Trainingsritten met formele tijdwaarneming op Wolvega 21-01-2021

De volgende mogelijkheid voor trainingsritten met formele tijdwaarneming zal zijn op Victoria Park Wolvega op donderdag 21 januari a.s. om 11:00 uur.

Vooraangifte hiervoor sluit op woensdag 20 januari om 11:00 uur.

Deze trainingsritten worden georganiseerd met inachtneming van het geldende Protocol Covid-19, te vinden en te downloaden via deze site.

Verplichting negatieve Covid-test en vragenlijst Frankrijk voor alle deelnemende rijders

Vanaf vrijdag 15 januari is het voor alle deelnemende rijders verplicht om te alle tijde een negatieve Covid-19 test te kunnen overleggen, deze test mag niet ouder zijn dan 9 dagen.

Daarnaast zal er bij het secretariaat een ingevulde vragenlijst moeten worden ingeleverd  voor de start van de eerste koers waarin de betreffende rijder deelneemt.

Klik hieronder voor de publicatie van Le Trot en vragenlijst.

Persbericht SRP 12-01-2021, Corona-update: huidige maatregelen met drie weken verlengd, paardenhouderijen blijven aangepast open

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen.

Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. De lockdown heeft helaas gevolgen voor de gehele paardensector.

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn en het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Door de lobby van  de afgelopen weken van de Sectorraad Paarden bestaande uit LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR is inmiddels ook een paragraaf over hippische binnenaccommodaties opgenomen in de maatregelen van de overheid:

“In hippische accommodaties zijn de binnenruimten gesloten voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de hippische accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn – met inachtneming van de algemene coronaregels – wel voor publiek toegestaan.”

Bron: website van de Rijksoverheid.

Deze uitzondering is ook opgenomen in het coronaprotocol voor de sport van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Vereniging van Sport en Gemeentes (VSG) (p. 6 onder ‘Uitzonderingen).

Bekijk hier het protocol van NOC*NSF.

OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSector VAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Op basis van de overheidsmaatregelen die nu bekend zijn gelden de volgende maatregelen voor de paardensector.

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden.

Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles. 

Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).  

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

SPECIFIEK OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSectorVAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Kijk voor branchespecifieke vragen en antwoorden op de websites van de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden.

Lokale verschillen 
Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij uw gemeente te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op uw vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.  

Kijk voor branchespecifieke protocollen op de website van de Sectorraad Paarden [link].

Neem uw verantwoordelijkheid
De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en reisbewegingen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van ons allemaal om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen. Wij blijven bovenstaand overzicht actualiseren indien nodig. 

*Waar in dit bericht paardrijden wordt genoemd, wordt ook aangespannen rijden bedoeld.

CURSUS Eigenaar-trainer Draf- en Rensport maart 2021

Op onderstaande data wordt er een cursus eigenaartrainer draf- en rensport georganiseerd.

Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaartrainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.

Tevens is deze cursus verplicht voor leerlingen, als onderdeel van hun opleiding. Ben je leerling en heb je deze cursus nog niet gevolgd? Geef je dan op. Voor leerlingen is er een korting op de cursuskosten.

De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar. De cursus wordt afgesloten met een certificaat!

Inhoud cursus:

  • Reglementenkennis
  • Harnachement (theorie en praktijk)
  • Anatomie / Ziekteleer
  • Horsemanship

Cursusduur:

4 zaterdagen, 6, 13, 20 & 27 maart 2021.

Cursusprijs: € 425,-

Locatie: Nader te bepalen.

Aanmelden via e-mail: v.kribbe@ndr.nl

o.v.v.:  naam, adres en geboortedatum. Graag aangeven of het Draf- of Rensport betreft.

Europese diergezondheidsverordening

Europese diergezondheidsverordening

PER 21 APRIL 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland.

Wat betekent dat voor u als eigenaar/houder/trainer van paarden?

De identificatie en registratie van paarden  zal veel strenger worden vanaf 21.04.2021. Alle paardenhouders dienen te registreren waar de paarden gehouden worden in een database die door de overheid (RVO)wordt beheerd.

Iedere locatie waar paarden gehouden worden krijgt zijn eigen registratiesysteem (d.m.v. een UBN nummer). Of dit nu gaat om een weiland, een bedrijf of aan huis, voor hobby of professioneel. Een houderij is een plaats waar een paard langer dan 30 dagen wordt gehouden.

De houder is verplicht om van ieder paard in het systeem van het RVO de volgende gegevens te zetten: chipnummer, paspoortnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteland, datum uitgifte paspoort en de uitgevende instantie. Ieder paspoort moet op de locatie van het paard aanwezig zijn.

