Aangepaste uitschrijving Klassiekers van de I- en de J-jaargang

KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR DE I-JAARGANG

SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen. Minimaal gegarandeerde dotering € 11.000 (5.000, 2.500, 1.200, 800, 500 en 10% fokpremie)

Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de beste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.
Indien meer dan zestien paarden worden aangegeven, worden maximaal twee reserve paarden aangewezen.

Reserve paarden:
Als eerste reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden het hoogste belastbaar bedrag heeft; bij een gelijk belastbaar bedrag is de beste km tijd doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.
Als tweede reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden de beste km tijd heeft gelopen; bij een gelijke km tijd is het hoogste belastbaar bedrag doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggelden:
4e inleggeld € 80 op 1 januari 2018
5e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte

Winnaar Sweepstakes startgerechtigd in Derby:
De winnaar van de Sweepstakes H/R is startgerechtigd in de Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

SWEEPSTAKES MERRIES I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen. Minimaal gegarandeerde dotering € 11.000 (5.000, 2.500, 1.200, 800, 500 en 10% fokpremie)

Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Sweepstakes hengsten en ruins

Winnaar Sweepstakes Merries startgerechtigd in Derby of Merrie Derby:
De winnaar van de Sweepstakes Merries is startgerechtigd in de Derby of in de Merrie-Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid in naar keuze Derby of Merrie-Derby.
Indien het paard start in de Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Merrie-Derby.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

Indien het paard start in de Merrie-Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Derby.
Het paard kan via de Merrie-Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Merrie-Derby

MERRIES-DERBYSELECTIE I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.

Overige bepalingen:
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby en de Derbyselectie. De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.

Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen;
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen.
enz.

Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km tijden; tussen de overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
geen

DERBYSELECTIE I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2015 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.

Overige bepalingen:
De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.

Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen;
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen.
Enz.

Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km tijden; tussen de overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
geen

DERBY I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Overige bepalingen.

Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Derbyselectie en de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Derbyselecties, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.

In de Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries.

Startposities:
De startposities worden na de Derbyselectie bepaald.

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
8e inleggeld € 70 op 1 januari 2018
9e inleggeld € 70 op 1 april 2018
10e inleggeld € 70 op 1 juli 2018
Vooraangifte Derby € 900
De eerste 10 inleggelden zijn ook voor de Merrie-Derby en het Kampioenschap der Vierjarigen.

Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
65 % van de eerste tien inleggelden Derby

MERRIE-DERBY I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Overige bepalingen.
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby.

Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Merrie-Derbyselectie en winnaar van de Sweepstakes Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Merrie-Derby selecties, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.

In de Merrie-Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Merrie-Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes Merries.

Startposities:
De startposities worden na de Merrie-Derbyselectie bepaald.

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de merrie-derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de merrie-derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
1e t/m 10e inleggeld: zie Derby;
Vooraangifte Derby € 230

Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
15 % van de eerste tien inleggelden Derby

FOKKERS TROFEE I – 2018
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en Fokkers Trofee Merrie zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km tijd als 3 jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist het lot.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggelden:
5e inleggeld € 70 op 1 maart 2018
6e inleggeld € 115 op 1 juli 2018
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230

Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE MERRIES I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2016 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.

Fokpremie:
20%.

Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggeld:
5e t/m 6e inleggeld: zie Fokkers Trofee
Vooraangifte Fokkers Trofee Merries € 70

KAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN I – 2019
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2015 geboren zijn. Halve finale(s) en finale. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.

Het prijzengeld van de finale zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
11e inleggeld € 115 op 1 januari 2019
12e inleggeld € 115 op 1 april 2019
13e inleggeld € 115 op 1 juli 2019
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte op de datum van vooraangifte:
Halve finale € 185
Finale € 185

Halve finale(s)

kwalificatie:
De paarden worden verdeeld met een volgens belastbare winsom evenwichtige verdeling over de afdelingen. Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar geloot.

