Uitgelote paarden van Emmeloord 22 juni

Uitgelote paarden van Emmeloord woensdag 22 juni:
First Sycamore TF, Goldrush H, Hilto de Bertrange, Ibracadabra, Ivresse Blanche, Jacajoro JC, Jumilla, Kenickie Kite, Klewerok, Lexia Boko, Looping de l’Iton, Lorenzo Idzarda, Madness, Moonshine Meadow, N.L.O.

Extra toezicht NVWA op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

Periodes van langere droogte en warm weer zijn de laatste jaren eerder regel dan uitzondering. Ook dieren hebben bij hoge temperaturen behoefte aan verkoeling. Doordat dieren minder goed kunnen zweten dan mensen, raken ze overmatige warmte niet makkelijk kwijt. Als dan niet wordt ingegrepen kunnen dieren door oververhitting in shock raken met lichamelijke schade tot gevolg. Met enige voorbereiding kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen van hitte voor dieren beperkt blijven.

Zodra de buitentemperaturen oplopen en er dagen met extreme hitte worden verwacht, besteedt  de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra aandacht aan toezicht op de regels voor dierenwelzijn tijdens extreme weersomstandigheden. Dit toezicht vindt plaats op veehouderijbedrijven, in de weide, op verzamelcentra, op slachthuizen en tijdens het transport onderweg.

Dieren in de wei

“Op (extreem) warme dagen geven we extra prioriteit aan hitte gerelateerde meldingen bij levende dieren in de wei,” aldus Jessica Tetteroo, inspecteur bij het team Dierenwelzijn van de NVWA. “Tijdens inspecties onderzoeken we of dieren in de wei, zoals schapen, paarden en runderen, voldoende beschermd zijn tegen hitte. We kijken bijvoorbeeld of er voldoende schaduwplekken voor de dieren in de wei zijn en of er voldoende drinkwater is.” Maar wanneer is het nu te warm? Inspecteurs van de NVWA gebruiken  hittestress indicatoren zoals de Temperatuur Luchtvochtigheid Index (THI), om te bepalen of er sprake is van extreme hitte. We kijken daarnaast ook naar de relatieve luchtvochtigheid. Juist die factoren kunnen in combinatie bij te hoge waarden leiden tot hittestress.

Hoe herken je hittestress bij een dier?

“Je kunt stress door de hitte bij dieren herkennen aan een hogere ademhalingsfrequentie,” vertelt Jessica Tetteroo, inspecteur Dierenwelzijn bij de NVWA. “Maar ook ademhalen met een open bek, kwijlen of schuimen, zweten en trillen zijn bekende symptomen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden. Het is dan belangrijk dat het dier snel de juiste verzorging krijgt. Denk aan verkoeling, extra water, luchtcirculatie, schaduw, etc.”

Wat kun je doen als veehouder?

Als dierenhouder ben je verplicht om je dieren goed te huisvesten en te beschermen om hittestress te voorkomen. Voordat het te warm wordt, zijn alvast maatregelen te nemen, zoals:

 • het voerpatroon en de voersamenstelling veranderen
 • hulpventilatoren plaatsen
 • minder dieren in de stal
 • extra schuil/schaduwplekken of verkoelingsplekken in de wei maken, met voldoende plaats voor alle dieren
 • extra watervoorzieningen in de wei plaatsen

Transport

De extra hittecontroles sluiten aan bij de afspraken die zijn opgenomen in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen, dat in 2016 in werking is getreden. De overheid en het bedrijfsleven hebben in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden (lagere bezettingsgraad) en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie. Transporten naar het buitenland controleren we voorafgaand aan de rit of zij ergens een gebied doorkruisen waar de verwachte temperatuur boven de 30 graden komt, ongeacht de actuele temperatuur in Nederland. Komt het boven 30 graden dan moet de wagen beschikken over actieve koeling. Ook wordt na afloop van lange afstandstransporten extra gecontroleerd op de temperatuurregistraties in de veewagen. De NVWA handhaaft op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren.

Wat doet de NVWA bij hitte?

 • extra controles op veehouderijen, in weides, op verzamelcentra en slachthuizen
 • extra controles op dierenwelzijn bij veetransporten als het warmer is dan 27 graden

Kijk voor meer informatie op de hitte-pagina op de website van de NVWA: Toezicht op dierenwelzijn bij extreme temperaturen

Bron: nvwa

NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan nadrukkelijker toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’. Redenen voor strikter toezicht op de naleving van dit I&R beleid ligt onder meer in de noodzakelijke tracering bij dierziekten.

Sinds vorig jaar (21 april 2021) is er voor houders van paardachtigen een aanscherping van het identificatie & registratiebeleid. Deze aanscherping is een verplichting vanuit Europese wetgeving, waardoor snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk is. Om deze reden is het nodig om locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben.

Elke paardachtige moet voorzien zijn van een chip, een (paarden)paspoort en op een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) geregistreerd staan indien de paarden gewoonlijk op dat UBN verblijven.

Bent u exploitant van een locatie waar paardachtigen gehouden worden? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • De locatie heeft een UBN-nummer voor paardachtigen;
 • Paardachtigen worden gekoppeld aan dit UBN-nummer (bij verblijf van 30 dagen of langer);
 • Paspoort moet op de locatie waar het paard verblijft, aanwezig zijn;
 • Documentatieverplichting (lokaal bedrijfsregister) van paardachtigen die langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn. Dit bedrijfsregister is vormvrij en mag op papier of elektronisch worden bijgehouden.

Meer informatie: Paarden | NVWA

Uitgelote paarden Aduard, woensdag 15 juni

Uitgelote paarden Aduard, woensdag 15 juni:
Go with the flow, Hasardeuse, Johnny B Goode, Lion’s Wish, Lisa Alki

Meeting van Alkmaar, donderdag 29 december wordt verschoven maar zondag 11 december.

De laatste meeting van Alkmaar in 2022 van donderdag 29 december wordt verschoven naar zondag 11 december. Klik hieronder voor de aangepaste Koerskalender 2022. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Renprogramma voor Duindigt 19 juni en Duindigt 10 juli

Klik hieronder voor de Renprogramma’s van Juni en Juli 2022.
Beide documenten worden in een nieuw scherm geopend.

Uitgelote paarden van Hilversum, woensdag 25 mei

Uitgelote paarden Hilversum woensdag 25 mei:
Dream Burgerheide, Dream Paasloo, Godric, Hemera de Jupilles, Hermine Sophie, I Dream With You, Ivy Fortuna, Kairouan, Kas Trottatore, Kayla Kingsdeep, Kees Bianco, Koraal, Looping de l’Iton, Lovelylunalevi

Aanpassing in OB1-Hoofdstuk Kortebaan

Klik hieronder voor een kleine aanpassing in het hoofdstuk Prijzenbepaling in OB1 Kortebaan en voor de huidige prijzenlijst Kortebaan. Beide documenten worden in een nieuw scherm geopend