KOERSEN ACHTER GESLOTEN DEUREN: NOG EVEN GEDULD!

Wachten duurt lang, zeker in deze tijd.

Vanuit het bestuur SNDR hechten we aan transparantie en daarom melden we hier de stand van zaken op 1 mei, 20.00 u.

Vandaag, vrijdag 1 mei, heeft er overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordiging van de Sectorraad Paarden en beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook uitgebreid gesproken over het door het bestuur SNDR ingediende plan van aanpak om de herstart van de koersen in Nederland – achter gesloten deuren en volgens een strikt coronaprotocol – mogelijk te maken.

Dat plan is in nauwe samenwerking met het management van Victoria Park tot stand is gekomen.

Het plan vanuit de sector is goed onderbouwd

Het bestaat uit een gedegen argumentatie waarom een benadering van de koersen zoals in Scandinavië, waarbij een drafbaan wordt aangemerkt als reguliere arbeidslocatie vergelijkbaar met een bouwplaats.

Daarnaast is in het plan een uitgebreid protocol opgenomen waarmee wordt gegarandeerd dat de koersen, achter gesloten deuren kunnen worden verreden waarbij alle nu geldende restricties kunnen worden gehandhaafd.

Belangrijke factoren daarbij zijn de strikte vereiste om 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, een maximale aanwezigheid van 100 personen die direct betrokken zijn bij de uitvoer van de koersen en dus geen publiek, minimalisatie van de verblijfsduur op de koersvast, ruimschoots beschikbaarheid van ontsmettingsmiddelen, etc. In Scandinavië wordt dit zoals bekend al wekenlang met succes toegepast.

Op die wijze kunnen koersen worden verreden en kunnen voornamelijk via online weddenschappen op de koersen worden gerealiseerd. Daarmee kan wedomzet worden gegenereerd waardoor er door de afdracht daarvan via ZEbetting & Gaming prijzengelden worden gegenereerd. Op deze wijze kan het zeer kwetsbare financiële ecosysteem van onze sector (1.500 banen) weer enigszins op gang komen. De schade loopt, na 6 weken al in de miljoenen euro’s.

Stand van zaken op 1 mei, 20.00 uur.

Tijdens het eerder benoemde overleg is er vandaag helaas nog geen groen licht gegeven om de herstart van de koersen in Nederland daadwerkelijk te gaan realiseren op korte termijn. Dat is een grote klap voor de drafsport aangezien er in het meest recente noodplan vanuit de sport gestreefd om vanaf vrijdag 8 mei eindelijk weer te gaan koersen.

Er is vanmiddag door het ministerie aangegeven dat een beoordeling van het ingebrachte plan met de daaraan gekoppelde protocollen nadere bestudering noodzakelijk maakt.

Vervolgstap: uiterlijk 8 mei een advies

Daartoe is een zogenaamde interdepartementale werkgroep (met leden afkomstig vanuit meerdere ministeries en instanties) ingesteld die binnen een termijn van 10 werkdagen tot een relevant advies moet komen. Het betreft daarna een advies dat aan de betrokken Veiligheidsregio’s zal worden gestuurd die uiteindelijk de Gemeentes waar de koersbanen in gelegen zijn hierover adviseren om tot finale besluitvorming te komen. Het plan van de SNDR is afgelopen maandag (27 april) aangeboden zodat vandaag is gesteld dat er uiterlijk volgende week vrijdag (8 mei) een advies vanuit de werkgroep bekend kan zijn.

De beoordeling van het plan staat overigens niet op zichzelf maar er zijn meerdere plannen en protocollen aangeboden ook vanuit de andere hippische disciplines bijvoorbeeld voor het herstarten van keuringen. De werkgroep zal naast een positief of negatief advies overigens geen verdere suggesties doen om aanpassingen door te voeren in het aangeboden protocol. Dat de drafsport zelf een coronaproof-protocol heeft ontwikkeld, met dank aan Zweedse collega’s is een pré.

Flexibiliteit gevraagd

Onze sport is, zo weten we, zeer flexibel om snel na het verkrijgen van formele toestemming weer te kunnen gaan koersen. Voor de eerste herstart meetings liggen al concept-uitschrijvingen klaar vooral voor de koersen op VPW. Die flexibiliteit komt van pas want snel acteren zal dan zeker noodzakelijk zijn.

Op korte termijn zal worden gecommuniceerd wanneer er vooraangiften kunnen worden gedaan om zo kort mogelijk na het advies (op 8 mei a.s.) en de daaropvolgende besluitvorming binnen de Veiligheidsregio en de Gemeente weer te kunnen gaan koersen.

Kortom we zijn vandaag weer een stapje dichter bij een mogelijke herstart gekomen, wat een motivatie moet zijn om zich gezamenlijk daar volledig op te gaan richten de komende week.

