Verplichting negatieve Covid-test en vragenlijst Frankrijk voor alle deelnemende rijders

Vanaf vrijdag 15 januari is het voor alle deelnemende rijders verplicht om te alle tijde een negatieve Covid-19 test te kunnen overleggen, deze test mag niet ouder zijn dan 9 dagen.

Daarnaast zal er bij het secretariaat een ingevulde vragenlijst moeten worden ingeleverd  voor de start van de eerste koers waarin de betreffende rijder deelneemt.

Klik hieronder voor de publicatie van Le Trot en vragenlijst.

Persbericht SRP 12-01-2021, Corona-update: huidige maatregelen met drie weken verlengd, paardenhouderijen blijven aangepast open

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen.

Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. De lockdown heeft helaas gevolgen voor de gehele paardensector.

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn en het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Door de lobby van  de afgelopen weken van de Sectorraad Paarden bestaande uit LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR is inmiddels ook een paragraaf over hippische binnenaccommodaties opgenomen in de maatregelen van de overheid:

“In hippische accommodaties zijn de binnenruimten gesloten voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de hippische accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn – met inachtneming van de algemene coronaregels – wel voor publiek toegestaan.”

Bron: website van de Rijksoverheid.

Deze uitzondering is ook opgenomen in het coronaprotocol voor de sport van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Vereniging van Sport en Gemeentes (VSG) (p. 6 onder ‘Uitzonderingen).

Bekijk hier het protocol van NOC*NSF.

OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSector VAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Op basis van de overheidsmaatregelen die nu bekend zijn gelden de volgende maatregelen voor de paardensector.

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden.

Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles. 

Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).  

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

SPECIFIEK OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSectorVAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Kijk voor branchespecifieke vragen en antwoorden op de websites van de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden.

Lokale verschillen 
Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij uw gemeente te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op uw vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.  

Kijk voor branchespecifieke protocollen op de website van de Sectorraad Paarden [link].

Neem uw verantwoordelijkheid
De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en reisbewegingen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van ons allemaal om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen. Wij blijven bovenstaand overzicht actualiseren indien nodig. 

*Waar in dit bericht paardrijden wordt genoemd, wordt ook aangespannen rijden bedoeld.

CURSUS Eigenaar-trainer Draf- en Rensport maart 2021

Op onderstaande data wordt er een cursus eigenaartrainer draf- en rensport georganiseerd.

Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaartrainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.

Tevens is deze cursus verplicht voor leerlingen, als onderdeel van hun opleiding. Ben je leerling en heb je deze cursus nog niet gevolgd? Geef je dan op. Voor leerlingen is er een korting op de cursuskosten.

De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar. De cursus wordt afgesloten met een certificaat!

Inhoud cursus:

  • Reglementenkennis
  • Harnachement (theorie en praktijk)
  • Anatomie / Ziekteleer
  • Horsemanship

Cursusduur:

4 zaterdagen, 6, 13, 20 & 27 maart 2021.

Cursusprijs: € 425,-

Locatie: Nader te bepalen.

Aanmelden via e-mail: v.kribbe@ndr.nl

o.v.v.:  naam, adres en geboortedatum. Graag aangeven of het Draf- of Rensport betreft.

Europese diergezondheidsverordening

Europese diergezondheidsverordening

PER 21 APRIL 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland.

Wat betekent dat voor u als eigenaar/houder/trainer van paarden?

De identificatie en registratie van paarden  zal veel strenger worden vanaf 21.04.2021. Alle paardenhouders dienen te registreren waar de paarden gehouden worden in een database die door de overheid (RVO)wordt beheerd.

Iedere locatie waar paarden gehouden worden krijgt zijn eigen registratiesysteem (d.m.v. een UBN nummer). Of dit nu gaat om een weiland, een bedrijf of aan huis, voor hobby of professioneel. Een houderij is een plaats waar een paard langer dan 30 dagen wordt gehouden.

De houder is verplicht om van ieder paard in het systeem van het RVO de volgende gegevens te zetten: chipnummer, paspoortnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteland, datum uitgifte paspoort en de uitgevende instantie. Ieder paspoort moet op de locatie van het paard aanwezig zijn.

In het online systeem van het RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden zoals bijvoorbeeld een meerdaagse training , wedstrijd of verplaatsing naar een dekstation. Een uitzondering is bijvoorbeeld een merrie die naar een hengstenhouderij gaat en binnen 90 dagen terugkeert. Indien zij langer dan 90 dagen op de hengstenhouderij  blijft moet ze wel in de database van het RVO gezet worden.

Tijdelijke verplaatsingen  moet je wel in een eigen administratie bijhouden, bijvoorbeeld in je eigen computer of schriftje op stal, voor het geval het NVWA komt controleren.

Definitie “houder van het paard”. Een houder van een paard is degene die verantwoordelijk is voor het paard. Wie is nu precies verantwoordelijk voor het paard? In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor  de registratie, nl:

1 exploitant van het paard:
Diegene die verantwoordelijk is voor het paard

2 exploitant van de locatie:
Diegene die verantwoordelijk is voor de locatie

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan de locatie.