Indeling en startposities:
a. bij 15 of minder vooraangiften: 1 draverij;
b. bij 16 t/m 26 vooraangiften: 2 afdelingen;
c. bij 27 t/m 36 vooraangiften: 3 afdelingen;
d. bij 37 t/m 48 vooraangiften: 4 afdelingen.
Enz.

Startpositie:
de startposities worden door OB-I loting vastgesteld.

Finale

Kwalificatie:
Paarden zijn alleen startgerechtigd, indien zij hebben deelgenomen aan een halve finale. In een halve finale uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de finale deelnemen. Er zullen bij de vooraangifte maximaal 12 paarden worden geaccepteerd. Bij overschrijding van dit aantal worden de paarden gerangschikt naar plaats in de halve finale(s) en bij gelijke plaats naar totaaltijd; als ook dat gelijk is beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities een tot en met zes worden geloot tussen de paarden met de beste plaatsen in de halve finale(s); bij gelijke plaats geeft de beste totaaltijd de doorslag en in derde instantie beslist het lot; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities

KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR DE J-JAARGANG

JONKERPRIJS J – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Minimaal gegarandeerde dotering € 8.800 (4.000, 2.000, 960, 640, 400 en 10% fokpremie)

Overige bepalingen.

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.

Inleggelden:
1e inleggeld € 50 op 1 januari 2018
2e inleggeld € 100 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 100 op 1 mei 2018
4e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte

JOFFERPRIJS J
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.
Minimaal gegarandeerde dotering € 8.800 (4.000, 2.000, 960, 640, 400 en 10% fokpremie)

Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Jonkerprijs

DERBY DER TWEEJARIGEN J – 2018
De Productendraverij gaat vanaf 2018 verder als “Derby der Tweejarigen”. Voor deze koers zullen aparte inlegrondes gelden. De Jonker- en Jofferprijs geldt vanaf 2018 niet meer als kwalificatie voor de Derby der Tweejarigen.

Uitschrijving:
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Alle in 2016 geregistreerde paarden zijn ingeschreven.

Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (7.500, 3.750, 1.800, 1.200, 750 en 10% fokpremie)
Tevens zal er sierdeken beschikbaar worden gesteld en ereprijzen voor de eigenaar, rijder en trainer van het winnende paard.

Baan: Nog nader te bepalen
Datum: November of december 2018

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.

Inleggelden:
1e inleggeld € 100,00 op 1 februari 2018
2e inleggeld € 200,00 op 1 april 2018
3e inleggeld € 50,00 op de datum van de vooraangifte.

Bonus:
Indien de winnaar van de Derby der Tweejarigen in 2018 ook de open Derby wint in 2019 en de Derby der Vierjarigen in 2020, ontvangt de eigenaar een bonus van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar waarvoor het paard de Derby der Vierjarigen loopt en zal niet worden opgenomen in de werkelijke of belastbare winsom van paard.

SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Overige bepalingen.

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de beste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Indien meer dan zestien paarden worden aangegeven, worden maximaal twee reserve paarden aangewezen.

Reserve paarden:
Als eerste reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden het hoogste belastbaar bedrag heeft; bij een gelijk belastbaar bedrag is de beste km tijd doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.
Als tweede reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden de beste km tijd heeft gelopen; bij een gelijke km tijd is het hoogste belastbaar bedrag doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Winnaar Sweepstakes startgerechtigd in Derby:
De winnaar van de Sweepstakes H/R is startgerechtigd in de Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

Inleggelden:
1e inleggeld € 15 op 1 januari 2018
2e inleggeld € 35 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50 op 1 juli 2018
4e inleggeld € 80 op 1 januari 2019
5e inleggeld € 120 op 1 maart 2019
6e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte

SWEEPSTAKES MERRIES J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Sweepstakes hengsten en ruins

Winnaar Sweepstakes Merries startgerechtigd in Derby of Merrie Derby:
De winnaar van de Sweepstakes Merries is startgerechtigd in de Derby of in de Merrie-Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid in naar keuze Derby of Merrie-Derby.
Indien het paard start in de Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Merrie-Derby.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

Indien het paard start in de Merrie-Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Derby.
Het paard kan via de Merrie-Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Merrie-Derb

MERRIES-DERBYSELECTIE J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.