In het online systeem van het RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden zoals bijvoorbeeld een meerdaagse training , wedstrijd of verplaatsing naar een dekstation. Een uitzondering is bijvoorbeeld een merrie die naar een hengstenhouderij gaat en binnen 90 dagen terugkeert. Indien zij langer dan 90 dagen op de hengstenhouderij  blijft moet ze wel in de database van het RVO gezet worden.

Tijdelijke verplaatsingen  moet je wel in een eigen administratie bijhouden, bijvoorbeeld in je eigen computer of schriftje op stal, voor het geval het NVWA komt controleren.

Definitie “houder van het paard”. Een houder van een paard is degene die verantwoordelijk is voor het paard. Wie is nu precies verantwoordelijk voor het paard? In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor  de registratie, nl:

1 exploitant van het paard:
Diegene die verantwoordelijk is voor het paard

2 exploitant van de locatie:
Diegene die verantwoordelijk is voor de locatie

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan de locatie.

De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie.

Het feitelijke registreren van het paard mag de houder (de verantwoordelijke)  van het paard ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder, die dit als service zou kunnen bieden richting zijn klanten.  Omdat er vele houdersconstructies in de paardenhouderij bestaan is het niet altijd even makkelijk te bepalen wie de houder van het paard is. Het eenvoudigst is te denken aan de eigenaar/eigenaren.

Wilt u meer informatie over I&R paard, dan kunt u op de website van LTO Nederland kijken. Mocht uw vraag daar niet op beantwoord worden, dan kunt u deze melden bij LTO Nederland via mtheunissen@lto.nl

Openingstijden van het kantoor NDR tijdens de feestdagen

Van 28 t/m 31 december is de NDR beperkt bereikbaar.
Op 24 en 31 december is het kantoor om 13.00 uur gesloten.
De aanvraag van een tijdelijk uitvoercertificaat en RCN moet tijdig worden gedaan.

NIEUWE VACCINATIE-VOORSCHRIFTEN TEGEN INFLUENZA EN RHINOPNEUMONIE

Volgend de besluiten van de IFHA en UET moet elke nieuwe vaccinatie van een paard tegen zowel influenza als rhinopneumonie vanaf 1 januari 2021 worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende voorschriften:


1) Een basisvaccinatieschema bestaande uit twee entingen die worden uitgevoerd binnen een tijdsinterval van minimaal 21 dagen en maximaal 60 dagen; Tijdens deze periode is het niet toegestaan om met het paard aan een koers of kwalificatie proef deel te nemen.


2) Een boosterenting uitgevoerd binnen minimaal 120 dagen en maximaal 180 dagen na de tweede enting van de basisvaccinatie.


3) Opvolgende vaccinaties dienen te worden uitgevoerd binnen een periode van bij voorkeur zes maanden en in ieder geval niet langer dan 12 maanden. Het is daarbij niet toegestaan om met een paard binnen vier dagen na een vaccinatie, aan een koers, kwalificatie- en/of selectieproefproef deel te nemen. Deze nieuwe voorschriften zijn van toepassing op elke vaccinatie die vanaf 1 januari 2021 wordt uitgevoerd.


Basisvaccinaties die reeds begonnen zijn, worden uitgevoerd volgens de voorschriften welke in 2020 van kracht waren. Om hiervan de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen dient rekening te worden gehouden met twee scenario’s:

  • paarden die hun eerste enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 1 oktober en 15 november 2020 dienen hun tweede basisvaccinatie te krijgen ten minste 21 dagen na de eerste basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021;
  • paarden die hun tweede enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 31 mei en 15 juli 2020, dienen hun eerste boostervaccinatie te krijgen ten minste 150 dagen na de tweede basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021.

Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat:


a) niet volgens de gevraagde vaccinatie-voorschriften is gehandeld dan wel
b) geen paspoort kan worden getoond,


zal de trainer van het paard een heffing van € 50,- verschuldigd zijn en zal het comité, conform art. 50 lid II sub a van het algemeen wedstrijd-reglement, het paard per direct een startverbod voor de desbetreffende wedstrijddag opleggen en voordragen voor een startverbod tot het tijdstip waarop volgens de NDR aan de vaccinatievoorschriften is voldaan.


Voor vragen over de vaccinatievoorschriften kan via e-mail contact worden opgenomen met het kantoor van de NDR.

In Memoriam Jan Wagenaar

Deze week is na een kort ziekbed drafsport-icoon Jan Wagenaar overleden. Hij is 83 jaar geworden.

Wagenaar geldt als een van de allergrootste trainers en rijders in de Nederlandse drafsport en groeide  in 50 jaar tijd uit tot een legende. Een vakman die niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten respect afdwong.