De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie.

Het feitelijke registreren van het paard mag de houder (de verantwoordelijke)  van het paard ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder, die dit als service zou kunnen bieden richting zijn klanten.  Omdat er vele houdersconstructies in de paardenhouderij bestaan is het niet altijd even makkelijk te bepalen wie de houder van het paard is. Het eenvoudigst is te denken aan de eigenaar/eigenaren.

Wilt u meer informatie over I&R paard, dan kunt u op de website van LTO Nederland kijken. Mocht uw vraag daar niet op beantwoord worden, dan kunt u deze melden bij LTO Nederland via mtheunissen@lto.nl

Openingstijden van het kantoor NDR tijdens de feestdagen

Van 28 t/m 31 december is de NDR beperkt bereikbaar.
Op 24 en 31 december is het kantoor om 13.00 uur gesloten.
De aanvraag van een tijdelijk uitvoercertificaat en RCN moet tijdig worden gedaan.

Inleggelden nog te boeken in december 2020

Inleggelden per december 2020

Breeders Crown H/I/J/K 2021
Nog 49 ingeschreven paarden van de J-jaargang
12e inleggeld per december 2020: € 65,00
Es Vedra, Eye Catcher C, Fair Winner, Handsome Guy, Jack Hanover, Jade Beuckenswijk, Jaimy Fox, Jambers, James Trottatore, Jan Alki, Jank Summerland, Janske Beemd, Jarrot River, Jaya Energy, Jazzy Mad Money, Je Suis Rob, Je t’aime Lobell, Jeanine GO, Jeanne d’Arc, Jello W, Jersey Muscles, Jet Bianco, Jewel my Pride, Jewel Starlake, JFK, Jilt Flevo, Jip Star N, JLo Bros, Jo Black, Joan Hanover, Joe Fanatic, Joey Junior, John Europoort, Johnny B Goode, Joker of Steel, Jonah Vredebest, Joris Charisma, Joris S, Josh F Boko, Jowie Joe, Juan Les Pins, Juneau Oldeson, Jungle Renka, Just for Josh, Just Massive, Mamaora Vrijthout, Piet de Wit, Ribot, Velten Swarovski

Criterium der Driejarigen 2021
Nog 114 ingeschreven paarden
2e inleggeld per december 2020: € 30,00
I Got There First TF, In Charge TF, Incroyable Muse TF, Inspector Red TF, Iron Lad TF, Iscun Birdy TF, Issem TF, Izou Renka TF, La Capucine, La Reve Starro, La Romanee, Labelle Sycamore, Lacoste Boko, Ladies First, Lady D, Lady Day, Lady Effect, Lady Esther, Ladykiller, Lady’s Convital, Laith H Boko, Lambada Blue, Lana Lobell, Lancome Boko, Lars Charisma, Late night Dream, Laura Boko, Laurel, Layla, Leanne Schermer, Lee Beuckenswijk, Leen Schermer, Legend Apache, Legenda Vivente, Len Neijenrode, Lennarth, Lente, Leo GS, Leonie F Boko, Leroy Schermer, Lest Best Well, Let it be Petnic, Let it be VP, Let’s go BR, Let’s Go Crazy, Letsbeatthem, Levi Europoort, Lexia Boko, Lexther, Libera DW, Liberto, Liberty Star, Lidee du Noyer, Lidero, Lieve Schermer, Ligniere Occagnes, Lincoln Transs R, Linda’s Dream, Linde Beemd, Lindsey W, Lindstedt Boko, Lion JE, Lionora Petnic, Lion’s Wish, Lisa Alki, Lisa Charisma, Lissy, Livius, Lois Lane, Lokwatjouste, Lola Dragon, Lola Jheq, Lola Meadow, Lollobrigida, Lolly Pop, Longwaytogo, Looping de l’Iton, Lopptowmiss, Lord Bianco, Lord Celebration, Lorenzo, Lorenzo Frejo, Lorry Speed, Lotte Lobell, Lotus Centaur, Louis E Lobell, Louis mon Ami, Louis Skoatter, Louis Vuiton, Louisiana R, Love over gold, Love Rhythm Flevo, Love You Too, Lovely Dream, Lovelylunalevi, Lover Schermer, Loverboy v Assum, Luca Toni, Lucas, Luciano JP, Lucina, Lucky Dragon, Luckyboy v Assum, Luckystar Fili, Ludolf, Luigi il Mago, Lulu Dragon, Lune Occagnes, Lust for Life, Lutador v Bremen, Luuk Schermer, Luv Lois Schermer, Luv You Schermer, Lynx Dragon

Criterium der Vierjarigen 2021 &
Sprintkampioenschap der Vierjarigen 2021
Nog 86 ingeschreven paarden
2e inleggeld per december 2020: € 30,00
Hamori Memory TF, Havana Norg TF, Helsinki Newport TF, Hugo Occagnes TF, Hypersonique TF, Kaatje, Kaboom, Kaenia, Kaily Stardust, Kairouan, Kali Smart, Kamalia Joe, Kamaraad Hollandia, Kameraad, Kande Transs R, Kanmar Supreme, Kansas Lobell, Kapitein Bianco, Karaat Sycamore, Karina Alki, Karina Charisma, Karina O, Karisma v Assum, Karl Bianco, Karla Pioneer, Karllark, Karola, Kas Trottatore, Kashmir Stone, Kasjmir, Kasper, Kate Baldwin, Katie mon Amie, Katrionalemayrocks, Kattuso Boko, Keep Flying, Keep the Change, Kees, Keizer Schermer, Kelly Beuckenswijk, Kelly Vryenesse, Kelsa Europoort, Kenickie Kite, Kenneth Heat, Kenzo Beemd, Kenzo W, Kesper, Keytowin Starro, Khan Celebration, Kid, Kilimanjaro, Killer Chronos, Kimberly’s Wish, Kimono, King Kong, King Louie, King Occagnes, King Schermer, Kingston Renka, Kiss and Ride, Kiss Flevo Rhythm, Kiss of Fire, Kivati, Klarissa Velten, Klewerok, Kluivert Boko, Knockout Invicta, Kodaira Rensuma, Koen n Klasbak, Kolonel Parker, Kommaar Well, Kon Amoure, Konark F Boko, Kongo Flevo, Koraal, Koraal D, Korona Pharma, Kosmos Renka, Kosy Neyenrode, Kosy Occagnes, Kristal, Kristal Well, Kronos Centaur, Kychia Rensuma, Kyra Blue, Kyrja Smart

Aangepaste uitschrijving Breeders Crown M-jaargang

De uitschrijving voor de Breeders Crown wordt, vanwege de invoering van de Boko Stables Trotting Classics Tour, aangepast vanaf de M-jaargang. De ingeschreven buitenlandse paarden worden geschrapt en het betaalde inleggeld door de fokkers wordt teruggeboekt.

Daarnaast wordt er per jaar alleen een hengsten/ruins afdeling en een merrie afdeling voor vier t/m zevenjarige paarden uitgeschreven.

Klik hieronder voor de aangepaste uitschrijving van de Breeders Crown M-jaargang.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Persbericht SRP – Guusje ter Horst nieuwe voorzitter Sectorraad Paarden

Klik hieronder voor het persbericht van Sectorraad Paarden.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Persbericht SRP – Guusje ter Horst nieuwe voorzitter Sectorraad Paarden

CORONA-STOP: update per maandag 16 november

Ondanks intensieve inspanningen van de teams achter de Alkmaar ZEturf Arena en de Draf- en Renbaan Duindigt hebben de de betreffende Veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord en Haaglanden helaas recent besloten geen toestemming te geven voor het verrijden van selectieproeven op die banen. Het betreft de in november op Alkmaar geplande draverijen en de eventuele in te plannen (Premium) selectieproeven op Duindigt.

Samen met de betrokken baanorganisaties blijft de SNDR ondanks deze wederom teleurstellende besluiten, zich maximaal inzetten voor de noodzakelijke herstart van onze sector op zo kort mogelijke termijn. Daarbij richten we ons primair op de nog in 2020 geplande (Premium) meetings van Victoria Park Wolvega en op de Alkmaar ZEturf Arena.

De voor dinsdag 17/11 aangekondigde persconferentie van het kabinet /Rutte biedt hopelijk nieuwe aanknopingspunten voor landelijke en/of regionale verruimingen die het verrijden van selectieproeven in Nederland weer mogelijk maken. Daarmee kunnen dan ook de omvangrijke maar economisch noodzakelijke reisbewegingen die onze drafsportprofessionals nu moeten maken om te proberen ‘t hoofd boven water te houden, weer tot normale proporties worden terug gebracht.

Bestuur SNDR

CORONA-STOP: UPDATE per dinsdag 20 oktober

Officieel: annulering selectieproeven 23 oktober (Wolvega

De selectieproeven achter gesloten deuren, gepland voor vrijdag aanstaande, 23 oktober, worden geannuleerd, zo is vandaag besloten door Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega.

Het vervolg: overleg loopt

Momenteel wordt op meerdere fronten overleg gevoerd om zo snel mogelijk, bij voorkeur nog in de maand oktober, selectieproeven te organiseren. De annulering van de selectieproeven te Wolvega raakt de sector immers zwaar, aangezien het premiumdraverijen betreft, cruciaal voor de bedrijfsvoering van alle professionals en betrokken organisaties. Bovendien staat de wintermeeting op punt van beginnen.

Informatie via ndr.nl

Zoals u gewend bent van de lockdown tussen medio maart en eind juni zullen we regelmatig en duidelijk communiceren van de stand van zaken is.

Eerdere berichten over de corona-stop, die vrijdag 16 oktober in ging, vind u hier:

* https://www.ndr.nl/nieuws/corona-stop-update-per-maandag-19-oktober/

https://www.ndr.nl/nieuws/selectieproeven-voor-professionals-wolvega-16-oktober-2020-afgelast/

 

Bestuur SNDR en Management Victoria Park Wolvega