Overige bepalingen:
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby en de Derbyselectie. De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.

Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen;
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen.
enz.

Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km tijden; tussen de overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
geen

DERBYSELECTIE J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2016 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.

Overige bepalingen:
De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.

Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen;
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen.
Enz.

Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km tijden; tussen de overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
geen

DERBY J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Overige bepalingen.

Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Derbyselectie en de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Derbyselecties, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.

In de Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries.

Startposities:
De startposities worden na de Derbyselectie bepaald.

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
1e inleggeld € 50 op 1 januari 2018
2e inleggeld € 50 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50 op 1 mei 2018
4e inleggeld € 75 op 1 juli 2018
5e inleggeld € 75 op 1 september 2018
6e inleggeld € 75 op 1 november 2018
7e inleggeld € 75 op 1 januari 2019
8e inleggeld € 100 op 1 maart 2019
9e inleggeld € 100 op 1 mei 2019
10e inleggeld € 100 op 1 juli 2019
Vooraangifte Derby € 900
De eerste 10 inleggelden zijn ook voor de Merrie-Derby en het Kampioenschap der Vierjarigen.

Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
65 % van de eerste tien inleggelden Derby

MERRIE-DERBY J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Overige bepalingen.
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby.

Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Merrie-Derbyselectie en winnaar van de Sweepstakes Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Merrie-Derby selecties, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.

In de Merrie-Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Merrie-Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes Merries.

Startposities:
De startposities worden na de Merrie-Derbyselectie bepaald.

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de merrie-derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de merrie-derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Inleggeld:
1e t/m 10e inleggeld: zie Derby;
Vooraangifte Derby € 230

Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
15 % van de eerste tien inleggelden Derby

FOKKERS TROFEE J – 2019
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en Fokkers Trofee Merrie zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km tijd als 3 jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist het lot.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggelden:
2e inleggeld € 50 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 75 op 1 juli 2018
4e inleggeld € 75 op 1 oktober 2018
5e inleggeld € 100 op 1 maart 2019
6e inleggeld € 120 op 1 juli 2019
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230

Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE MERRIES J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2016 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.

Fokpremie:
20%.

Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggeld:
2e t/m 6e inleggeld: zie Fokkers Trofee
Vooraangifte Fokkers Trofee Merries € 70

KAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN J – 2020
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn. Halve finale(s) en finale. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.

Het prijzengeld van de finale zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
11e inleggeld € 115 op 1 januari 2020
12e inleggeld € 115 op 1 april 2020
13e inleggeld € 115 op 1 juli 2020
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte op de datum van vooraangifte:
Halve finale € 185
Finale € 185

Halve finale(s)

kwalificatie:
De paarden worden verdeeld met een volgens belastbare winsom evenwichtige verdeling over de afdelingen. Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar geloot.

Indeling en startposities:
a. bij 15 of minder vooraangiften: 1 draverij;
b. bij 16 t/m 26 vooraangiften: 2 afdelingen;
c. bij 27 t/m 36 vooraangiften: 3 afdelingen;
d. bij 37 t/m 48 vooraangiften: 4 afdelingen.
Enz.

Startpositie:
de startposities worden door OB-I loting vastgesteld.

Finale

Kwalificatie:
Paarden zijn alleen startgerechtigd, indien zij hebben deelgenomen aan een halve finale. In een halve finale uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de finale deelnemen. Er zullen bij de vooraangifte maximaal 12 paarden worden geaccepteerd. Bij overschrijding van dit aantal worden de paarden gerangschikt naar plaats in de halve finale(s) en bij gelijke plaats naar totaaltijd; als ook dat gelijk is beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities een tot en met zes worden geloot tussen de paarden met de beste plaatsen in de halve finale(s); bij gelijke plaats geeft de beste totaaltijd de doorslag en in derde instantie beslist het lot; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

Aangepaste uitschrijving Breeders Crown koersen vanaf de K-jaargang

UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN K-JAARGANG

Algemene voorwaarden:
De Breeders Crown koersen, vanaf de K-jaargang, zijn koersen voor alle paarden die in het Nederlandse Stamboek zijn opgenomen en voor buitenlands geregistreerde paarden (ongeacht hun nationaliteit) met een Nederlandse fokker.