Vanuit de SNDR en vanuit VPW zal de noodzaak en urgentie constant blijven worden benadrukt bij alle betrokken instanties.

Een stap verder

Wij oordelen dat er in Nederland maatschappelijk verantwoord kan worden gekoerst rekening houdend met alle geldende maatregelen en restricties waarbij de goede gezondheid van alle betrokkenen constant als uitgangspunt zal worden gebruikt.

Net als het management van VPW zijn wij teleurgesteld dat er vandaag nog geen groen licht is gekomen voor ons plan, dat ons inziens aan alle eisen voldoet, en dat voor veel bedrijven en werknemers in onze sector het verschil zal maken in wel of niet voortbestaan van bedrijf en/of arbeidsplaats.

We richten onze energie de komende dagen op het verkrijgen van het groene licht en hopen dat de beroepsgroep klaar zal staan om snel te handelen zodra we mogen koersen achter gesloten deuren en volgens een strikt coronaprotocol.

uitbreiding van de mogelijkheid om paarden te certificeren t.b.v. export op gezamelijk in te plannen dag

Vanaf komende week is er een uitbereiding van het aantal locaties waar paarden gecertificeerd kunnen worden t.b.v. export.

Het gaat hierbij om:

Horses2fly                                         -Jistrum

Gelissen                                            -Echt

Amstelhorse Hotel                         -Amstelveen

Koekkoek int Horsetransport         -Slagharen

Er is aan de SNDR gevraagd om te inventariseren welke dag en welke locatie het beste uitkomt om dan vervolgens die dag te reserveren voor de SNDR en de keuringen van de betrokken koerspaarden.

Willen de betrokken trainers, voor maandag 10:00 uur aanstaande via mail, drafsport@ndr.nl , hun voorkeur voor een locatie aangeven en om welke paarden het zou gaan, dan gaan wij kijken of er een reservering bij één van de vier locaties kan worden gemaakt.

Kortebaandraverij Hoofddorp geannuleerd

Klik hieronder voor het persbericht van de stichting kortebaan Hoofddorp.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Persbericht Stichting Kortebaan Hoofddorp

Persbericht van France Galop LeTROT omtrent het hervatten van de koersen per 11 mei 2020

Klik hieronder voor het persbericht van France Galop en LeTROT omtrent het hervatten van de koersen per 11 mei 2020.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

PR France Galop LeTROT The racing industry is ready to resume the sport behind closed doors from 11 May

Een update van het bestuur van SNDR, per 22 april 2020 (n.a.v. de verklaring van de Minister-President op dinsdag 21 april:

De meest gestelde vragen in onze sector zijn zeker na gisteravond logischerwijs:

  • ‘Wanneer wordt er weer gekoerst in Nederland?’
  • ‘Hoe kunnen we het Scandinavische model van koersen achter gesloten deuren met een strikt corona-protocol ook hier invoeren?’

Binnen de SNDR wordt in nauw overleg met de overheid, experts, baanbesturen en professionals gekeken naar diverse scenario’s om, in lijn met de dan geldende richtlijnen van de overheid, de draverijen en rennen in ons land, op maatschappelijk verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer te organiseren. Dit zeker ook gezien de enorme economische schade die de stilstand (sinds 12 maar 2020) heeft opgeleverd voor onze sector.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 21 april kan de conclusie worden getrokken dat koersen in Nederland de komende maanden alleen achter gesloten deuren zal kunnen gaan plaatsvinden.

Dat biedt voor de drafsporteconomie zeker kansen aangezien er diverse noodplannen en scenario’s zijn ontwikkeld waarmee dit kan worden uitgevoerd (net als in Scandinavië waar professionals achter gesloten deuren hun standaard ‘koers werkzaamheden’ uitvoeren waardoor de economische schade nog enigszins beperkt kan worden en de paarden kunnen worden ingezet in de koersen waarvoor ze constant worden getraind). Dit vergt echter logischerwijs goedkeuring vanuit de overheid en daar zullen we de komende dagen onze maximale energie in steken.

We kunnen dus op dit moment vanuit de SNDR helaas nog geen datum noemen waarop het koersen hervat kan worden maar het is de hoogste prioriteit van iedereen werkzaam in en betrokken bij de drafsport om het koersen achter gesloten deuren op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken binnen de richtlijnen van de daartoe opgestelde en goedgekeurde protocollen.

Wij steunen als SNDR uiteraard het actuele noodplan van Victoria Park Wolvega dat z.s.m. – het liefst per 1 mei 2020 – volgens het Scandinavische model wil gaan koersen, achter gesloten deuren met een strikt corona-protocol.

Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van de instemming vanuit de overheid, waaronder de lokale Gemeente en de Veiligheidsregio’s.

