CORONA-STOP: UPDATE PER MAANDAG 19 OKTOBER

De annulering van de selectieproeven te Wolvega (16 oktober) en Groningen (18 oktober) afgelopen donderdagmiddag sloeg in als een bom. De impact is dan ook enorm binnen onze sector. Voortbestaan van sector en betrokken partijen staat op het spel. Het is nog onduidelijk wanneer er weer selectieproeven worden verreden en dit leidt tot onzekerheid binnen de sector.

Zoals u gewend bent van de lockdown tussen medio maart en eind juni zullen we regelmatig en duidelijk communiceren van de stand van zaken is.

Zo snel mogelijk herstarten om erger te voorkomen

Momenteel vindt overleg plaats met meerdere betrokkenen over een herstart. Wanneer en in welke vorm dit kan plaatvinden is nog niet duidelijk. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Uiteraard zijn maatregelen van de overheid, om het virus te bedwingen, leidend bij elk initiatief. Gegeven de uitspraken van premier Rutter om amateursport stopt te zetten en profsport door te laten gaan, hebben we gevraagd om de selectieproeven z.s.m. weer te kunnen hervatten.

We zien daartoe mogelijkheden vanuit zowel de juridische blik als vanuit de realiteit. Zie daartoe ook het bericht van donderdag 15 oktober jl. op onze site.

Update maandag 19 oktober

  • Er is vandaag een brief verstuurd naar betrokken overheidsorganen waarin we vragen om te bespreken hoe en wanneer de selectieproeven door de gecertificeerde professionals hervat kunnen worden, conform het protocol dat met succes wordt uitgevoerd sinds eind juni.
  • Er vindt op meerdere fronten overleg plaats, met meerdere stakeholders.
  • Insteek bij een herstart zal zijn om de sector in staat te stellen om inkomsten te genereren en de geleden schade proberen te herstellen. Daarbij zijn de selectieproeven onmisbaar. Er staan nog tien premium-meetings gepland tot het eind van dit jaar. Dat betekent dat veel paarden door professionals zijn voorbereid op deze economisch voor onze sector zo belangrijke tijd van het jaar.
  • Vooruitlopend op het weer organiseren van selectieproeven vragen we de deelnemers om net als in het voorjaar extra flexibiliteit en wendbaarheid te tonen bij een eventuele aangifte paarden.
  • Wat betreft de aangifte paarden voor de stakes-selectieproef die gepland stond op 23 oktober te Wolvega: mocht u van plan zijn om te starten met uw driejarige draver, stuurt u dan svp een mailtje naar drafsport@ndr.nl Op deze manier heeft de sportafdeling van NDR en het sportmanagement van Victoria Park Wolvega een actueel beeld van mogelijke starters in deze selectieproef, ingeval we deze op korte termijn opnieuw kunnen inplannen.

Achtergrond: waar hebben we het over?

Selectieproeven worden verreden op een draf-en renbaan, achter gesloten deuren en uitgevoerd door gecertificeerde professionals, voorzien van beschermende kleding (én een mondkapje). Het gebeurt in de buitenlucht op een uitgestrekt terrein waar naast deelnemers slechts een minimale bezetting van officials (jury, beveiliging en camerapersoneel) werkzaam is, volgens een bewezen en met succes toegepast (sinds 3 juli) Covid-protocol. Er geldt een zelf opgelegd zero tolerance beleid (beveiliging, jury).

Het is géén amateursport, het is géén teamsport en het is géén contactsport. Deelnemers blijven bovendien op 1,5 meter. Het is eerder te vergelijken met professionals aan het werk op een bouwplaats volgens een Covid-protocol.

Bestuur SNDR,

Maatregel in het kader van invoering mondkapjesplicht tijdens selectieproeven en trainingsritten

Volgend op de publicatie inzake de verplichting tot het dragen van mondkapjes gedurende de gehele meeting het volgende.

Naleving van de maatregelen in het kader van de organisatie van selectie-proeven achter  gesloten deuren vraagt grote inspanningen van alle betrokken deelnemers, functionarissen en baanpersoneel.

Om de organiserende partijen (SNDR en Baanverenigingen) een instrument te geven om deze verplichting te kunnen handhaven in het geval dat deelnemers zich moedwillig niet aan de uitgevaardigde voorschriften, omschreven in het protocol “Covid-19, koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020”, houden, is er een sanctie opgesteld die in voornoemde gevallen door het comité opgelegd kan worden.

We benadrukken hierbij dat de  trainer er verantwoordelijk voor is  dat  al  het  bij  hem  werkzaam zijnde  personeel,  waaronder  tevens  te  verstaan  personeel  in  los dienstverband en of vrijwilligers, zich houdt aan de reglementsbepalingen en door de N.D.R. en baanorganisaties gegeven voorschriften en bepalingen.

Bovendien wordt benadrukt dat elke persoon die recidiveert met betrekking tot deze maatregelen, kan worden uitgesloten van deelname en de toegang tot de wedstrijd- en trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen worden ontzegd.