Buitenlands gefokte paarden, door een Nederlandse Fokker, dienen hun paard(en) uiterlijk voor 1 februari waarin het paard één jaar is geworden (voor deze jaargang dus 2018), in te schrijven bij de Sportafdeling van de NDR.

Ook Buitenlands gefokte paarden krijgen in de Breeders Crown koersen fokpremie.

Inschrijfgeld:
Eenjarige paarden:
Nederlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 5 op 1 februari 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
2e inleggeld € 10 op 1 juli 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
De fokker/eigenaar van Nederlands geregistreerde paarden betalen dus niet mee aan de 1e en 2e inlegrondes.

Eenjarige paarden:
Buitenlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 25 op 1 februari 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)

Inleggeld:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd door de eigenaar van het ingeschreven paard, tenzij hij of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk aan de NDR te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. Dit is dan definitief en kan later niet worden teruggedraaid.

Indien de eigenaar een rekening courant verhouding heeft met de NDR wordt het inleggeld automatisch van de Rekening Courant afgeschreven. Indien de eigenaar geen rekening courant verhouding heeft dan dient de eigenaar zelf en op tijd het inleggeld te storten op de bankrekening van de NDR. Te late betaling kan leiden tot het verwijderen van het betreffende paard uit de inschrijving. Verdere informatie wordt via het OB van de NDR vermeld.

Beide Breeders Crown koersen
3e inleggeld € 50 op 1 januari 2019
4e inleggeld € 50 op 1 juli 2019

Driejarige paarden (Breeders Crown 2020):
5e inleggeld € 50 op 1 januari 2020
6e inleggeld € 50 op 1 maart 2020
7e inleggeld € 50 op 1 mei 2020

Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2021):
8e inleggeld € 55 op 1 februari 2021
9e inleggeld € 55 op 1 april 2021
10e inleggeld € 55 op 1 februari 2022 (voor Breeders Crown 2022)
11e inleggeld € 55 op 1 april 2022 (voor Breeders Crown 2022)
12e inleggeld € 65 op 1 februari 2023 (voor Breeders Crown 2023)
13e inleggeld € 65 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024)

* Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 25% naar de koers voor driejarige hengsten en ruins, 25% naar de koers voor driejarige merries, 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige hengsten en ruins en 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige merries.
BREEDERS CROWN KOERSEN VOOR
DRIEJARIGEN & VIER- T/M ZEVENJARIGE

BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.

Fokpremie:
20% fokpremie (ook Buitenlands gefokte paarden krijgen fokpremie)

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling:
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-afdeling minder is dan 14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan besluiten om de afdelingen samen te voegen.

BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Startpositie, kwalificatie, samenvoeging en fokpremie:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Eigenaartrainer cursus draf- en rensport

Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaar-trainer draf- en rensport worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer

Cursusduur:
4 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 3, 10, 17 en 24 (examen) februari 2017.

Cursusprijs:
€ 425,-

Aanmelden:
via e-mail: v.kribbe@ndr.nl
o.v.v.: naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Aangepaste Drafprogramma December 2017

Het Drafprogramma van December is te zien en te downloaden onder het kopje Maandprogramma op deze site.

In deze laatste versie is in de uitschrijving van Alkmaar 27 december een koers vervallen en de dotering van de Monté koers verhoogd.

Mededeling voor buitenlandse rijders in Frankrijk

Rijders die nog maar weinig in Frankrijk hebben gereden of daar voor het eerst starten, zullen vanaf heden hun vergunning dienen te overleggen op de baan.
Zij zullen vervolgens in het bezit worden gesteld van een brochure waarin de belangrijkste reglementsartikelen zijn opgenomen. Deze brochure is verkrijgbaar in het Engels, Frans en Italiaans.

