Vraag en antwoord Equine Infectieuze Anemie

Vraag: Er is Equine Infectieuze Anemie (EIA) geconstateerd net over de grens in Duitsland, een probleem voor ons?
Er treedt in de landen om ons heen, Duitsland, België en Frankrijk af en toe een geval van EIA op, maar dat betreft doorgaans maar één of enkele paarden. Vandaag 4 juli 2017 is de aandoening voor het eerst in Nederland aangetoond.

Vraag: Equine Infectieuze Anemie wat is dat eigenlijk?
EIA is een virusziekte waarvan een paard direct ernstig ziek kan zijn met hoge koorts en bloedarmoede en een paard kan daar ook aan sterven. De tijd tussen besmetting en ernstige symptomen kan 3 tot 30 dagen bedragen (en soms veel langer – 138 dg). De ziekte kan ook chronisch worden waarbij een paard kan gaan ‘slijten’. Alle paarden met deze ziekte besmet, blijven levenslang drager en zij kunnen onder bepaalde omstandigheden (‘stress’, ziek door iets anders) weer viruspositief worden en dus weer besmettelijk zijn.

Vraag: Komt Equine Infectieuze Anemie voor in Nederland?
Sinds 4 juli 2017 komt deze ziekte helaas ook voor in Nederland. Daarvoor was er eenmaal, vele jaren geleden, een paard uit Nederland na verkoop in Engeland positief bevonden. Dat paard bleek, enkele dagen voor de export naar Engeland, in Nederland te zijn geïmporteerd vanuit Oost-Europa. Dit paard had dus al EIA voor aankomst in Nederland en heeft de ziekte, gedurende de enkele dagen in Nederland, hier niet verspreid.

De laatste jaren heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer in samenwerking met de Sectorraad Paarden en het Ministerie van Economische Zaken een groot onderzoek naar het voorkomen van EIA in Nederland gedaan. We wisten al dat bij de toplaag van onze paarden (voor export en internationale wedstrijden) in vele duizenden monsters nog nooit een positief geval is aangetoond, maar ook bij meer dan 600 gewone gebruikspaarden (die na de slacht zijn onderzocht) is deze ziekte niet gevonden.

Nadat het positieve paard op 4 juli is geëuthanaseerd, blijft het besmette bedrijf tenminste 3 maanden gesloten (verplichte quarantaine) onder toezicht van de NVWA.

Vraag: Hoe wordt EIA overgebracht?
EIA is een virusziekte die wordt overgebracht door bloed-bloed contact. In de natuur wordt deze ziekte overgebracht door grote stekende insecten zoals dazen of vliegen die via hun steeksnuit bloed direct van het ene naar het andere paarden overbrengen. Er is echter al geen gevaar meer als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat dan het bloed op de steeksnuit al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland nooit gedaan) of via een bloedtransfusie (bijvoorbeeld bij een paard met een ernstige bloeding) of via plasma (= bloed zonder cellen – bij een veulen met onvoldoende antistoffen) wanneer de donor met deze ziekte is besmet.

Vraag: Is Equine Infectieuze Anemie ook besmettelijk voor mensen?
Neen, deze ziekte is niet besmettelijk voor mensen. Daarom is de oude naam ‘Moeraskoorts’ ook geen juiste benaming.

Vraag: Kan ik mijn paard laten vaccineren tegen Equine Infectieuze Anemie?
Neen, er bestaat geen vaccinatie tegen EIA. Het is erg moeilijk om tegen dit speciale virus een betrouwbare vaccinatie te ontwikkelen.

Vraag: Hoe kan ik mijn paard beschermen tegen Equine Infectieuze Anemie?
Er is geen vaccin. Voorkomen dat het paard wordt behandeld met een vuile naald of een besmet bloedproduct is essentieel. Gelukkig wordt in Nederland door dierenartsen altijd met naalden voor eenmalig gebruik gewerkt en zijn bloedproducten van donoren die gecontroleerd zijn op EIA.

Insectenbeten van vliegen en dazen zouden de besmetting over kunnen brengen wanneer ze bij een bloedmaaltijd van een besmet paard gestoord worden en verder gaan met bloed zuigen op een niet besmet paard. Deze twee paarden moeten dan wel op korte afstand (< 200 meter) van elkaar staan. Het insect wordt zelf niet besmettelijk en fungeert dus echt alleen als ‘vliegende injectienaald’.
Een insectendeken en/of goede vliegenspray kan de kans op een beet verkleinen.