 

De pikeur/ trainer, rijder van het paard ……., is bestraft met een boete van € 100,- en/of een tevoetstelling van 4 wedstrijddagen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 15 lid 3 A.W.R. (iedere deelnemer heeft de plicht zich te houden aan de door de baanorganisaties gestelde regels, inzake het gebruik van wedstrijd- en trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen) in relatie met het bepaalde in het NDR/VPW-Protocol COVID-19, koersen op 1,5 meter.

 

Gezien het belang wat op het spel staat, nl. de continuering van de selectieproeven en daarmee het voortbestaan van onze sport, gaan we ervan uit dat de per 8 oktober geldende mondkapjes verplichting door alle betrokken partijen gedragen wordt en eraan gevolg gegeven wordt, zodat strikte handhaving niet nodig zal zijn.

 

Bestuur SNDR

Het kantoor van de SNDR is tot nader order gesloten voor bezoekers.

In verband met Corona maatregelen, is het kantoor van de SNDR tot nader order gesloten voor bezoekers. Het kantoor blijft telefonisch en per mail bereikbaar.

Invoering mondkapjesplicht tijdens de meetings

In het licht van het dringende advies van het kabinet m.b.t. het  dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke (binnen-) ruimtes, heeft de SNDR besloten om, het dragen van voornoemde mondkapjes verplicht te stellen voor een ieder die gedurende meeting op het wedstrijdterrein en alle daartoe behorende gebouwen, aanwezig is.

Deze verplichting geldt reeds binnen gelijke sectoren in vele andere Europese landen en we gaan er vanuit dat deze (richting de overheid) proactieve maatregel meewerkt aan een positieve beeldvorming van onze discipline binnen de hippische sector en zo de continuering van onze selectieproeven, ook bij eventuele verscherping van de huidige maatregelen, helpt veilig te stellen.

Deze maatregel zal ingaan per 8 oktober 2020 en is opgenomen in het protocol “koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020”

Klik hieronder voor het Protocol koersen op 1.5 meter na 1 oktober 2020

Protocol Covid-19 koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020

Eindstand Regio Challenge Grasbanen

Klik hieronder voor de eindstand van de Regio Challenge Grasbanen.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Eindstand Regio Challenge Grasbaan 2020

ALLE SELECTIEPROEVEN ACHTER GESLOTEN DEUREN VANAF 2 OKTOBER

Naar aanleiding van de maandagavond door de regering aangekondigde maatregelen heeft het bestuur SNDR, in overleg met de baanbesturen besloten om alle geplande meetings met selectieproeven, tot en met 20 oktober, achter gesloten deuren te verrijden.

Dit betekent dat we deze meeting gaan verrijden naar een bekend en bewezen scenario, vastgelegd in het protocol koersen op 1.5 meter na 29 september 2020.

De deelnemers kunnen dan op het stallenterrein, volgens het strikte COVID19-protocol in een minimale bezetting, met de bekende aanmeldprocedure aan het werk.

Zoals deelnemers weten geldt er wat bovenstaande betreft een Zero Tolerance-beleid.

Op de tribunes en andere gebouwen is enkel toegang voor enkele sleutelspelers van de organisatie zelf die met een minimale bezetting zal draaien.

Er is dus geen enkele mogelijkheid voor publiek om aanwezig te zijn.

Online zijn echter de selectieproeven en trainingssessies met formele tijdregistratie te volgen via de volgende link: https://www.victoriaparkwolvega.nl/livestream of Runnerz.nl.

Rectificatie Wolvega vrijdag 30 oktober; 2e koers

Wolvega, vrijdag 30 oktober

2e koers; Finale Regio Challenge Groningen
Deelname alleen voor paarden die hebben deelgenomen aan een onderdeel van deze Groningen Challenge (winsom tot € 10.000)

Dit is een rectificatie t.o.v. eerdere publicatie waarin deze koers Finale Regio Challenge Grasbaan werd genoemd.

EK driejarigen en vijfjarigen 2020 (inschrijven via NDR tot 30 september)

Europees Kampioenschap der Driejarigen 2020 & Europees Kampioenschap der Vijfjarigen 2020. Vincennes (Frankrijk) vrijdag 16 oktober

Afstand: 2100 meter, autostart. Groep 1.
Prijzen € 100.000

U dient uw driejarige of vijfjarige paard in te schrijven via de sportafdeling van de NDR. Inschrijven voor 1 oktober.
Kosten voor deelname driejarig paard: € 500
Kosten voor deelname vijfjarig paard: € 1.000

Voor meer informatie klik hieronder voor de officiële UET uitschrijving
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Europees Kampioenschap der Driejarigen 2020

Europees Kampioenschap der Vijfjarigen 2020

 

Renprogramma Oktober 2020

Klik hieronder voor het Renprogramma van Oktober 2020

Renprogramma Oktober 2020

Tussenstanden Regio Challenge Alkmaar en Groningen

Klik hieronder voor de tussenstanden van de Regio Challenge Alkmaar en Groningen. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Tussenstand Regio Challenge Alkmaar 2020

Tussenstand Regio Challenge Groningen 2020