Artikelen door ndr

Mogelijke uitschrijving meetings / exportkeuringen

In voorbereiding op de het eventueel, ​onder het nodige voorbehoud, versoepelen van de momenteel geldende COVID-19 maatregelen na 28 april 2020 is de SNDR bezig met het uitwerken van twee ​mogelijke scenario’s.  In het eerste scenario zal de eerste koersdag op  1 mei op Victoria Park Wolvega plaatsvinden. Hoe deze meeting ingevuld gaat worden (wel of […]

Verlenging geldende maatregelen (ook voor paardensector) tot en met dinsdag 28 april 2020

Maandag 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de onhoudbare druk op de zorg te voorkomen. Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben […]

Inleggelden van 1 maart niet doorgeboekt

De inleggelden voor Klassiekers en Stakes die op 1 maart jl. gepland stonden, zijn niet doorgeboekt. Dit geldt voor alle Klassiekers en Stakes voor 2020 en 2021. In de komende weken word bekend gemaakt welke Klassiekers en Stakes eventueel worden verplaatst. Daarna worden ook de nieuwe data voor alle inlegrondes van de Klassiekers en Stakes […]

Uitkomst gesprekken over de Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en rensport

Vooruitlopend op artikel in de telegraaf en de publicatie in de Draf- en rensport, hieronder de alvast de link naar de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over compensatie voor de Draf- en Rensport n.a.v de nieuwe wet kansspelen op afstand. Het document wordt in een nieuw scherm geopend: brief over […]

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Klik hieronder voor de laatste informatie m.b.t. de maatregelen van de rijksoverheid in het kader van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren.   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs   https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes