Artikelen door ndr

Aangepaste Koerskalender 2020 en data “Klassiekers en Belangrijke Draverijen 2020”

Het bestuur van SNDR heeft een aangepaste koerskalender voor de rest van het jaar goedgekeurd. Tevens zijn enkele klassiekers, stakes en draverijen verplaatst naar een latere datum in dit jaar. De data van de koersdagen, klassiekers en stakes zijn onder voorbehoud. Klik hieronder voor de “Aangepaste koerskalender”, de “Aangepaste data Klassiekers en Stakes” en de […]

UPDATE RONDOM HERSTART (21 MEI 2020)

Gistermiddag heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân het bestuur van de SNDR en het management van VPW als volgt geïnformeerd; “Op dit moment ben ik in overleg met de rijksoverheid over de aard van de activiteiten van de SNDR. Omdat ik nog geen uitsluitsel heb over het standpunt van de rijksoverheid, kan ik u […]

UPDATE: ARTIKEL IN LEEUWARDER COURANT (16 MEI, 18u20)

  Zaterdagavond rond 18 uur 20 is door de Leeuwarder Courant een artikel gepubliceerd dat we hierbij delen. Het artikel is een goede weergave van de situatie waarin de sport en fokkerij opeens verkeert, doordat Dhr Buma sinds gisteravond afwijkt van het standpunt van het Ministerie van LNV. De twee meest gestelde vragen door professionals […]

Selectieproeven op Wolvega op laatste moment afgeblazen door Veiligheidsregio

Vrijdagavond om 19u22 ontving de Stichting NDR een brief van de Veiligheidsregio Fryslân waarin stond dat de werkzaamheden zoals goedgekeurd door het ministerie nog niet konden worden hervat. Dit betekende dat de selectieproeven in Wolvega (achter gesloten deuren, conform een strikt corona-protocol dat voldoet aan eisen RIVM en is goedgekeurd) van zaterdag 16 mei alsnog […]

Selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog geannuleerd.

Ondanks onze intensieve inspanningen van de afgelopen weken en de daarbij gedane toezeggingen vanuit de centrale overheid heeft de veiligheidsregio Friesland, vanavond helaas en onverwacht besloten dat de, op VictoriaPark Wolvega geplande selectie proeven van 16 mei, niet door kunnen gaan. De algemene afstemming binnen de betrokken overheidsinstantie is uiteindelijk onvoldoende gebleken en gemaakte toezeggingen […]