Equine Infectieuze Anemie geval ook in Nederland

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Vreeland (Provincie Utrecht) is bij een paard Equine Infectieuze Anemie (EIA) vastgesteld. De eigenaar van het paard heeft zelf besloten het paard te laten euthanaseren. Het bedrijf waar het paard stond moet gedurende drie maanden in quarantaine (gesloten) blijven. De klanten en medewerkers van het bedrijf zijn op de hoogte gebracht van de situatie.

Het Ministerie van Economische zaken heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EIA. EIA is een virusziekte die koorts, vermagering en ernstige bloedarmoede bij paarden kan veroorzaken. EIA is een vector-gebonden ziekte. Dit betekent dat de ziekte niet direct van paard naar paard gaat, maar altijd via bloed-bloed contact loopt. EIA kan onder meer worden verspreid door insecten, met name dazen en stalvliegen. Dit gebeurt wanneer zij besmet bloed van het ene naar het andere paard met hun monddelen meenemen. Er is doorgaans geen gevaar als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat het bloed op de steeksnuit van het insect dan al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland niet gedaan) of via een bloedtransfusie of plasma wanneer de bloeddonor met EIA is besmet.

De NVWA onderzoekt alle paarden die op hetzelfde bedrijf als het besmette paard stonden en zoveel mogelijk de paarden waar het besmette paard mogelijk mee in contact is geweest. Dit om de herkomst en de eventuele verspreiding in kaart te brengen.
EIA is een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat er bij de NVWA melding moet worden gedaan bij een verdenking maar dat bij een positieve uitslag (d.w.z. de ziekte wordt aangetoond) de eigenaar van het dier zelf verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat andere dieren niet worden besmet.

De export voor levende paarden binnen de EU zal niet veranderen. Voor specifieke vragen kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum van de NVWA (telefoonnummer 0900-0388).

Voor meer achtergrondinformatie over Equine Infectieuze Anemie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Vraag en antwoord Equine Infectieuze Anemie

Vraag: Er is Equine Infectieuze Anemie (EIA) geconstateerd net over de grens in Duitsland, een probleem voor ons?
Er treedt in de landen om ons heen, Duitsland, België en Frankrijk af en toe een geval van EIA op, maar dat betreft doorgaans maar één of enkele paarden. Vandaag 4 juli 2017 is de aandoening voor het eerst in Nederland aangetoond.

Vraag: Equine Infectieuze Anemie wat is dat eigenlijk?
EIA is een virusziekte waarvan een paard direct ernstig ziek kan zijn met hoge koorts en bloedarmoede en een paard kan daar ook aan sterven. De tijd tussen besmetting en ernstige symptomen kan 3 tot 30 dagen bedragen (en soms veel langer – 138 dg). De ziekte kan ook chronisch worden waarbij een paard kan gaan ‘slijten’. Alle paarden met deze ziekte besmet, blijven levenslang drager en zij kunnen onder bepaalde omstandigheden (‘stress’, ziek door iets anders) weer viruspositief worden en dus weer besmettelijk zijn.

Vraag: Komt Equine Infectieuze Anemie voor in Nederland?
Sinds 4 juli 2017 komt deze ziekte helaas ook voor in Nederland. Daarvoor was er eenmaal, vele jaren geleden, een paard uit Nederland na verkoop in Engeland positief bevonden. Dat paard bleek, enkele dagen voor de export naar Engeland, in Nederland te zijn geïmporteerd vanuit Oost-Europa. Dit paard had dus al EIA voor aankomst in Nederland en heeft de ziekte, gedurende de enkele dagen in Nederland, hier niet verspreid.

De laatste jaren heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer in samenwerking met de Sectorraad Paarden en het Ministerie van Economische Zaken een groot onderzoek naar het voorkomen van EIA in Nederland gedaan. We wisten al dat bij de toplaag van onze paarden (voor export en internationale wedstrijden) in vele duizenden monsters nog nooit een positief geval is aangetoond, maar ook bij meer dan 600 gewone gebruikspaarden (die na de slacht zijn onderzocht) is deze ziekte niet gevonden.

