Persbericht SRP 12-01-2021, Corona-update: huidige maatregelen met drie weken verlengd, paardenhouderijen blijven aangepast open

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen.

Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. De lockdown heeft helaas gevolgen voor de gehele paardensector.

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn en het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Door de lobby van  de afgelopen weken van de Sectorraad Paarden bestaande uit LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR is inmiddels ook een paragraaf over hippische binnenaccommodaties opgenomen in de maatregelen van de overheid:

“In hippische accommodaties zijn de binnenruimten gesloten voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de hippische accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn – met inachtneming van de algemene coronaregels – wel voor publiek toegestaan.”

Bron: website van de Rijksoverheid.

Deze uitzondering is ook opgenomen in het coronaprotocol voor de sport van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Vereniging van Sport en Gemeentes (VSG) (p. 6 onder ‘Uitzonderingen).

Bekijk hier het protocol van NOC*NSF.

OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSector VAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Op basis van de overheidsmaatregelen die nu bekend zijn gelden de volgende maatregelen voor de paardensector.

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden.

Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles. 

Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).  

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

SPECIFIEK OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSectorVAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Kijk voor branchespecifieke vragen en antwoorden op de websites van de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden.

Lokale verschillen 
Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij uw gemeente te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op uw vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.  

Kijk voor branchespecifieke protocollen op de website van de Sectorraad Paarden [link].

Neem uw verantwoordelijkheid
De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en reisbewegingen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van ons allemaal om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen. Wij blijven bovenstaand overzicht actualiseren indien nodig. 

*Waar in dit bericht paardrijden wordt genoemd, wordt ook aangespannen rijden bedoeld.

CURSUS Eigenaar-trainer Draf- en Rensport maart 2021

Op onderstaande data wordt er een cursus eigenaartrainer draf- en rensport georganiseerd.

Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaartrainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.

Tevens is deze cursus verplicht voor leerlingen, als onderdeel van hun opleiding. Ben je leerling en heb je deze cursus nog niet gevolgd? Geef je dan op. Voor leerlingen is er een korting op de cursuskosten.

De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar. De cursus wordt afgesloten met een certificaat!

Inhoud cursus:

 • Reglementenkennis
 • Harnachement (theorie en praktijk)
 • Anatomie / Ziekteleer
 • Horsemanship

Cursusduur:

4 zaterdagen, 6, 13, 20 & 27 maart 2021.

Cursusprijs: € 425,-

Locatie: Nader te bepalen.

Aanmelden via e-mail: v.kribbe@ndr.nl

o.v.v.:  naam, adres en geboortedatum. Graag aangeven of het Draf- of Rensport betreft.

NIEUWE VACCINATIE-VOORSCHRIFTEN TEGEN INFLUENZA EN RHINOPNEUMONIE

Volgend de besluiten van de IFHA en UET moet elke nieuwe vaccinatie van een paard tegen zowel influenza als rhinopneumonie vanaf 1 januari 2021 worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende voorschriften:


1) Een basisvaccinatieschema bestaande uit twee entingen die worden uitgevoerd binnen een tijdsinterval van minimaal 21 dagen en maximaal 60 dagen; Tijdens deze periode is het niet toegestaan om met het paard aan een koers of kwalificatie proef deel te nemen.


2) Een boosterenting uitgevoerd binnen minimaal 120 dagen en maximaal 180 dagen na de tweede enting van de basisvaccinatie.


3) Opvolgende vaccinaties dienen te worden uitgevoerd binnen een periode van bij voorkeur zes maanden en in ieder geval niet langer dan 12 maanden. Het is daarbij niet toegestaan om met een paard binnen vier dagen na een vaccinatie, aan een koers, kwalificatie- en/of selectieproefproef deel te nemen. Deze nieuwe voorschriften zijn van toepassing op elke vaccinatie die vanaf 1 januari 2021 wordt uitgevoerd.


Basisvaccinaties die reeds begonnen zijn, worden uitgevoerd volgens de voorschriften welke in 2020 van kracht waren. Om hiervan de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen dient rekening te worden gehouden met twee scenario’s:

 • paarden die hun eerste enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 1 oktober en 15 november 2020 dienen hun tweede basisvaccinatie te krijgen ten minste 21 dagen na de eerste basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021;
 • paarden die hun tweede enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 31 mei en 15 juli 2020, dienen hun eerste boostervaccinatie te krijgen ten minste 150 dagen na de tweede basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021.

Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat:


a) niet volgens de gevraagde vaccinatie-voorschriften is gehandeld dan wel
b) geen paspoort kan worden getoond,


zal de trainer van het paard een heffing van € 50,- verschuldigd zijn en zal het comité, conform art. 50 lid II sub a van het algemeen wedstrijd-reglement, het paard per direct een startverbod voor de desbetreffende wedstrijddag opleggen en voordragen voor een startverbod tot het tijdstip waarop volgens de NDR aan de vaccinatievoorschriften is voldaan.


Voor vragen over de vaccinatievoorschriften kan via e-mail contact worden opgenomen met het kantoor van de NDR.

In Memoriam Jan Wagenaar

Deze week is na een kort ziekbed drafsport-icoon Jan Wagenaar overleden. Hij is 83 jaar geworden.

Wagenaar geldt als een van de allergrootste trainers en rijders in de Nederlandse drafsport en groeide  in 50 jaar tijd uit tot een legende. Een vakman die niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten respect afdwong.

Zijn carrière ving op zestienjarige leeftijd aan en hoewel het met een vader die zelf een van de top-trainer/pikeurs was een uitgemaakte zaak leek dat Jan jr. in diens voetsporen zou treden, was dat nog helemaal niet zo evident. Zijn interesses lagen als jonge puber meer bij andere sporten zoals boksen en wielrennen, maar met de nodige vaderlijke druk werd destijds toch gekozen voor een toekomst in de drafsport.

Lang hoefde Jan niet op zijn eerste succes te wachten:  bij zijn derde start was het al raak en vanaf dat moment werden de zeges aaneengeregen, wat uiteindelijk resulteerde in een glanzende carrière waarbij maar liefst twintig nationale titels in de wacht werden gesleept: elf als rijder en negen als trainer. Kers op de taart was hierbij het in 1977 behaalde Europees Rijderskampioenschap.

Op Wagenaars duizelingwekkende palmares prijken een slordige 3500 overwinningen en de namen van alle grote koersen die er destijds in Nederland te winnen vielen.  Niet minder dan vijf keer won Wagenaar de Derby, waarbij de zege met Henri Buitenzorg in 1969 ongetwijfeld de meest memorabele genoemd mag worden.  Jan was nog maar net herstellende van een ernstig auto-ongeluk en de artsen waren er niet erg happig op om hem groen licht te geven om al zo snel weer op de kar plaats te nemen, maar uiteindelijk kreeg hij toch toestemming om te starten. Bijna ging het mis door een galoppade aan de start, maar na een zinderende finale wist de combinatie toch nog de winst binnen te halen.

De lijst met toppers  die Wagenaar heeft getraind en gereden is schier oneindig. Naast Henri Buitenzorg mag natuurlijk de fameuze Quicksilver S – winnaar van o.m. de Grote Prijs der Lage Landen – niet onvermeld blijven en ook namen als Ossian, Remi Star en Udo Quick zullen bij vele drafsportliefhebbers herinneringen oproepen.

Niet alleen op de grote pistes, maar ook op de kortebaan was Wagenaar een tegenstander om rekening mee te houden.  Hij had weliswaar een jaar nodig had om zijn eerste zege te boeken, maar daarna was er geen houden meer aan en domineerde hij in de jaren 50 en 60 het kortebaancircuit volledig. Zo won hij in 1958 elf van de achttien kortebaan die dat seizoen op de kalender stonden, een ‘strike rate’ van maar liefst 61%!

In de daaropvolgende jaren werd het wat moeilijker, mede door de opkomst van rijzende sterren als Manus Bouwhuis en de familie Pools en anderzijds vanwege verplichtingen op de langebaan, waar uiteraard de prioriteit lag. Toch wist Wagenaar nog regelmatig zijn overwinningen binnen te halen en uiteindelijk twee maal de kampioenschapstitel te behalen.

In het laatste decennium voor de eeuwwisseling deed Wagenaar het wat rustiger aan. Zijn kinderen Yvonne en Jan waren intussen ook al een tijdje werkzaam op het entrainement in Otterlo, waarbij Yvonne ook wat vaker plaatsnam in de sulky. Jan reed (en won) nog regelmatig zijn koersen, vooral in Duitsland en bleef tot het laatst toe, samen met zijn vrouw Annie, een onmisbare kracht op stal, waar Yvonne inmiddels de scepter zwaaide.

Een legende is heengegaan. We zullen ons Jan Wagenaar altijd blijven herinneren als een van de grootste trainers en rijders die onze sport rijk is geweest. Een gentleman, een aimabel man, correct in de omgang, maar op de sulky een vechter die uit het juiste drafsporthout was gesneden met een uiterste wil om te winnen, zoals het een waar kampioen betaamt.