Vraag: Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen tegen Equine Infectieuze Anemie?
De beste bescherming tegen EIA is niet ‘zomaar’ paarden die uit het buitenland komen binnenhalen, zeker paarden uit Oost Europa of uit (Zuid) Amerika kunnen eventueel met EIA besmet zijn. Daarom is het verstandig om te eisen dat men bij een import paard een recent negatief EIA-testcertificaat kan tonen. Alleen als er een besmet paard op minder dan 200 meter van het bedrijf aanwezig is, is overbrengen door insecten mogelijk.

Vraag: In hoeverre kan/mag ik buitenritten maken of op wedstrijd ondanks de Equine Infectieuze Anemie?
Er is op dit moment geen reden om niet buiten te gaan rijden of op wedstrijd te gaan. Alleen wanneer een paard binnen 200 meter van een besmet paard komt, is er een (kleine) kans op overdracht. Bedrijven waar een paard staat, waarvan bekend is dat het dier besmet is, worden door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) verplicht gesloten, d.w.z. daar mogen de paarden niet van het erf af en daar kan men dan beter met een boog omheen rijden.

Vraag: Moet een wedstrijd- of keuringsorganisatie voor komende periode extra maatregelen nemen?
Daar is op dit moment geen zinnig antwoord op te geven. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) zal bedrijven waar een paard wordt gevonden dat met EIA is geïnfecteerd sluiten (voor tenminste 3 maanden) en alle andere op dat bedrijf aanwezige paarden controleren. Als die testen (tweemaal bloedonderzoek met drie maanden er tussen) negatief zijn, mag het bedrijf weer open. Gezien het feit dat eventueel besmette ‘steeksnuiten’ van insecten minder dan 200 meter besmettelijk blijven is het onverstandig binnen 200 meter van een besmet bedrijf te komen, maar verder is er geen reden om wedstrijden af te laten of buitenritten niet door te laten gaan.

Vraag: Hoe wordt een paard getest op Equine Infectieuze Anemie?
Er zijn verschillende soorten testen, maar de officiële test is de zogenaamde ‘Coggins’. Er worden één of enkele buisjes bloed (serumbuis) afgenomen en opgestuurd naar het officiële Nederlandse laboratorium in Lelystad. De tweede test (een ‘Elisa’) is wat gevoeliger maar heeft ook een wat grotere kans op miswijzing. Er zijn meerdere laboratoria in Nederland en Duitsland die deze testen uitvoeren, maar alleen het Laboratorium in Lelystad is het officiële laboratorium. Dit laboratorium heette voorheen CVI (Centraal Veterinair Instituut) en nu Wageningen Bioveterinary Research Lelystad.

Vraag: Hoe zit het met de export van paarden, sperma, embryo’s etc?
De NVWA is bezig met het precies uitwerken van de maatregelen en voor verdere informatie kijk op: www.nvwa.nl/export,vragen over import of export kunnen ook gemaild worden naar export@nvwa.nl, ook kan er contact opgenomen worden via het telefoonnummer : 0900-0388

Bron: SRP, 04-07-2017

Mededeling SNDR over zweepgebruik op de kortebaan

L.S.
Naar aanleiding van het besluit, van het Bestuur van de SNDR, inzake het verbieden van het meevoeren van de zweep op de kortebaan, zijn een aantal betrokkenen in verweer gegaan. Naar aanleiding van deze berichten ben ik in gesprek gegaan met betrokkenen. Wederom zijn de argumenten gewisseld, met daarbij de suggestie eventueel te komen tot een overgangsperiode van een half seizoen (14 starts), om tot een betere afweging te komen rond de beleving van het zweepgebruik.
Langs deze weg wil ik u informeren dat de gesprekken en afwegingen niet hebben geleid tot een wijziging van het standpunt om de zweep niet mee te mogen voeren op de kortebaan en het gebruik, met ingang van het seizoen 2017, te verbieden.
Dat dit besluit voor een aantal betrokkenen vervelend uitpakt, realiseer ik mij. Daarnaast heb ik het op prijs gesteld dat men de discussie, zonder zaken op de spits te drijven, vooraf heeft willen voeren. Dit gezegd hebbend wil ik het verschil van inzicht hierbij afronden.
In vertrouwen dat wij met elkaar een mooi kortebaanseizoen tegemoet gaan,
Met sportieve groet,
Namens de SNDR,

Cees Pluimgraaff
manager

GEGARANDEERDE DOTERING TWEEJARIGEN KLASSIEKERS 2017

GEGARANDEERDE DOTERING TWEEJARIGEN KLASSIEKERS 2017

Jonkerprijs (Wolvega, zondag 12 november)
Het prijzengeld van de Jonkerprijs zal minimaal € 5.000 plus 10% fokpremie bedragen.

Jofferprijs (Wolvega, zondag 12 november)
Het prijzengeld van de Jofferprijs zal minimaal € 5.000 plus 10% fokpremie bedragen.

Productendraverij (Wolvega, vrijdag 24 november)
Het prijzengeld van de Productendraverij zal minimaal € 10.000 plus 10% fokpremie bedragen.

Extra Bonus:
Indien de winnaar van de Productendraverij in 2017 de open Derby in 2018 en de Derby der Vierjarigen in 2019 wint, wordt een bonus uitbetaald van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar voor wie het paard de Derby der Vierjarigen loopt. De bonus zal niet worden opgenomen in de belastbare en werkelijke winsom van het paard.

NIEUWE TWEEJARIGEN KLASSIEKER IN 2018

DERBY DER TWEEJARIGEN 2018
De Productendraverij gaat vanaf 2018 verder als “Derby der Tweejarigen”. Voor deze koers zullen aparte inlegrondes gelden. De Jonker- en Jofferprijs geldt vanaf 2018 niet meer als kwalificatie voor de Derby der Tweejarigen.

Uitschrijving:
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Alle in 2016 geregistreerde paarden zijn ingeschreven.

Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (7.500, 3.750, 1.800, 1.200, 750 en 10% fokpremie)

Tevens zal er sierdeken beschikbaar worden gesteld en ereprijzen voor de eigenaar, rijder en trainer van het winnende paard.

Baan: Nog nader te bepalen
Datum: November of december 2018

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. de 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.

Inleggelden:
1e inleggeld € 100,00 op 1 februari 2018
2e inleggeld € 200,00 op 1 april 2018
3e inleggeld € 50,00 op de datum van de vooraangifte.

Bonus:
Indien de winnaar van de Derby der Tweejarigen in 2018 ook de open Derby wint in 2019 en de Derby der Vierjarigen in 2020, ontvangt de eigenaar een bonus van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar waarvoor het paard de Derby der Vierjarigen loopt en zal niet worden opgenomen in de werkelijke of belastbare winsom van paard.

134 ingeschreven Nederlandse Tweejarigen:
Gaz Heuvelland TF, Gear Up TF, Generique TF, Ginger du Chef TF, Gipsy Occagnes TF, Gold Rush Polly TF, Gracia Renka TF, J10, J11, J16, J17, J2, J20, Jacajoro JC, Jacinthe W, Jack, Jack Baldwin, Jack Hanover, Jack Trixton, Jackinthebox, Jackpot Joe, Jackpot Smart, Jackson O, Jacky de Bel, Jacky Stardust, Jade W, Jadia Cunera, Jadore, Jaffy Joha, Jago Twiko, Jalna, Jamaica Melo, Jamboree Renka, James D, James Trottatore, Jamira Elegance, Jan Alki, Jan Occagnes, Jank Summerland, Janky Paarl, Jannie van Tim, Jari L Petnic, Jarilo, Jarine le Grand, Jarrot River, Jasmijn Ricardo, Jason Centaur, Java de l'Iton, Jawis, Jazeker Well, Jazz d'Avignere, Jazzrhythm Flevo, Jazzy Mad Money, Jazzy Queen, Je Suis Rob, Je suis ton Ami, Je t'aime Lobell, Jealynn Jo, Jeanine GO, Jeanne d'Arc, Jee mie nee, Jello W, Jeluna, Jenna Transs R, Jens Elegance, Jente W, Jerommeke, Jersey Avenue, Jesican, Jess Vryenesse, Jesse Schermer, Jessica, Jessy Camelot, Jet Bianco, Jetske Beemd, Jett Rebel, Jewel Armstrong, Jewel my Pride, Jewel Star, Jianni Bianco, Jilt Flevo, Jingle Bell, Jinuck Boko, Jip Star N, Jitan Occagnes, Jitske's Wish, Jo Black, Jo Jo Harley, Joan Collins, Joan Hanover, Joe Fanatic, Joekel Twiko, Joep Swagerman, Joey Junior, Johanna Baldwin, John Europoort, John King Boko, Johnny B Goode, Jolene Joe, Jolien Schermer, Jonah Vredebest, Jonne Cavallo, Jorick W, Joris Charisma, Joris S, Jort, Jos Dairpet, Jos K, Josanne JE, Josy Occagnes, Jowanna, Jowie Joe, Joy, Joy of Steel, Joy Z, Juist Well, Julia Star, Juliette, Juliette Boko, Jungle Jane, Jungle Renka, Jungle River, Juni Oldeson, Junice Boko, Junior, Jurandy, Just a Lark, Just an Illusion, Just be Proud, Just Do It, Just for Josh, Just Smart, Justaspecialgirl, Jyvonn Vryenesse.

