-STAMBOEK DEEL XII (2006-2011)

HET NEDERLANDS DRAVER-STAMBOEK DEEL XII (2006-2011)

Het stamboek dravers deel XII zal, gezien de hoge kosten om het op papier te drukken, op dvd worden uitgebracht. Tijdens de jaarvergadering van de fokkers kwam de wens naar voren
om toch de mogelijkheid te hebben om het stamboek in boekvorm te krijgen.
De offerte die daarvoor is aangevraagd levert een prijs op van € 8.426 bij een minimum afname van 300 boeken. Dat is inclusief verzendkosten € 37,50 per stamboek.
Indien er 300 boeken worden afgenomen zal de NDR stamboek deel XII ook in boekvorm laten verschijnen. Degene die belangstelling voor de afname van een boek heeft, moet dit voor 1 september 2012 kenbaar maken via een e-mail, fax of brief aan de NDR.

Stichting NDR, afdeling Stamboek
Postbus 60
2240 AB Wassenaar
Fax 070-3047135
e-mail: info@ndr.nl