Jaarcijfers 2015 van de Stichting NDR

De jaarcijfers 2015 van de Stichting NDR zijn te zien en te downloaden onder het kopje Algemene Downloads op deze site.

Kwalificatiereglement Trotteur Français 2016

Het Kwalificatiereglement Trotteur Français is naast reglementen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) van toepassing op alle deelnemers aan de door de NDR, onder auspiciën van de SECF, georganiseerde kwalificaties.

De paarden zijn startgerechtigd indien:

– De eigenaren het paspoort, voor de inschrijving in de kwalificatie, hebben laten valideren door de IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).
– Het paspoort voorzien is van een geldige vaccinatie (basis-enting met herhaling binnen de drie maanden, gevolg door een herhaling binnen de zes maanden, daarna elke twaalf maanden)

Indien een paard zich monté kwalificeert is het paard alleen startgerechtigd in monté-koersen, tot het moment dat het een winsom in deze discipline heeft, of zich aangespannen herkwalificeert.

Aan een (her-) kwalificatie mogen maximaal 8 combinaties deelnemen.

De diverse disciplines zullen ieder in hun eigen kwalificatieproef starten en de tweejarige paarden zullen altijd een eigen kwalificatiekoers hebben.

De paarden moeten met hoefbeslag starten. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is de kwalificatie ongeldig en zal er een boete van €100,- worden opgelegd.

De afstand van de kwalificaties is 2100 meter met bandenstart.

De paarden dienen anderhalf uur voor aanvang van de kwalificaties op het wedstrijd terrein aanwezig te zijn en ter identificatie te worden aangeboden.

Paarden die reeds aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld in het “Reglement de la Société de Cheval Français” voldoen, kunnen niet deelnemen aan de kwalificaties.

De kwalificatietijden zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté

Tweejarige paarden mei t/m oktober 1,21,5 1,22,0
november t/m december 1,21,0 1,21,5

Driejarige paarden januari t/m maart 1,20,5 1,21,0
april en mei 1,20,0 1,20,5
Juni 1,19,5 1,20,0
juli t/m december 1,19,0 1,19,5

Vierjarige paarden januari t/m december 1,18,0 1,18,5

vijfjarige en oudere januari t/m december 1,17,5 1,18,0
paarden

De tijden voor her-kwalificatie zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté
Driejarige paarden januari t/m maart 1.20,0 1.20,5
april en mei 1.19,5 1.20,0
Juni 1.19,0 1.19,5
juli t/m december 1.18,5 1.19,0
Vierjarige paarden januari t/m december 1.17,5 1.18,0
Vijf- en zesjarige januari t/m december 1.17,0 1.17,5
paarden
Zevenjarige en oudere januari t/m december 1.16,5 1.17,0
paarden

NVWA voert welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 02 maart 2016

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanaf maart 2016 extra inspecties uit bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok- handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en identificatie en registratie (I&R) van de paarden.
Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenpaspoort
Alle paarden die ouder zijn dan 6 maanden moeten een paardenpaspoort en een chip hebben. Paarden met een paspoort van voor 1 juli 2009 mogen in plaats van een chip ook beschikken over een DNA-profiel dan wel een ingetekende schets. Het paardenpaspoort moet voorzien zijn van een hoofdstuk medische behandelingen waarin de gegevens over medicijngebruik staan. Het medicijngebruik is belangrijk bij het bepalen of een paard geslacht mag worden voor humane consumptie. Het paardenpaspoort moet altijd in de nabijheid van het paard aanwezig zijn.
Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De NVWA voert regelmatig dierenwelzijnsinspecties uit op verschillende bedrijven, zoals/bijvoorbeeld melk-, pluimvee- en varkenshouderijen.

Jaarcijfers 2014 van de Stichting NDR

De jaarcijfers van de Stichting NDR zijn te zien en te downloaden onder het kopje Algemene Downloads op deze site.

VERHOOGD PRIJZENGELD REN (H’CAP) 24-5-15 DUINDIGT

Middels sponsoring is de dotering voor de voor 24 mei voorziene handicap opgehoogd tot € 1.900 euro.

VAN BELLEN BEHEER B.V.-prijs
(H’cap) Voor paarden van 4 jaar
en ouder. Zo mogelijk HG gehandhaafd.
Afstand 1900 meter.

Aanvraag tijdelijk uitvoercertificaat Franse Dravers

Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk om, voor paarden ingeschreven in het Franse stamboek, een tijdelijke uitvoer voor training en deelname aan koersen bij le Trot aan te vragen via de fax cq. e-mail.
Een voorbeeld formulier voor de aanvraag is te vinden op www.ndr.nl (onder het kopje downloads, stamboek)

De aanvraag voor tijdelijke uitvoer dient vergezeld te worden van een fotokopie c.q. scan van de pagina’s 1 t/m 14 van het paspoort en te worden verzonden naar faxnummer: +331 49 77 17 03 of e-mail: bureau-courses@letrot.com

In navolging op dit besluit van Le Trot is het vanaf 31 maart aanstaande niet meer mogelijk dat dravers ingeschreven in het Franse en andere buitenlandse stamboeken, in Nederland in training gezet worden en deelnemen aan koersen zonder geldig uitvoercertificaat.
Uitvoeren voor de fokkerij, zowel tijdelijk als definitief, moeten onveranderd aangevraagd worden bij het IFCE (voormalige Haras Nationaux, www.ifce.fr)

Financieel jaarverslag 2013

Het financieel jaarverslag van de NDR is te zien en te downloaden onder het kopje Downloads op deze site.

Drafprogramma Januari en Februari 2013

Het drafprogramma Januari en Februari 2013 (incl. de premium meetings van 1 en 21 maart) is te zien en te downloaden onder het kopje Maandprogramma op deze site.

Verruiming leeftijdsbepalingen dravers en Engels volbloeds

Conform een besluit van het bestuur van de stichting Nederlandse Draf- en Rensport,
geldt inzake de maximum leeftijd met ingang van het seizoen 2013 het volgende:

Hengsten, ruins en merries van 16 jaar en ouder zijn niet startgerechtigd.

Koerskalender 2013

De koerskalender 2013, de kortbaankalender 2013 en het overzicht van de hoogtepunten in 2013 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.