Ontheffing op beperking startgerechtigdheid

Paarden die, als gevolg van het vanaf 12 maart 2020 stilleggen van het koerswezen in Nederland, hun startgerechtigdheid hebben verloren (meer dan twaalf maanden niet aan een wedstrijd hebben deelgenomen, Officieel Bulletin no1, pag. 25), krijgen hiervoor ontheffing.

Voor deze paarden geldt dat zij tot 1 augustus 2020 in Nederland ingeschreven kunnen worden.