Bestuur en medewerkers van de NDR wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Persbericht SRP – Guusje ter Horst nieuwe voorzitter Sectorraad Paarden

Klik hieronder voor het persbericht van Sectorraad Paarden.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Persbericht SRP – Guusje ter Horst nieuwe voorzitter Sectorraad Paarden

CORONA-STOP: update per maandag 16 november

Ondanks intensieve inspanningen van de teams achter de Alkmaar ZEturf Arena en de Draf- en Renbaan Duindigt hebben de de betreffende Veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord en Haaglanden helaas recent besloten geen toestemming te geven voor het verrijden van selectieproeven op die banen. Het betreft de in november op Alkmaar geplande draverijen en de eventuele in te plannen (Premium) selectieproeven op Duindigt.

Samen met de betrokken baanorganisaties blijft de SNDR ondanks deze wederom teleurstellende besluiten, zich maximaal inzetten voor de noodzakelijke herstart van onze sector op zo kort mogelijke termijn. Daarbij richten we ons primair op de nog in 2020 geplande (Premium) meetings van Victoria Park Wolvega en op de Alkmaar ZEturf Arena.

De voor dinsdag 17/11 aangekondigde persconferentie van het kabinet /Rutte biedt hopelijk nieuwe aanknopingspunten voor landelijke en/of regionale verruimingen die het verrijden van selectieproeven in Nederland weer mogelijk maken. Daarmee kunnen dan ook de omvangrijke maar economisch noodzakelijke reisbewegingen die onze drafsportprofessionals nu moeten maken om te proberen ‘t hoofd boven water te houden, weer tot normale proporties worden terug gebracht.

Bestuur SNDR

CORONA-STOP: UPDATE per dinsdag 20 oktober

Officieel: annulering selectieproeven 23 oktober (Wolvega

De selectieproeven achter gesloten deuren, gepland voor vrijdag aanstaande, 23 oktober, worden geannuleerd, zo is vandaag besloten door Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega.

Het vervolg: overleg loopt

Momenteel wordt op meerdere fronten overleg gevoerd om zo snel mogelijk, bij voorkeur nog in de maand oktober, selectieproeven te organiseren. De annulering van de selectieproeven te Wolvega raakt de sector immers zwaar, aangezien het premiumdraverijen betreft, cruciaal voor de bedrijfsvoering van alle professionals en betrokken organisaties. Bovendien staat de wintermeeting op punt van beginnen.

Informatie via ndr.nl

Zoals u gewend bent van de lockdown tussen medio maart en eind juni zullen we regelmatig en duidelijk communiceren van de stand van zaken is.

Eerdere berichten over de corona-stop, die vrijdag 16 oktober in ging, vind u hier:

* https://www.ndr.nl/nieuws/corona-stop-update-per-maandag-19-oktober/

https://www.ndr.nl/nieuws/selectieproeven-voor-professionals-wolvega-16-oktober-2020-afgelast/

 

Bestuur SNDR en Management Victoria Park Wolvega

CORONA-STOP: UPDATE PER MAANDAG 19 OKTOBER

De annulering van de selectieproeven te Wolvega (16 oktober) en Groningen (18 oktober) afgelopen donderdagmiddag sloeg in als een bom. De impact is dan ook enorm binnen onze sector. Voortbestaan van sector en betrokken partijen staat op het spel. Het is nog onduidelijk wanneer er weer selectieproeven worden verreden en dit leidt tot onzekerheid binnen de sector.

Zoals u gewend bent van de lockdown tussen medio maart en eind juni zullen we regelmatig en duidelijk communiceren van de stand van zaken is.

Zo snel mogelijk herstarten om erger te voorkomen

Momenteel vindt overleg plaats met meerdere betrokkenen over een herstart. Wanneer en in welke vorm dit kan plaatvinden is nog niet duidelijk. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Uiteraard zijn maatregelen van de overheid, om het virus te bedwingen, leidend bij elk initiatief. Gegeven de uitspraken van premier Rutter om amateursport stopt te zetten en profsport door te laten gaan, hebben we gevraagd om de selectieproeven z.s.m. weer te kunnen hervatten.

We zien daartoe mogelijkheden vanuit zowel de juridische blik als vanuit de realiteit. Zie daartoe ook het bericht van donderdag 15 oktober jl. op onze site.