Zijn carrière ving op zestienjarige leeftijd aan en hoewel het met een vader die zelf een van de top-trainer/pikeurs was een uitgemaakte zaak leek dat Jan jr. in diens voetsporen zou treden, was dat nog helemaal niet zo evident. Zijn interesses lagen als jonge puber meer bij andere sporten zoals boksen en wielrennen, maar met de nodige vaderlijke druk werd destijds toch gekozen voor een toekomst in de drafsport.

Lang hoefde Jan niet op zijn eerste succes te wachten:  bij zijn derde start was het al raak en vanaf dat moment werden de zeges aaneengeregen, wat uiteindelijk resulteerde in een glanzende carrière waarbij maar liefst twintig nationale titels in de wacht werden gesleept: elf als rijder en negen als trainer. Kers op de taart was hierbij het in 1977 behaalde Europees Rijderskampioenschap.

Op Wagenaars duizelingwekkende palmares prijken een slordige 3500 overwinningen en de namen van alle grote koersen die er destijds in Nederland te winnen vielen.  Niet minder dan vijf keer won Wagenaar de Derby, waarbij de zege met Henri Buitenzorg in 1969 ongetwijfeld de meest memorabele genoemd mag worden.  Jan was nog maar net herstellende van een ernstig auto-ongeluk en de artsen waren er niet erg happig op om hem groen licht te geven om al zo snel weer op de kar plaats te nemen, maar uiteindelijk kreeg hij toch toestemming om te starten. Bijna ging het mis door een galoppade aan de start, maar na een zinderende finale wist de combinatie toch nog de winst binnen te halen.

De lijst met toppers  die Wagenaar heeft getraind en gereden is schier oneindig. Naast Henri Buitenzorg mag natuurlijk de fameuze Quicksilver S – winnaar van o.m. de Grote Prijs der Lage Landen – niet onvermeld blijven en ook namen als Ossian, Remi Star en Udo Quick zullen bij vele drafsportliefhebbers herinneringen oproepen.

Niet alleen op de grote pistes, maar ook op de kortebaan was Wagenaar een tegenstander om rekening mee te houden.  Hij had weliswaar een jaar nodig had om zijn eerste zege te boeken, maar daarna was er geen houden meer aan en domineerde hij in de jaren 50 en 60 het kortebaancircuit volledig. Zo won hij in 1958 elf van de achttien kortebaan die dat seizoen op de kalender stonden, een ‘strike rate’ van maar liefst 61%!

In de daaropvolgende jaren werd het wat moeilijker, mede door de opkomst van rijzende sterren als Manus Bouwhuis en de familie Pools en anderzijds vanwege verplichtingen op de langebaan, waar uiteraard de prioriteit lag. Toch wist Wagenaar nog regelmatig zijn overwinningen binnen te halen en uiteindelijk twee maal de kampioenschapstitel te behalen.

In het laatste decennium voor de eeuwwisseling deed Wagenaar het wat rustiger aan. Zijn kinderen Yvonne en Jan waren intussen ook al een tijdje werkzaam op het entrainement in Otterlo, waarbij Yvonne ook wat vaker plaatsnam in de sulky. Jan reed (en won) nog regelmatig zijn koersen, vooral in Duitsland en bleef tot het laatst toe, samen met zijn vrouw Annie, een onmisbare kracht op stal, waar Yvonne inmiddels de scepter zwaaide.

Een legende is heengegaan. We zullen ons Jan Wagenaar altijd blijven herinneren als een van de grootste trainers en rijders die onze sport rijk is geweest. Een gentleman, een aimabel man, correct in de omgang, maar op de sulky een vechter die uit het juiste drafsporthout was gesneden met een uiterste wil om te winnen, zoals het een waar kampioen betaamt.

Bestuur en medewerkers van de NDR wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Inleggelden nog te boeken in december 2020

Inleggelden per december 2020

Breeders Crown H/I/J/K 2021
Nog 49 ingeschreven paarden van de J-jaargang
12e inleggeld per december 2020: € 65,00
Es Vedra, Eye Catcher C, Fair Winner, Handsome Guy, Jack Hanover, Jade Beuckenswijk, Jaimy Fox, Jambers, James Trottatore, Jan Alki, Jank Summerland, Janske Beemd, Jarrot River, Jaya Energy, Jazzy Mad Money, Je Suis Rob, Je t’aime Lobell, Jeanine GO, Jeanne d’Arc, Jello W, Jersey Muscles, Jet Bianco, Jewel my Pride, Jewel Starlake, JFK, Jilt Flevo, Jip Star N, JLo Bros, Jo Black, Joan Hanover, Joe Fanatic, Joey Junior, John Europoort, Johnny B Goode, Joker of Steel, Jonah Vredebest, Joris Charisma, Joris S, Josh F Boko, Jowie Joe, Juan Les Pins, Juneau Oldeson, Jungle Renka, Just for Josh, Just Massive, Mamaora Vrijthout, Piet de Wit, Ribot, Velten Swarovski