Ook wordt er door de SNDR binnen de structuur van de Sectorraad Paarden intensief overlegd met de betrokken ministeries om zo spoedig mogelijk het bovenstaande te kunnen gaan realiseren, om een duidelijk beeld richting de overheid te schetsen wat de actuele economische impact is van de huidige restricties voor de draf- en rensport in Nederland en om gezamenlijke druk uit te oefenen om de export van paarden weer op grotere schaal mogelijk te maken.

Het Bestuur SNDR zal binnenkort met een nadere toelichting komen.”

Persbericht van de baan Solvalla omtrent de Elitloppet 2020

Elitloppet 2020 will be arranged as planned

Solvalla has decided that Elitloppet 2020 will take place during the last weekend in May as previously planned and according to tradition.

– Elitloppet is an annual sporting highlight for many Swedes and we currently feel confident that we can conduct the competitions safely and responsibly, says Solvalla CEO Jörgen Forsberg

Elitloppet has been organized since 1952 and with the exception of the first year, the race has always been run around the turn of the month May / June. Elitloppet weekend is one of Sweden’s largest folk festivals and usually attracts a total of 40,000 to 50,000 visits.

Due to the spread of the novel corona virus and the laws, regulations and directives that it has brought, Solvalla and all other Swedish horse racing tracks have closed down their public facilities since March 12. The arenas are today a strict workplace where only people who perform a job have access. As of today, there is no official decision on what will apply to the public seats when Elitloppet takes place.

– Our decision is made with reservation that the situation in our society does not worsen and that the conditions therefore change. As of today, most things point to the fact that we will arrange Elitloppet weekend without public spectators. Of course, I hope that our fantastic audience can be there, but if the prevailing conditions prevents it, Elitloppet weekend will still be implemented. We will make a final decision regarding the audience on May 4, says Jörgen Forsberg.

Elitloppet weekend will be broadcasted in Sweden on TV4 and TV12 as well as in ATG Live. In addition, Elitloppet can be seen in about 15 other countries.

– Our entire society is currently undergoing a very tough period. We are humble and realize that Elitloppet cannot change that situation. However, we hope that we will be able to contribute with world-class races, and fulfill the need for entertainment, in an otherwise difficult time. Therefore, I’m glad that trotting enthusiasts will be able to watch the fine races on TV if the opportunity to be at Solvalla is not given, concludes Jörgen Forsberg.

 

Changes in the races

The biggest change during this year’s Elitloppet weekend is that Sweden Cup is discontinued. The race, which is otherwise open to 21 horses of close proximity to Elitloppet caliber, is popularly called Little Elitloppet.

– We cannot count on the addition of foreign elite horses and therefore there won’t be enough horses to arrange both Sweden Cup and Elitloppet this year, says Anders Malmrot, Sports Manager at Solvalla.

A new direct qualifying race for Elitloppet is introduced.

– The winner of the Meadow Road’s race at Solvalla on May 13 will be invited to Elitloppet. As previously planned, the Paralympic race’s final at Åbytravet April 25 and the Prince Daniel’s race at Gävletravet May 23 are also among the direct qualifying races, says Anders Malmrot.

As an adaptation to the new conditions, a couple of races will receive lower prize money. The biggest changes affects the Harper Hanover’s race and Montéeliten.

– This is because these races normally have many international participants, whereas this year, it will mainly be a settlement among Swedish horses, Anders Malmrot concludes.

Elitloppet is not affected by price cuts.

 

Questions and answers about Elitloppet

What has been decided?

Solvalla has decided that Elitloppet 2020 will be arranged during the last weekend in May as previously planned and according to tradition. This year, it will occur from May 29 to May 31.

Why are you arranging Elitloppet given the current situation?

Since we can arrange Elitloppet in a safe and secure way within the laws and regulations that exist right now, we have a responsibility to conduct the competitions. Trotting is the engine of the equestrian industry and it is important that we continue to compete as the equestrian industry employs thousands of people who are dependent on trot racing revenue. Continuing racing is crucial for every individual small business owner and employee within the industry and thus also important for society. We also know that trotting, and especially Elitloppet, is a glimmer of light for many and positive things are needed to look forward to in these times. The whole weekend is broadcasted on TV, so there is still the opportunity to watch the race if it is not possible to be in place.

Why don’t you move Elitloppet to another date?

The elite horses have been prepared for this weekend and at the same time it is difficult to find a time that works in both the national and international elite race calendar. We also do not know when in time we will be allowed to open up the public seats, so if we postpone Elitloppet later this summer, there is still no guarantee that public spectators will be allowed. Finally, there is a long tradition of always organizing Elitloppet during the last weekend in May.

What does it mean to us in the audience?

In all likelihood, this means that we will organize Elitloppet without an audience, but we do not know for sure yet as it is 6.5 weeks left until the last weekend in May. We therefore do not want to make a hasty decision which then proves to be wrong.