Herinvoering zweepverbod op de kortebaan met ingang van 2017

Op 1 augustus 2012 werd het verbod op het zweepgebruik op de kortebaan opgeheven nadat dit anderhalf jaar van kracht was geweest. Het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) besloot hiertoe na een intensieve ‘lobby’ vanuit de deelnemers, gesteund door de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals (VDRP). Zweepgebruik werd uitsluitend toegestaan in het startvak om de paarden in het belang van een correcte startprocedure te corrigeren. Verder gebruik van de zweep ter aansporing tijdens de ritten van alle omlopen van de kortebaan is reglementair geheel verboden. Het draverijcomité wordt geacht hiervoor de witte vlag te geven, wat betekent dat het betreffende paard in die rit is uitgeschakeld, en de pikeur te bestraffen.

Na vrijwel ieder kortebaanseizoen zijn de reglementen over het zweepgebruik op de kortebaan aangepast om de toepasbaarheid ervan te verbeteren. Na vierenhalf jaar is er voldoende ervaring opgedaan om het geldende beleid te evalueren. Het bestuur van de SNDR heeft de afgelopen tijd advies ingewonnen bij alle relevante belanghebbenden: het bestuur van de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland (‘de Kortebaanbond’ met daar binnen de Kortebaanadviescommissie en de Kortebaanreglementencommissie), de Klankbordgroep en diverse leden van de draverijcomités, een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals en de raad van toezicht van de SNDR. Uit deze uitgebreide consultatieronde is volgens het bestuur een voldoende breed draagvlak gebleken om het zweepgebruik met ingang van het kortebaanseizoen 2017 opnieuw te verbieden.

Een van de statutaire taken van het bestuur van de SNDR is het waarborgen van de integriteit van het koersverloop, dus ook op de kortebaan. Dat is een belangrijke voorwaarde waaronder de Kansspelautoriteit de wedvergunning aan Sportech/Runnerz heeft verstrekt, en deze is ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de SNDR en Runnerz en in alle betreffende reglementen. De afgelopen jaren, ook in 2016, is meermalen gebleken dat het zweepgebruik op de kortebaan niet altijd effectief, uniform en consistent kan worden beoordeeld. Het komt hierbij immers aan op directe menselijke waarneming en de daaraan gekoppelde actie (vlaggebruik). Hierdoor zijn diverse onduidelijke en discutabele situaties ontstaan die niet bijdragen aan het imago van de drafsport in het algemeen en de kortebaan in het bijzonder. De jurering op de kortebaan is geen sinecure en blijft mensenwerk, waarbij de waarneming en onmiddellijke besluitvorming een cruciale rol spelen die uniek is binnen de sport.

Naast de handhaving zijn ook andere factoren in de besluitvorming meegenomen. Het publiek op de kortebaan, dat vaak voor het eerst of slechts eenmaal per jaar in de eigen woonplaats een kortebaan bezoekt, ervaart zweepgebruik in het algemeen als dieronvriendelijk. In toenemende mate lijkt dit ook bij de vergunningverlening door gemeenten een rol te gaan spelen. De herinvoering van zweepverbod zal voor de start van het seizoen, in overleg met de Kortebaanbond, worden verwerkt in de reglementen die vervolgens zullen worden gepubliceerd.

Attentie eigenaren en trainers van Franse paarden

Ter informatie aan onze deelnemers melden wij dat Le Trot per 1 februari a.s. kosten zal gaan berekenen voor de afgifte van tijdelijke- en definitieve uitvoercertificaten.
Deze kosten zullen gaan bedragen:
Euro 50,00 voor tijdelijk
Euro 150,00 voor definitief

Een standaard formulier om een uitvoercertificaat aan te vragen is te zien en te downloaden onder het kopje Downloads / Stamboek

NVWA voert weer welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf heden, net als vorig jaar, extra inspecties uitvoeren bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok-, handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren

Kwalificatiereglement Trotteur Français 2017

Het Kwalificatiereglement Trotteur Français is naast reglementen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) van toepassing op alle deelnemers aan de door de NDR, onder auspiciën van de SECF, georganiseerde kwalificaties.

De paarden zijn startgerechtigd indien:

– De eigenaren het paspoort, voor de inschrijving in de kwalificatie, hebben laten valideren door de IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).
– Het paspoort voorzien is van een geldige vaccinatie (basis-enting met herhaling binnen de drie maanden, gevolg door een herhaling binnen de zes maanden, daarna elke twaalf maanden)
– Het paard mag alleen aan kwalificaties deelnemen nadat het gedurende een periode van twee (2) maanden in training is geweest bij een trainer met een door de NDR verstrekte c.q. erkende licentie.