Criterium der Driejarigen 2021
Nog 114 ingeschreven paarden
2e inleggeld per december 2020: € 30,00
I Got There First TF, In Charge TF, Incroyable Muse TF, Inspector Red TF, Iron Lad TF, Iscun Birdy TF, Issem TF, Izou Renka TF, La Capucine, La Reve Starro, La Romanee, Labelle Sycamore, Lacoste Boko, Ladies First, Lady D, Lady Day, Lady Effect, Lady Esther, Ladykiller, Lady’s Convital, Laith H Boko, Lambada Blue, Lana Lobell, Lancome Boko, Lars Charisma, Late night Dream, Laura Boko, Laurel, Layla, Leanne Schermer, Lee Beuckenswijk, Leen Schermer, Legend Apache, Legenda Vivente, Len Neijenrode, Lennarth, Lente, Leo GS, Leonie F Boko, Leroy Schermer, Lest Best Well, Let it be Petnic, Let it be VP, Let’s go BR, Let’s Go Crazy, Letsbeatthem, Levi Europoort, Lexia Boko, Lexther, Libera DW, Liberto, Liberty Star, Lidee du Noyer, Lidero, Lieve Schermer, Ligniere Occagnes, Lincoln Transs R, Linda’s Dream, Linde Beemd, Lindsey W, Lindstedt Boko, Lion JE, Lionora Petnic, Lion’s Wish, Lisa Alki, Lisa Charisma, Lissy, Livius, Lois Lane, Lokwatjouste, Lola Dragon, Lola Jheq, Lola Meadow, Lollobrigida, Lolly Pop, Longwaytogo, Looping de l’Iton, Lopptowmiss, Lord Bianco, Lord Celebration, Lorenzo, Lorenzo Frejo, Lorry Speed, Lotte Lobell, Lotus Centaur, Louis E Lobell, Louis mon Ami, Louis Skoatter, Louis Vuiton, Louisiana R, Love over gold, Love Rhythm Flevo, Love You Too, Lovely Dream, Lovelylunalevi, Lover Schermer, Loverboy v Assum, Luca Toni, Lucas, Luciano JP, Lucina, Lucky Dragon, Luckyboy v Assum, Luckystar Fili, Ludolf, Luigi il Mago, Lulu Dragon, Lune Occagnes, Lust for Life, Lutador v Bremen, Luuk Schermer, Luv Lois Schermer, Luv You Schermer, Lynx Dragon

Criterium der Vierjarigen 2021 &
Sprintkampioenschap der Vierjarigen 2021
Nog 86 ingeschreven paarden
2e inleggeld per december 2020: € 30,00
Hamori Memory TF, Havana Norg TF, Helsinki Newport TF, Hugo Occagnes TF, Hypersonique TF, Kaatje, Kaboom, Kaenia, Kaily Stardust, Kairouan, Kali Smart, Kamalia Joe, Kamaraad Hollandia, Kameraad, Kande Transs R, Kanmar Supreme, Kansas Lobell, Kapitein Bianco, Karaat Sycamore, Karina Alki, Karina Charisma, Karina O, Karisma v Assum, Karl Bianco, Karla Pioneer, Karllark, Karola, Kas Trottatore, Kashmir Stone, Kasjmir, Kasper, Kate Baldwin, Katie mon Amie, Katrionalemayrocks, Kattuso Boko, Keep Flying, Keep the Change, Kees, Keizer Schermer, Kelly Beuckenswijk, Kelly Vryenesse, Kelsa Europoort, Kenickie Kite, Kenneth Heat, Kenzo Beemd, Kenzo W, Kesper, Keytowin Starro, Khan Celebration, Kid, Kilimanjaro, Killer Chronos, Kimberly’s Wish, Kimono, King Kong, King Louie, King Occagnes, King Schermer, Kingston Renka, Kiss and Ride, Kiss Flevo Rhythm, Kiss of Fire, Kivati, Klarissa Velten, Klewerok, Kluivert Boko, Knockout Invicta, Kodaira Rensuma, Koen n Klasbak, Kolonel Parker, Kommaar Well, Kon Amoure, Konark F Boko, Kongo Flevo, Koraal, Koraal D, Korona Pharma, Kosmos Renka, Kosy Neyenrode, Kosy Occagnes, Kristal, Kristal Well, Kronos Centaur, Kychia Rensuma, Kyra Blue, Kyrja Smart