CORONA-STOP: UPDATE PER MAANDAG 19 OKTOBER

De annulering van de selectieproeven te Wolvega (16 oktober) en Groningen (18 oktober) afgelopen donderdagmiddag sloeg in als een bom. De impact is dan ook enorm binnen onze sector. Voortbestaan van sector en betrokken partijen staat op het spel. Het is nog onduidelijk wanneer er weer selectieproeven worden verreden en dit leidt tot onzekerheid binnen de sector.

Zoals u gewend bent van de lockdown tussen medio maart en eind juni zullen we regelmatig en duidelijk communiceren van de stand van zaken is.

Zo snel mogelijk herstarten om erger te voorkomen

Momenteel vindt overleg plaats met meerdere betrokkenen over een herstart. Wanneer en in welke vorm dit kan plaatvinden is nog niet duidelijk. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Uiteraard zijn maatregelen van de overheid, om het virus te bedwingen, leidend bij elk initiatief. Gegeven de uitspraken van premier Rutter om amateursport stopt te zetten en profsport door te laten gaan, hebben we gevraagd om de selectieproeven z.s.m. weer te kunnen hervatten.

We zien daartoe mogelijkheden vanuit zowel de juridische blik als vanuit de realiteit. Zie daartoe ook het bericht van donderdag 15 oktober jl. op onze site.

Update maandag 19 oktober

  • Er is vandaag een brief verstuurd naar betrokken overheidsorganen waarin we vragen om te bespreken hoe en wanneer de selectieproeven door de gecertificeerde professionals hervat kunnen worden, conform het protocol dat met succes wordt uitgevoerd sinds eind juni.
  • Er vindt op meerdere fronten overleg plaats, met meerdere stakeholders.
  • Insteek bij een herstart zal zijn om de sector in staat te stellen om inkomsten te genereren en de geleden schade proberen te herstellen. Daarbij zijn de selectieproeven onmisbaar. Er staan nog tien premium-meetings gepland tot het eind van dit jaar. Dat betekent dat veel paarden door professionals zijn voorbereid op deze economisch voor onze sector zo belangrijke tijd van het jaar.
  • Vooruitlopend op het weer organiseren van selectieproeven vragen we de deelnemers om net als in het voorjaar extra flexibiliteit en wendbaarheid te tonen bij een eventuele aangifte paarden.
  • Wat betreft de aangifte paarden voor de stakes-selectieproef die gepland stond op 23 oktober te Wolvega: mocht u van plan zijn om te starten met uw driejarige draver, stuurt u dan svp een mailtje naar drafsport@ndr.nl Op deze manier heeft de sportafdeling van NDR en het sportmanagement van Victoria Park Wolvega een actueel beeld van mogelijke starters in deze selectieproef, ingeval we deze op korte termijn opnieuw kunnen inplannen.

Achtergrond: waar hebben we het over?

Selectieproeven worden verreden op een draf-en renbaan, achter gesloten deuren en uitgevoerd door gecertificeerde professionals, voorzien van beschermende kleding (én een mondkapje). Het gebeurt in de buitenlucht op een uitgestrekt terrein waar naast deelnemers slechts een minimale bezetting van officials (jury, beveiliging en camerapersoneel) werkzaam is, volgens een bewezen en met succes toegepast (sinds 3 juli) Covid-protocol. Er geldt een zelf opgelegd zero tolerance beleid (beveiliging, jury).

Het is géén amateursport, het is géén teamsport en het is géén contactsport. Deelnemers blijven bovendien op 1,5 meter. Het is eerder te vergelijken met professionals aan het werk op een bouwplaats volgens een Covid-protocol.

Bestuur SNDR,