Indien een paard zich monté kwalificeert is het paard alleen startgerechtigd in monté-koersen, tot het moment dat het een winsom in deze discipline heeft, of zich aangespannen herkwalificeert.

Aan een (her-) kwalificatie mogen maximaal 8 combinaties deelnemen.

De diverse disciplines zullen ieder in hun eigen kwalificatieproef starten en de tweejarige paarden zullen altijd een eigen kwalificatiekoers hebben.

De paarden moeten met hoefbeslag starten. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is de kwalificatie ongeldig en zal er een boete van €100,- worden opgelegd.

De afstand van de kwalificaties is 2100 meter met bandenstart.

De paarden dienen anderhalf uur voor aanvang van de kwalificaties op het wedstrijd terrein aanwezig te zijn en ter identificatie te worden aangeboden.

Paarden die reeds aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld in het “Reglement de la Société de Cheval Français” voldoen, kunnen niet deelnemen aan de kwalificaties.

De kwalificatietijden zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté

Tweejarige paarden mei t/m juli 1,21,0 1,21,5
augustus t/m december 1,20,5 1,21,0

Driejarige paarden januari t/m mei 1,20,0 1,20,5
juni t/m december 1,19,0 1,19,5

Vierjarige paarden januari t/m december 1,18,0 1,18,5

vijfjarige en oudere januari t/m december 1,17,5 1,18,0
paarden

De tijden voor her-kwalificatie zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté
Driejarige paarden januari t/m mei 1.19,5 1.20,0
juni t/m december 1.18,5 1.19,0
Vierjarige paarden januari t/m december 1.17,5 1.18,0
Vijf- en zesjarige januari t/m december 1.17,0 1.17,5
paarden
Zevenjarige en oudere januari t/m december 1.16,5 1.17,0
paarden

Koerskalender, kortebaankalender en data belangrijke draverijen 2017

De koerskalender 2017, de kortebaankalender 2017 en de data voor de klassieke en belangrijke draverijen in 2017 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.

AANGEPASTE INLEGGELDEN VOOR DE KLASSIEKERS VANAF DE J-JAARGANG

AANGEPASTE INLEGGELDEN VOOR DE KLASSIEKERS VANAF DE J-jaargang (geboren in 2016)

Hieronder de uitwerking van het NDR bestuursbesluit, gepubliceerd in OB44, om de eerste inlegrondes van de klassiekers (Jonker-& Jofferprijs, Sweepstakes, Derby en Fokkers Trofee) pas te innen vanaf 1 januari van het jaar waarin het paard twee jaar oud wordt.

Jonker/Joffer-prijs J 2018
1e inleggeld € 50,- op 1 januari 2018
2e inleggeld € 100,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 100,- op 1 mei 2018
Vooraangifte € 230,-

Sweepstakes J 2019
1e inleggeld € 15,- op 1 januari 2018
2e inleggeld € 35,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50,- op 1 juli 2018
4e inleggeld € 80,- op 1 januari 2019
5e inleggeld € 120,- op 1 maart 2019
Vooraangifte € 230,-

Derby J 2019
1e inleggeld € 50,- op 1 januari 2018
2e inleggeld € 50,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50,- op 1 mei 2018
4e inleggeld € 75,- op 1 juli 2018
5e inleggeld € 75,- op 1 sept. 2018
6e inleggeld € 75,- op 1 nov. 2018
7e inleggeld € 75,- op 1 jan. 2019
8e inleggeld € 100,- op 1 maart 2019
9e inleggeld € 100,- op 1 mei 2019
10e inleggeld € 100,- op 1 juli 2019
Vooraangifte Derby € 900,-
Vooraangifte Merrie Derby € 230,-

Fokkers Trofee J 2019
2e inleggeld € 50,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 75,- op 1 juli 2018
4e inleggeld € 75,- op 1 oktober 2018
5e inleggeld € 100,- op 1 maart 2019
6e inleggeld € 120,- op 1 juli 2019
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230,-
Vooraangifte Merrie Trofee € 70,-

Verder is besloten dat vanaf deze jaargang de Productendraverij vervalt en dat de Sweepstakes Troost en de Troost Derby niet meer worden uitgeschreven. De precieze nieuwe uitschrijving van deze klassiekers volgt zo spoedig mogelijk.

Daarnaast heeft het bestuur van de NDR besloten te stoppen met de Breeders Crown-koersen vanaf de K-jaargang.