Nadat het positieve paard op 4 juli is geëuthanaseerd, blijft het besmette bedrijf tenminste 3 maanden gesloten (verplichte quarantaine) onder toezicht van de NVWA.

Vraag: Hoe wordt EIA overgebracht?
EIA is een virusziekte die wordt overgebracht door bloed-bloed contact. In de natuur wordt deze ziekte overgebracht door grote stekende insecten zoals dazen of vliegen die via hun steeksnuit bloed direct van het ene naar het andere paarden overbrengen. Er is echter al geen gevaar meer als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat dan het bloed op de steeksnuit al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland nooit gedaan) of via een bloedtransfusie (bijvoorbeeld bij een paard met een ernstige bloeding) of via plasma (= bloed zonder cellen – bij een veulen met onvoldoende antistoffen) wanneer de donor met deze ziekte is besmet.

Vraag: Is Equine Infectieuze Anemie ook besmettelijk voor mensen?
Neen, deze ziekte is niet besmettelijk voor mensen. Daarom is de oude naam ‘Moeraskoorts’ ook geen juiste benaming.

Vraag: Kan ik mijn paard laten vaccineren tegen Equine Infectieuze Anemie?
Neen, er bestaat geen vaccinatie tegen EIA. Het is erg moeilijk om tegen dit speciale virus een betrouwbare vaccinatie te ontwikkelen.

Vraag: Hoe kan ik mijn paard beschermen tegen Equine Infectieuze Anemie?
Er is geen vaccin. Voorkomen dat het paard wordt behandeld met een vuile naald of een besmet bloedproduct is essentieel. Gelukkig wordt in Nederland door dierenartsen altijd met naalden voor eenmalig gebruik gewerkt en zijn bloedproducten van donoren die gecontroleerd zijn op EIA.

Insectenbeten van vliegen en dazen zouden de besmetting over kunnen brengen wanneer ze bij een bloedmaaltijd van een besmet paard gestoord worden en verder gaan met bloed zuigen op een niet besmet paard. Deze twee paarden moeten dan wel op korte afstand (< 200 meter) van elkaar staan. Het insect wordt zelf niet besmettelijk en fungeert dus echt alleen als ‘vliegende injectienaald’.
Een insectendeken en/of goede vliegenspray kan de kans op een beet verkleinen.

Vraag: Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen tegen Equine Infectieuze Anemie?
De beste bescherming tegen EIA is niet ‘zomaar’ paarden die uit het buitenland komen binnenhalen, zeker paarden uit Oost Europa of uit (Zuid) Amerika kunnen eventueel met EIA besmet zijn. Daarom is het verstandig om te eisen dat men bij een import paard een recent negatief EIA-testcertificaat kan tonen. Alleen als er een besmet paard op minder dan 200 meter van het bedrijf aanwezig is, is overbrengen door insecten mogelijk.

Vraag: In hoeverre kan/mag ik buitenritten maken of op wedstrijd ondanks de Equine Infectieuze Anemie?
Er is op dit moment geen reden om niet buiten te gaan rijden of op wedstrijd te gaan. Alleen wanneer een paard binnen 200 meter van een besmet paard komt, is er een (kleine) kans op overdracht. Bedrijven waar een paard staat, waarvan bekend is dat het dier besmet is, worden door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) verplicht gesloten, d.w.z. daar mogen de paarden niet van het erf af en daar kan men dan beter met een boog omheen rijden.

Vraag: Moet een wedstrijd- of keuringsorganisatie voor komende periode extra maatregelen nemen?
Daar is op dit moment geen zinnig antwoord op te geven. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) zal bedrijven waar een paard wordt gevonden dat met EIA is geïnfecteerd sluiten (voor tenminste 3 maanden) en alle andere op dat bedrijf aanwezige paarden controleren. Als die testen (tweemaal bloedonderzoek met drie maanden er tussen) negatief zijn, mag het bedrijf weer open. Gezien het feit dat eventueel besmette ‘steeksnuiten’ van insecten minder dan 200 meter besmettelijk blijven is het onverstandig binnen 200 meter van een besmet bedrijf te komen, maar verder is er geen reden om wedstrijden af te laten of buitenritten niet door te laten gaan.

Vraag: Hoe wordt een paard getest op Equine Infectieuze Anemie?
Er zijn verschillende soorten testen, maar de officiële test is de zogenaamde ‘Coggins’. Er worden één of enkele buisjes bloed (serumbuis) afgenomen en opgestuurd naar het officiële Nederlandse laboratorium in Lelystad. De tweede test (een ‘Elisa’) is wat gevoeliger maar heeft ook een wat grotere kans op miswijzing. Er zijn meerdere laboratoria in Nederland en Duitsland die deze testen uitvoeren, maar alleen het Laboratorium in Lelystad is het officiële laboratorium. Dit laboratorium heette voorheen CVI (Centraal Veterinair Instituut) en nu Wageningen Bioveterinary Research Lelystad.

Vraag: Hoe zit het met de export van paarden, sperma, embryo’s etc?
De NVWA is bezig met het precies uitwerken van de maatregelen en voor verdere informatie kijk op: www.nvwa.nl/export,vragen over import of export kunnen ook gemaild worden naar export@nvwa.nl, ook kan er contact opgenomen worden via het telefoonnummer : 0900-0388

Bron: SRP, 04-07-2017

Mededeling SNDR over zweepgebruik op de kortebaan

L.S.
Naar aanleiding van het besluit, van het Bestuur van de SNDR, inzake het verbieden van het meevoeren van de zweep op de kortebaan, zijn een aantal betrokkenen in verweer gegaan. Naar aanleiding van deze berichten ben ik in gesprek gegaan met betrokkenen. Wederom zijn de argumenten gewisseld, met daarbij de suggestie eventueel te komen tot een overgangsperiode van een half seizoen (14 starts), om tot een betere afweging te komen rond de beleving van het zweepgebruik.
Langs deze weg wil ik u informeren dat de gesprekken en afwegingen niet hebben geleid tot een wijziging van het standpunt om de zweep niet mee te mogen voeren op de kortebaan en het gebruik, met ingang van het seizoen 2017, te verbieden.
Dat dit besluit voor een aantal betrokkenen vervelend uitpakt, realiseer ik mij. Daarnaast heb ik het op prijs gesteld dat men de discussie, zonder zaken op de spits te drijven, vooraf heeft willen voeren. Dit gezegd hebbend wil ik het verschil van inzicht hierbij afronden.
In vertrouwen dat wij met elkaar een mooi kortebaanseizoen tegemoet gaan,
Met sportieve groet,
Namens de SNDR,

Cees Pluimgraaff
manager

GEGARANDEERDE DOTERING TWEEJARIGEN KLASSIEKERS 2017

GEGARANDEERDE DOTERING TWEEJARIGEN KLASSIEKERS 2017

Jonkerprijs (Wolvega, zondag 12 november)
Het prijzengeld van de Jonkerprijs zal minimaal € 5.000 plus 10% fokpremie bedragen.

Jofferprijs (Wolvega, zondag 12 november)
Het prijzengeld van de Jofferprijs zal minimaal € 5.000 plus 10% fokpremie bedragen.

Productendraverij (Wolvega, vrijdag 24 november)
Het prijzengeld van de Productendraverij zal minimaal € 10.000 plus 10% fokpremie bedragen.

Extra Bonus:
Indien de winnaar van de Productendraverij in 2017 de open Derby in 2018 en de Derby der Vierjarigen in 2019 wint, wordt een bonus uitbetaald van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar voor wie het paard de Derby der Vierjarigen loopt. De bonus zal niet worden opgenomen in de belastbare en werkelijke winsom van het paard.

