Passe-partouts 2020

Deze week wordt een begin gemaakt met de productie en distributie van de passe-partouts voor het jaar 2020.

Mocht u in 2019 niet in het bezit zijn geweest van een pasje en u heeft voor 2020 een Nederlandse trainers- of rijdersvergunning, wordt u vriendelijk verzocht om een pasfoto*  te sturen naar het kantoor van de NDR. Dit mag per post of per e-mail.

Naar verwachting zullen alle vergunninghouders begin maart in het bezit zijn van hun nieuwe passe-partout.

Wij maken u erop attent dat de pasjes slechts eenmalig vrij van kosten zullen worden verstrekt. In geval van verlies of diefstal kan een duplicaat worden verstrekt. Hiervoor zal een bedrag van € 10,00 per pasje in rekening worden gebracht.

*Pasfoto’s kunnen per post worden opgestuurd naar Stichting NDR, Postbus 60, 2240 AB – Wassenaar, of via e-mail naar drafsport@ndr.nl

De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn (GÉÉN kopieën van paspoort-,rijbewijsfoto’s etc.).

GELIEVE WIJZIGINGEN AANGAANDE INTRODUCEEKAARTEN Z.S.M. DOOR TE GEVEN AAN DE NDR.

BELANGRIJKE INFO INZAKE INSCHRIJVINGEN FRANSE KOERSEN

Wij maken trainers die met hun (niet-Frans geregistreerde) paarden willen deelnemen aan draverijen in Frankrijk attent op de volgende VERPLICHTE bescheiden en informatie, die uiterlijk 24 uur voor het sluiten van de inschrijvingen ten burele van LeTROT gedeponeerd dienen te zijn:

 

  • Uitvoercertificaat (*)
  • Vergunningbevestiging voor eigenaar en trainer (*)
  • Kleuren van de eigenaar of de rijder
  • 6 laatste verrichtingen van het paard
  • Plaats van stalling van het paard

De met (*) aangegeven informatie zal worden verstrekt door de NDR.

Van de kleuren van de eigenaar of rijder dient een foto te worden meegestuurd

Het in dit bericht bijgesloten formulier dient eveneens volledig ingevuld aan LeTROT te worden geretourneerd.

Inschrijvingsformulier LeTROT

Het verstrekken van genoemde informatie dient per e-mail (courses@letrot.com) of per fax (00 331 49 77 17 03) te geschieden. Let op dat u gebruikt maakt van het hier aangegeven e-mailadres of faxnummer, anders wordt de inschrijving niet geaccepteerd!

Wijziging voorwaarden Monté Finale Groningen 15 september

Startgerechtigd zullen zijn alle paarden die dit seizoen minimaal één keer zijn gestart in een montékoers op Groningen.

PASSE-PARTOUTS 2019

Op dit moment nadert de productie en verzending van de passe-partouts voor 2019 de finale fase.

Naar verwachting zullen alle vergunninghouders begin maart in het bezit zijn van hun nieuwe passe-partout.

Mocht u vorig jaar niet in het bezit zijn geweest van een pasje en u heeft voor 2019 een Nederlandse trainers- of rijdersvergunning, wordt u vriendelijk verzocht om een pasfoto*  te sturen naar het kantoor van de NDR. Dit mag per post of per e-mail.

Wij maken u erop attent dat de pasjes slechts eenmalig vrij van kosten zullen worden uitgegeven. In geval van verlies of diefstal kan een duplicaat worden verstrekt. Hiervoor zal een bedrag van € 10,00 per pasje in rekening worden gebracht.

*Pasfoto’s kunnen per post worden opgestuurd naar Stichting NDR, Postbus 60, 2240 AB – Wassenaar, of via e-mail naar drafsport@ndr.nl

De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn (GÉÉN kopieën van paspoort-,rijbewijsfoto’s etc.).

NB:     eventuele wijzigingen m.b.t. introducé’s/ees gelieve u ZO SPOEDIG MOGELIJK door te geven.

 

Neurologische vorm van rhinopneumonie in Zuiderwoude

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Zuiderwoude is de neurologische vorm van rhinopneunomie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten. De contactadressen van de locatie en de paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om rhinopneunomie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van  verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden) geeft het virus minder kan zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneunomie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer achtergrondinformatie over rhinopneumonie : www.sectorraadpaarden.nl

Influenza bij paarden in Nederland

ERMELO (SRP) – Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen influenza. Voor zover we weten vooral in het zuiden, maar ook in het midden van het land.

Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.

 

Er zijn verschillende stammen van het influenza virus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.

 

Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.

 

Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is! Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is echt onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en makkelijker ook gemakkelijk door de lucht over enige afstand zich kan verspreiden.

 

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer.

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.sectorraadpaarden.nl: “Influenza in Nederland – overzicht d.d. 22 december 2018”.

Aanvraag tijdelijke uitvoer Frankrijk vanaf heden online

Attentie trainers

Het aanvragen van een tijdelijk uitvoercertificaat vanuit Frankrijk kan vanaf heden online geschieden via de volgende link:

https://pro.letrot.com/infonet-web

 

U vult dit stapsgewijs in

Betaling kan als volgt:

  • Per banktransfer (dit kan iets langer duren)
  • Per credit card (dit is de meest snelle en makkelijkste manier)

 

Indien u een infonet account heeft, kunt u via een app de export aanvragen en kunt u via de SECF account betalen.

