ALLE SELECTIEPROEVEN ACHTER GESLOTEN DEUREN VANAF 2 OKTOBER

Naar aanleiding van de maandagavond door de regering aangekondigde maatregelen heeft het bestuur SNDR, in overleg met de baanbesturen besloten om alle geplande meetings met selectieproeven, tot en met 20 oktober, achter gesloten deuren te verrijden.

Dit betekent dat we deze meeting gaan verrijden naar een bekend en bewezen scenario, vastgelegd in het protocol koersen op 1.5 meter na 29 september 2020.

De deelnemers kunnen dan op het stallenterrein, volgens het strikte COVID19-protocol in een minimale bezetting, met de bekende aanmeldprocedure aan het werk.

Zoals deelnemers weten geldt er wat bovenstaande betreft een Zero Tolerance-beleid.

Op de tribunes en andere gebouwen is enkel toegang voor enkele sleutelspelers van de organisatie zelf die met een minimale bezetting zal draaien.

Er is dus geen enkele mogelijkheid voor publiek om aanwezig te zijn.

Online zijn echter de selectieproeven en trainingssessies met formele tijdregistratie te volgen via de volgende link: https://www.victoriaparkwolvega.nl/livestream of Runnerz.nl.

Vervroegde aanvangstijden Alkmaar 4 oktober

Wij maken deelnemers, belanghebbenden en belangstellenden erop attent dat de starttijden voor de meeting van Alkmaar zondag 4 oktober met twee uur zijn vervroegd.

De meeting begint om 11:30 uur en de geplande starttijd van de selectieproef  is 14:55 uur.

Kortebaan wedstrijdreglement en OB-1 hoofdstuk Kortebaan

Het bijgewerkte Kortebaan wedstrijdreglement en OB-1 hoofdstuk kortebaan zijn, zoals gepubliceerd in OB 33, via deze pagina te downloaden.

De documenten worden in een nieuw scherm geopend:

KBW-reglement 10-08-2020

OB-1 Hoofdstuk KORTEBAAN 10-08-2020

Kortebaanreglement 2020

Het kortebaanreglement 2020 is te downloaden via onderstaande link.

KBW-reglement 10-08-2020

Reglementswijzigingen, protocol covid-19 en protocol extreme temperaturen

De reglementswijzigingen zoals gepubliceerd in OB 32, alsmede het protocol covid-19 en protocol extreme temperaturen, zijn via deze pagina te downloaden.

Algemeen Wedstrijd Reglement 13-08-2020

Drafsport Wedstrijd Reglement 13-08-2020

Protocol Covid-19 koersen op 1.5 meter na 1 augustus

Protocol-extreme-temperaturen-voor-paarden-versie-23-6-2020-def.

Groningen koerst achter gesloten deuren zondag 9 augustus 2020

Klik hieronder voor het persbericht inzake de meeting van Groningen 9 augustus 2020.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

PERSBERICHT KHRV 3 augustus 2020

Ontheffing op beperking startgerechtigdheid

Paarden die, als gevolg van het vanaf 12 maart 2020 stilleggen van het koerswezen in Nederland, hun startgerechtigdheid hebben verloren (meer dan twaalf maanden niet aan een wedstrijd hebben deelgenomen, Officieel Bulletin no1, pag. 25), krijgen hiervoor ontheffing.

Voor deze paarden geldt dat zij tot 1 augustus 2020 in Nederland ingeschreven kunnen worden.

Zondag 28 juni selectieproeven op Renbaan Duindigt; Wolvega verwacht op vrijdag 3 juli weer te hervatten, Alkmaar gaat voor een herstart op 5 juli.

De belangrijkste vraag die we de laatste tijd kregen is: wanneer gaan we weer koersen?
Deze week kwam het kabinet met versoepelingen die, aangekondigd door de minister-president, het licht vanuit Den Haag definitief op groen hebben gezet voor het organiseren van de selectieproeven in ons land per 1 juli 2020.
Op de Renbaan Duindigt wordt zelfs al gekoerst op zondag 28 juni, zo heeft het baanmanagement laten weten nadat ook de lokale autoriteiten groen licht hebben gegeven.
Eindelijk antwoord op de vraag wanneer er weer gekoerst wordt.
Een groot moment voor de sector die vier maanden lang zonder inkomsten zat.

Na Duindigt zullen ook andere banen weer open gaan. Details zijn op dit moment nog niet bekend. Uitgangspunt is en blijft de reguliere koerskalender. Bedrijfseconomisch zijn de selectieproeven, gepland voor vrijdag 3 juli in Wolvega, cruciaal. Verwachting is, na overleg vandaag met de burgemeester Van de Nadort, dat er ook in Wolvega weer gekoerst kan worden per 1 juli.
Het Management van Victoria Park Wolvega heeft na het overleg met de burgemeester dan ook besloten om vrijdag 26 juni het programma voor de maand juli te publiceren.  Zodoende kan maandag aanstaande de aangifte voor de meeting van 3 juli plaatsvinden. Op 3 juli verwacht het management van Victoria Park Wolvega nog zonder publiek te koersen. Verwachting is dat de definitieve bevestiging door de lokale autoriteiten begin volgende week komt. Hoe eerder hoe beter.