NIEUWE TWEEJARIGEN KLASSIEKER IN 2018

DERBY DER TWEEJARIGEN 2018
De Productendraverij gaat vanaf 2018 verder als “Derby der Tweejarigen”. Voor deze koers zullen aparte inlegrondes gelden. De Jonker- en Jofferprijs geldt vanaf 2018 niet meer als kwalificatie voor de Derby der Tweejarigen.

Uitschrijving:
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Alle in 2016 geregistreerde paarden zijn ingeschreven.

Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (7.500, 3.750, 1.800, 1.200, 750 en 10% fokpremie)

Tevens zal er sierdeken beschikbaar worden gesteld en ereprijzen voor de eigenaar, rijder en trainer van het winnende paard.

Baan: Nog nader te bepalen
Datum: November of december 2018

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. de 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.

Inleggelden:
1e inleggeld € 100,00 op 1 februari 2018
2e inleggeld € 200,00 op 1 april 2018
3e inleggeld € 50,00 op de datum van de vooraangifte.

Bonus:
Indien de winnaar van de Derby der Tweejarigen in 2018 ook de open Derby wint in 2019 en de Derby der Vierjarigen in 2020, ontvangt de eigenaar een bonus van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar waarvoor het paard de Derby der Vierjarigen loopt en zal niet worden opgenomen in de werkelijke of belastbare winsom van paard.

134 ingeschreven Nederlandse Tweejarigen:
Gaz Heuvelland TF, Gear Up TF, Generique TF, Ginger du Chef TF, Gipsy Occagnes TF, Gold Rush Polly TF, Gracia Renka TF, J10, J11, J16, J17, J2, J20, Jacajoro JC, Jacinthe W, Jack, Jack Baldwin, Jack Hanover, Jack Trixton, Jackinthebox, Jackpot Joe, Jackpot Smart, Jackson O, Jacky de Bel, Jacky Stardust, Jade W, Jadia Cunera, Jadore, Jaffy Joha, Jago Twiko, Jalna, Jamaica Melo, Jamboree Renka, James D, James Trottatore, Jamira Elegance, Jan Alki, Jan Occagnes, Jank Summerland, Janky Paarl, Jannie van Tim, Jari L Petnic, Jarilo, Jarine le Grand, Jarrot River, Jasmijn Ricardo, Jason Centaur, Java de l'Iton, Jawis, Jazeker Well, Jazz d'Avignere, Jazzrhythm Flevo, Jazzy Mad Money, Jazzy Queen, Je Suis Rob, Je suis ton Ami, Je t'aime Lobell, Jealynn Jo, Jeanine GO, Jeanne d'Arc, Jee mie nee, Jello W, Jeluna, Jenna Transs R, Jens Elegance, Jente W, Jerommeke, Jersey Avenue, Jesican, Jess Vryenesse, Jesse Schermer, Jessica, Jessy Camelot, Jet Bianco, Jetske Beemd, Jett Rebel, Jewel Armstrong, Jewel my Pride, Jewel Star, Jianni Bianco, Jilt Flevo, Jingle Bell, Jinuck Boko, Jip Star N, Jitan Occagnes, Jitske's Wish, Jo Black, Jo Jo Harley, Joan Collins, Joan Hanover, Joe Fanatic, Joekel Twiko, Joep Swagerman, Joey Junior, Johanna Baldwin, John Europoort, John King Boko, Johnny B Goode, Jolene Joe, Jolien Schermer, Jonah Vredebest, Jonne Cavallo, Jorick W, Joris Charisma, Joris S, Jort, Jos Dairpet, Jos K, Josanne JE, Josy Occagnes, Jowanna, Jowie Joe, Joy, Joy of Steel, Joy Z, Juist Well, Julia Star, Juliette, Juliette Boko, Jungle Jane, Jungle Renka, Jungle River, Juni Oldeson, Junice Boko, Junior, Jurandy, Just a Lark, Just an Illusion, Just be Proud, Just Do It, Just for Josh, Just Smart, Justaspecialgirl, Jyvonn Vryenesse.