Aangepaste uitschrijving Breeders Crown koersen vanaf de K-jaargang

UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN K-JAARGANG

Algemene voorwaarden:
De Breeders Crown koersen, vanaf de K-jaargang, zijn koersen voor alle paarden die in het Nederlandse Stamboek zijn opgenomen en voor buitenlands geregistreerde paarden (ongeacht hun nationaliteit) met een Nederlandse fokker.

Buitenlands gefokte paarden, door een Nederlandse Fokker, dienen hun paard(en) uiterlijk voor 1 februari waarin het paard één jaar is geworden (voor deze jaargang dus 2018), in te schrijven bij de Sportafdeling van de NDR.

Ook Buitenlands gefokte paarden krijgen in de Breeders Crown koersen fokpremie.

Inschrijfgeld:
Eenjarige paarden:
Nederlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 5 op 1 februari 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
2e inleggeld € 10 op 1 juli 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
De fokker/eigenaar van Nederlands geregistreerde paarden betalen dus niet mee aan de 1e en 2e inlegrondes.

Eenjarige paarden:
Buitenlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 25 op 1 februari 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)

Inleggeld:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd door de eigenaar van het ingeschreven paard, tenzij hij of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk aan de NDR te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. Dit is dan definitief en kan later niet worden teruggedraaid.

Indien de eigenaar een rekening courant verhouding heeft met de NDR wordt het inleggeld automatisch van de Rekening Courant afgeschreven. Indien de eigenaar geen rekening courant verhouding heeft dan dient de eigenaar zelf en op tijd het inleggeld te storten op de bankrekening van de NDR. Te late betaling kan leiden tot het verwijderen van het betreffende paard uit de inschrijving. Verdere informatie wordt via het OB van de NDR vermeld.

Beide Breeders Crown koersen
3e inleggeld € 50 op 1 januari 2019
4e inleggeld € 50 op 1 juli 2019

Driejarige paarden (Breeders Crown 2020):
5e inleggeld € 50 op 1 januari 2020
6e inleggeld € 50 op 1 maart 2020
7e inleggeld € 50 op 1 mei 2020

Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2021):
8e inleggeld € 55 op 1 februari 2021
9e inleggeld € 55 op 1 april 2021
10e inleggeld € 55 op 1 februari 2022 (voor Breeders Crown 2022)
11e inleggeld € 55 op 1 april 2022 (voor Breeders Crown 2022)
12e inleggeld € 65 op 1 februari 2023 (voor Breeders Crown 2023)
13e inleggeld € 65 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024)

* Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 25% naar de koers voor driejarige hengsten en ruins, 25% naar de koers voor driejarige merries, 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige hengsten en ruins en 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige merries.
BREEDERS CROWN KOERSEN VOOR
DRIEJARIGEN & VIER- T/M ZEVENJARIGE

BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.

Fokpremie:
20% fokpremie (ook Buitenlands gefokte paarden krijgen fokpremie)

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling:
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-afdeling minder is dan 14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan besluiten om de afdelingen samen te voegen.

BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Startpositie, kwalificatie, samenvoeging en fokpremie:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Eigenaartrainer cursus draf- en rensport

Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaar-trainer draf- en rensport worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer

Cursusduur:
4 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 3, 10, 17 en 24 (examen) februari 2017.

Cursusprijs:
€ 425,-

Aanmelden:
via e-mail: v.kribbe@ndr.nl
o.v.v.: naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Equine Infectieuze Anemie geval ook in Nederland

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Vreeland (Provincie Utrecht) is bij een paard Equine Infectieuze Anemie (EIA) vastgesteld. De eigenaar van het paard heeft zelf besloten het paard te laten euthanaseren. Het bedrijf waar het paard stond moet gedurende drie maanden in quarantaine (gesloten) blijven. De klanten en medewerkers van het bedrijf zijn op de hoogte gebracht van de situatie.

Het Ministerie van Economische zaken heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EIA. EIA is een virusziekte die koorts, vermagering en ernstige bloedarmoede bij paarden kan veroorzaken. EIA is een vector-gebonden ziekte. Dit betekent dat de ziekte niet direct van paard naar paard gaat, maar altijd via bloed-bloed contact loopt. EIA kan onder meer worden verspreid door insecten, met name dazen en stalvliegen. Dit gebeurt wanneer zij besmet bloed van het ene naar het andere paard met hun monddelen meenemen. Er is doorgaans geen gevaar als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat het bloed op de steeksnuit van het insect dan al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland niet gedaan) of via een bloedtransfusie of plasma wanneer de bloeddonor met EIA is besmet.

De NVWA onderzoekt alle paarden die op hetzelfde bedrijf als het besmette paard stonden en zoveel mogelijk de paarden waar het besmette paard mogelijk mee in contact is geweest. Dit om de herkomst en de eventuele verspreiding in kaart te brengen.
EIA is een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat er bij de NVWA melding moet worden gedaan bij een verdenking maar dat bij een positieve uitslag (d.w.z. de ziekte wordt aangetoond) de eigenaar van het dier zelf verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat andere dieren niet worden besmet.

De export voor levende paarden binnen de EU zal niet veranderen. Voor specifieke vragen kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum van de NVWA (telefoonnummer 0900-0388).

Voor meer achtergrondinformatie over Equine Infectieuze Anemie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl