Paardenhandel krijgt toch 6 maanden garantietermijn

Op 19 april stemde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Ook werd gestemd over een motie van de VVD, CDA en SGP die de garantietermijn bij de verkoop van dieren op 6 maanden wil houden. Zowel de motie als de wet zijn aangenomen in de Eerste Kamer. De minister gaat nu aan de slag om de wet te repareren zodat er (weer) een garantietermijn van 6 maanden geldt bij de verkoop van dieren en niet van een jaar

In 2019 bepaalde Europa dat de wetgeving rondom consumentenbescherming moest veranderen. Met de komst van digitale verkoop moest de online consument beter beschermd gaan worden. Een nieuwe richtlijn vanuit Europa bepaalde dat onder andere de garantietermijn verruimd moest worden  van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren. Verantwoordelijk minister  voor Rechtsbescherming Weerwind wilde daar geen gebruik van maken.

De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van consumenten vergroten. “In veel gevallen is dit natuurlijk logisch en wenselijk, maar niet wat de verkoop van paarden betreft”, zegt Mieke Theunissen, secretaris Sectorraad Paarden. “Als verkopende partij heb je helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en het is en blijft een levend wezen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigde te verdwijnen, want landen als Duitsland, Denemarken, Frankrijk en inmiddels ook België maken wel gebruik van de uitzonderingsclausule.”

Lobby

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Sectorraad Paarden, en in het bijzonder LTO Nederland, VSN en KWPN, regelmatig contact met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gehad en deze zorgen over het wetsvoorstel geuit. De fracties zijn erop gewezen dat het kabinet geen gebruik maakt van de uitzonderingsclausule die in de EU-richtlijn zit om de verkoop van dieren uit te sluiten. Terwijl omringende paardenlanden wel gebruik maken van deze optie.

In de Tweede Kamer haalde een amendement van de VVD om de garantietermijn op zes maanden te houden het, ondanks dat de inbreng van de fracties een meerderheid vóór het amendement deed vermoeden, het niet. Een motie in de Eerste Kamer van VVD, CDA en SGP met dezelfde strekking krijgt nu wel voldoende steun. Het is een lobby van de lange adem geweest, maar ook Nederland krijgt een garantietermijn van 6 maanden bij de verkoop van dieren.

Werkbezoek Tweede Kamerleden Thom van Campen en Ulysse Ellian (beiden VVD) aan Dekstation Westland. © Thierry Schut

Reparatie voor de zomer

De sector is er nog niet helemaal. De wet is nu aangenomen en gelijk van kracht geworden. De uitzonderingsclausule voor dieren is daar nog niet in opgenomen. Een aanpassing moet via de officiële route naar de Raad van State, langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De minister heeft beloofd een spoedprocedure aan te vragen bij de Raad van State om de reparatie nog voor de zomer gereed te hebben. En dan heeft ook de Nederlandse paardensector (weer) een garantietermijn van 6 maanden bij verkoop van een paard van een commerciële partij aan een particulier.

Rijproef Rensport op Duindigt, woensdag 11 mei

Klik hieronder voor meer informatie over de Rijproef voor de Rensport op Duindigt 11 mei.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend

Wijziging uitschrijving draverijen Duindigt, zondag 24 april

Voor de 3e koers (winsom tot € 4.750), 4e koers (winsom to € 8.000), 5e koers (winsom tot 15.000) en de 8ste koers (grasbaan, bandenstart) vervalt de bepaling loting.

Sectorraad Paarden aan de slag voor lager btw-tarief

In december vorig jaar heeft de Europese Raad van financiën overeenstemming bereikt over een voorstel om de EU-regels inzake btw-tarieven te actualiseren. Dit betekent dat de lidstaten gelijk worden behandeld en meer flexibiliteit krijgen om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen. De Sectorraad Paarden is de lobby gestart om de implementatie hiervan ook in de Nederlandse lidstaat te realiseren. De EU-regels worden per 2025 van kracht.