Alkmaar heeft de intentie om op zondag 5 juli een programma met publiek te organiseren, de uitschrijvingen hiervoor zijn inmiddels gepubliceerd. Op welke wijze de toegang voor publiek (triage en registratie) geregeld gaat worden, wordt momenteel onderzocht door het team achter de Alkmaar ZEturf Arena

Tot slot: vanmiddag is ook het banenoverleg geweest, met daarin naast de vier A-banen ook de grasbanen en kortebanen. Uiteraard was ook hier de herstart het onderwerp van gesprek. Het was goed om te zien dat de banen elkaar hierin waar mogelijk ondersteunen om een herstart mogelijk te maken op meerdere plaatsen. De kalender voor de selectieproeven van de komende maanden zullen wij z.s.m. publiceren.

Bericht van Bestuur SNDR i.s.m. Management Victoria Park Wolvega

Het licht voor de herstart van de draf- en rensport in Nederland staat nu bijna op groen!

Gisteravond kwam Premier Rutte met de ‘verlossende’ mededeling dat er per 1 juli weer mogelijkheden zijn voor de hoognodige herstart van de draf- en rensport in Nederland. Bijeenkomsten zijn dan weer toegestaan weliswaar met restricties op het aantal aanwezigen afhankelijk van een binnen of buiten locatie. Daarnaast mogen sportactiviteiten in de buitenlucht ook weer in wedstrijdverband worden georganiseerd. Uiteraard blijven alle generieke COVID-19 maatregelen van kracht: 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, regelmatig handen ontsmetten, etc. Voorwaardelijk bij de organisatie van dergelijke bijeenkomsten is instemming van de lokale autoriteiten die op basis van de specifieke lokale omstandigheden definitieve goedkeuring moeten verlenen. Met een enigszins aangepast protocol en een positieven beoordeling vanuit de betrokken Gemeenten en Veiligheidsregio’s lijkt onze sector daarmee weer aan de slag te kunnen en dat is natuurlijk geweldig nieuws!

Toch is het nu noodzakelijk eerst de letterlijke tekst te bezien van de nieuwe Noodverordening en de toelichting daarop om zeker te stellen dat we aan alle restricties en voorwaarden kunnen voldoen zodat er op zeer korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden met de lokale overheden over onze herstart die na meer dan drie en halve maand non-activiteit absoluut noodzakelijk is. Naar verwachting zal de nieuwe Noodverordening vandaag of morgen worden gepubliceerd. Vooruitlopend daarop is er vanmiddag een banenoverleg gepland om gezamenlijk de nieuwe situatie te bespreken en afspraken te maken op welke wijze we de sector weer op verantwoordelijke wijze kunnen gaan herstarten. Tijdens dat overleg zal ook een besluit worden genomen over de daadwerkelijke uitvoer van de geplande selectieproeven op de Renbaan Duindigt komende zondag 28 juni binnen de voorwaarden van het nu nog geldende regiem. Het eerder voorgenomen beleid met een differentiatie tussen beroeps deelnemers en eigenaarrijders en amateurs is gezien het bovenstaande niet meer opportuun.

Uitgangspunt bij de herstart is de meest actuele koerskalender zoals die eerder is vastgesteld. Daarbij is het nu natuurlijk belangrijk dat we alle paarden binnen het huidige paardenbestand in Nederland op korte termijn weer startmogelijkheden bieden. Ook een succesvolle herstart van de aan Victoria Park Wolvega en Renbaan Duindigt toegewezen Premium koersen heeft hoge prioriteit. Daarmee kan ook het financiële ecosysteem van onze sector weer op gang worden gebracht. Om met het huidige paardenbestand toch volwaardige koersen te kunnen samenstellen zal een beroep worden gedaan op gezamenlijke solidariteit om de koerskalender optimaal te kunnen gaan realiseren. Nadere informatie over de uitschrijvingen voor juli 2020 volgt zo spoedig mogelijk zodat er ook weer planmatig kan worden ingeschreven!

Aan alle deelnemers nu de dringende oproep om onze op handen zijnde herstart in Nederland zo goed mogelijk te willen ondersteunen door daadwerkelijk ook weer in Nederland te gaan koersen. De SNDR zal zich daarbij inspannen om alle noodzakelijke randvoorwaarden te optimaliseren binnen de beschikbare mogelijkheden. We hebben elkaar de komende tijd hard nodig om de totale bedrijfsvoering van de sector weer levensvatbaar te maken als basis voor de noodzakelijke verdere ontwikkeling daarvan!

Bestuur SNDR

Petitie en Videopresentatie aangeboden aan Tweede Kamer, 23-06-2020

Klik hieronder voor de aan Tweede Kamer aangeboden petitie en de bijbehorende video-presentatie.
De documenten worden in een nieuw scherm geopend:

Petitie SNDR d.d. 23-06-2020 Publieke Zaken DEF

https://youtu.be/N-p4s1sagSw