What does it mean for me who already bought a ticket?

Right now it means nothing because we do not know for sure what will apply during Elitloppet weekend. However, we will make a final decision on the public places on May 4 as both our guests and we as organizers need time to plan.

What do you do if you are allowed to open the public seats after the 4th of May?

Depending on when such a decision comes and exactly how it is designed, it is difficult to answer now. We may return if the situation arises.

 Will you allow foreign horses and drivers?

Solvalla will not set its own rules for those who may compete. We will follow applicable laws and regulations as well as any directives from Swedish Trotting.

Will there be any changes in the races during Elitloppet weekend?

Yes, Sweden Cup on Saturday and the France match on Sunday will be canceled. There will also be new races to replace the Sweden Cup race. However, we have removed one race per day so that there will be twelve races on both Saturday and Sunday instead of 13.

Will there be any changes in the prize money purse during Elitloppet weekend?

Yes, a couple of races will have a lower purse and the biggest change is the reduced purse in Harper Hanover’s race and Montéeliten. This is because these are normally races with many international participants, whereas this year, it will mainly be a settlement among Swedish horses. The winner’s share in Harper Hanover’s race will be SEK 500,000 (formerly SEK 900,000) and in the Montéeliten SEK 200,000 (previously SEK 300,000).

 

Mogelijke uitschrijving meetings / exportkeuringen

In voorbereiding op de het eventueel, ​onder het nodige voorbehoud, versoepelen van de momenteel geldende COVID-19 maatregelen na 28 april 2020 is de SNDR bezig met het uitwerken van twee ​mogelijke scenario’s.

 In het eerste scenario zal de eerste koersdag op  1 mei op Victoria Park Wolvega plaatsvinden. Hoe deze meeting ingevuld gaat worden (wel of niet met publiek, maximaal aantal koersen, uitschrijvingen met inachtneming wat er met de Premium koersen gebeurt, enz.) wordt momenteel, ​in overleg met partijen, bekeken en zullen wij u zo spoedig mogelijk over informeren. In dit scenario zullen de klassieke koersen niet worden verplaatst.

In het tweede scenario gaat er op 1 juni weer worden gekoerst en zal de eerste meeting worden verreden op ‘Drafcentrum Alkmaar’. Het klassieke seizoen zal dan worden opgeschoven. Voor de exacte invulling van het koers programma binnen dit scenario informeren wij u zo spoedig mogelijk. Kort na 28/04 zal daarover een banenoverleg worden gepland.

Mocht er door veranderde regelgeving voor deze tijd de mogelijkheid bestaan om, op een maatschappelijk verantwoorde manier, te kunnen gaan koersen zullen wij zeker hierop anticiperen en op korte termijn, in overleg met de banen, een aangepast koersprogramma uitschrijven.

 Daarnaast is de SNDR via de SRP bezig om druk uit te oefenen/(te leggen) bij de NVWA om de benodigde keuringen voor export weer te hervatten met bestaande bezetting, of om deze keuringen, bij wijze van noodmaatregel,  te laten uitvoeren door niet NVWA dierenartsen. Dit om zo de export van dravers en volbloeds voor sport- en fokdoeleinden, zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Wij verwachten hier aan het eind van de week hopelijk uitsluitsel over te kunnen geven.

Verlenging geldende maatregelen (ook voor paardensector) tot en met dinsdag 28 april 2020

Maandag 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de onhoudbare druk op de zorg te voorkomen.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben dit tijdens een persbijeenkomst kenbaar gemaakt.

Alle eerder genomen maatregelen worden dus ook voor wat betreft de paardensector verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De Sectorraad Paarden roept op om met elkaar de maatregelen vol te houden. Het risico op besmetting is immers nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Inleggelden van 1 maart niet doorgeboekt

De inleggelden voor Klassiekers en Stakes die op 1 maart jl. gepland stonden, zijn niet doorgeboekt.

Dit geldt voor alle Klassiekers en Stakes voor 2020 en 2021.

In de komende weken word bekend gemaakt welke Klassiekers en Stakes eventueel worden verplaatst.
Daarna worden ook de nieuwe data voor alle inlegrondes van de Klassiekers en Stakes gepubliceerd.

Indien een Klassieker of Stakes geannuleerd wordt, worden alle betaalde inlegrondes teruggeboekt.

Het Allround Kampioenschap 2020 (te verrijden op Alkmaar, Emmeloord, Groningen met een finale op Wolvega) is vanwege te weinig inschrijvingen geannuleerd.

Openingstijden kantoor SNDR !

Het kantoor van de SNDR is  zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn, gesloten voor bezoekers.

De SNDR blijft van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 14:00 uur per mail en telefonisch bereikbaar (vrijdag gesloten)