De Ecofin-Raad heeft overeenstemming bereikt over een nieuw kader voor de btw-tarieven. De lijst van goederen en diensten waarvoor verlaagde btw-tarieven zijn toegestaan, wordt geactualiseerd en gemoderniseerd, rekening houdend met de huidige behoeften van de lidstaten en beleidsdoelstellingen van de EU. Er is inmiddels alweer een behoorlijke tijd overheen gegaan sinds de nu geldende btw-regels zijn ingevoerd. De Raad stelt dat het tijd is om met de huidige ontwikkelingen meegaan.

Lobby lage btw-tarief voor Nederlandse paardensector is gestart

Lijst gereduceerde tarieven
Zo worden er verlaagde tarieven toegestaan voor milieuvriendelijke goederen en diensten zoals zonnepanelen, elektrische fietsen en afvalrecycling diensten. Ook worden voorkeursbehandelingen voor milieuschadelijke goederen zoals fossiele brandstoffen afgebouwd. Dit onderwerp stond al langer op het lijstje, maar nu is hier eindelijk een start mee gemaakt. Beweegredenen welke producten of diensten aangepast worden, is afhankelijk van verschillende principes. In ieder geval moet het de daadwerkelijke consument ten goede komen en een algemene toegevoegde waarde hebben. De raad heeft al een gelimiteerd aantal items geselecteerd die op deze lijst van gereduceerde tarieven kunnen komen. Goed nieuws voor de paardensector, want levende paarden en diensten met betrekking hiertoe zijn één van de toevoegingen die in lagere btw-tarieven kunnen worden ingedeeld. Let wel, het vraagt nog enige lobby om dit ook in de Nederlandse lidstaat geïmplementeerd te krijgen, maar daar zal de Sectorraad Paarden zich hard voor maken.

Werkgroep belastingen opgericht
De maatregelen zullen volgens plan op 1 januari 2025 ten uitvoer worden gebracht. Het is nu zaak om de Nederlandse wetgever te overtuigen de nieuwe tarieven ook over te nemen voor de paardensector. De Sectorraad Paarden heeft een werkgroep belastingen ingesteld die zich onder andere bezig gaat houden met deze lobby. Harry Boertjes (FNHB) is benoemd als voorzitter van deze werkgroep.

Hengsten, aangeboden voor dekseizoen 2022

Klik hieronder voor de lijst met voor het dekseizoen 2022 aangeboden hengsten. Zowel Draverdekhengsten als ook Volbloeddekhengsten. Beide documenten worden in een nieuw scherm geopend:

Neurologische vorm van rhinopneumonie bij een stal in Gelderland

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Gelderland is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden ook geen paarden van buiten op het bedrijf toegelaten. De contactadressen van de locatie zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek van neusswabs en/of bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV-1), een virusinfectie  die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm dan ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen zieke en gezonde paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen (‘neuzen’ of hoesten) en het virus kan ook worden overgedragen door de mens met name via handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen en dus de kans op infectie te verkleinen, maar beschermt niet echt tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het EHV-1 virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Aanpassing uitschrijving Duindigt 10 april en 24 april.

De bepaling “De draverijen gaan al door met minimaal 6 vooraangiftes”, gepubliceerd in het Drafprogramma April, voor de Duindigt meetings van zondag 10 april en zondag 24 april komt te vervallen.

Corona-update: geen maatregelen meer voor paardensector

Het kabinet heeft deze week besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dit betekent dat er voor de paardensector geen maatregelen meer gelden. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten.

In het kort worden de volgende versoepelingen per 23 maart 2022 doorgevoerd:

  • Er zijn geen coronaregels en adviezen meer om thuis te werken
  • Geen mondkapjes meer op in en rond het openbaar vervoer
  • Geen Testen voor Toegang (1G)

Adviezen tegen verspreiding van corona

De adviezen tegen besmetting met corona die blijven zijn:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Zet ramen open en zorg voor frisse lucht.
  • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test
  • Haal uw vaccinatie, boosterprik of herhaalprik.

Geen updates coronamaatregelen meer
De afgelopen periode hebben de partijen verenigd in de Sectorraad Paarden regelmatig de corona-updates gezamenlijk verzorgd. Nu alle maatregelen voor de paardensector vervallen zijn is dit voorlopig het laatste bericht. Zodra de situatie verandert volgt er uiteraard weer een update.