Update maandag 19 oktober

 • Er is vandaag een brief verstuurd naar betrokken overheidsorganen waarin we vragen om te bespreken hoe en wanneer de selectieproeven door de gecertificeerde professionals hervat kunnen worden, conform het protocol dat met succes wordt uitgevoerd sinds eind juni.
 • Er vindt op meerdere fronten overleg plaats, met meerdere stakeholders.
 • Insteek bij een herstart zal zijn om de sector in staat te stellen om inkomsten te genereren en de geleden schade proberen te herstellen. Daarbij zijn de selectieproeven onmisbaar. Er staan nog tien premium-meetings gepland tot het eind van dit jaar. Dat betekent dat veel paarden door professionals zijn voorbereid op deze economisch voor onze sector zo belangrijke tijd van het jaar.
 • Vooruitlopend op het weer organiseren van selectieproeven vragen we de deelnemers om net als in het voorjaar extra flexibiliteit en wendbaarheid te tonen bij een eventuele aangifte paarden.
 • Wat betreft de aangifte paarden voor de stakes-selectieproef die gepland stond op 23 oktober te Wolvega: mocht u van plan zijn om te starten met uw driejarige draver, stuurt u dan svp een mailtje naar drafsport@ndr.nl Op deze manier heeft de sportafdeling van NDR en het sportmanagement van Victoria Park Wolvega een actueel beeld van mogelijke starters in deze selectieproef, ingeval we deze op korte termijn opnieuw kunnen inplannen.

Achtergrond: waar hebben we het over?

Selectieproeven worden verreden op een draf-en renbaan, achter gesloten deuren en uitgevoerd door gecertificeerde professionals, voorzien van beschermende kleding (én een mondkapje). Het gebeurt in de buitenlucht op een uitgestrekt terrein waar naast deelnemers slechts een minimale bezetting van officials (jury, beveiliging en camerapersoneel) werkzaam is, volgens een bewezen en met succes toegepast (sinds 3 juli) Covid-protocol. Er geldt een zelf opgelegd zero tolerance beleid (beveiliging, jury).

Het is géén amateursport, het is géén teamsport en het is géén contactsport. Deelnemers blijven bovendien op 1,5 meter. Het is eerder te vergelijken met professionals aan het werk op een bouwplaats volgens een Covid-protocol.

Bestuur SNDR,

Maatregel in het kader van invoering mondkapjesplicht tijdens selectieproeven en trainingsritten

Volgend op de publicatie inzake de verplichting tot het dragen van mondkapjes gedurende de gehele meeting het volgende.

Naleving van de maatregelen in het kader van de organisatie van selectie-proeven achter  gesloten deuren vraagt grote inspanningen van alle betrokken deelnemers, functionarissen en baanpersoneel.

Om de organiserende partijen (SNDR en Baanverenigingen) een instrument te geven om deze verplichting te kunnen handhaven in het geval dat deelnemers zich moedwillig niet aan de uitgevaardigde voorschriften, omschreven in het protocol “Covid-19, koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020”, houden, is er een sanctie opgesteld die in voornoemde gevallen door het comité opgelegd kan worden.

We benadrukken hierbij dat de  trainer er verantwoordelijk voor is  dat  al  het  bij  hem  werkzaam zijnde  personeel,  waaronder  tevens  te  verstaan  personeel  in  los dienstverband en of vrijwilligers, zich houdt aan de reglementsbepalingen en door de N.D.R. en baanorganisaties gegeven voorschriften en bepalingen.

Bovendien wordt benadrukt dat elke persoon die recidiveert met betrekking tot deze maatregelen, kan worden uitgesloten van deelname en de toegang tot de wedstrijd- en trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen worden ontzegd.

 

De pikeur/ trainer, rijder van het paard ……., is bestraft met een boete van € 100,- en/of een tevoetstelling van 4 wedstrijddagen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 15 lid 3 A.W.R. (iedere deelnemer heeft de plicht zich te houden aan de door de baanorganisaties gestelde regels, inzake het gebruik van wedstrijd- en trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen) in relatie met het bepaalde in het NDR/VPW-Protocol COVID-19, koersen op 1,5 meter.

 

Gezien het belang wat op het spel staat, nl. de continuering van de selectieproeven en daarmee het voortbestaan van onze sport, gaan we ervan uit dat de per 8 oktober geldende mondkapjes verplichting door alle betrokken partijen gedragen wordt en eraan gevolg gegeven wordt, zodat strikte handhaving niet nodig zal zijn.

 

Bestuur SNDR

Invoering mondkapjesplicht tijdens de meetings

In het licht van het dringende advies van het kabinet m.b.t. het  dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke (binnen-) ruimtes, heeft de SNDR besloten om, het dragen van voornoemde mondkapjes verplicht te stellen voor een ieder die gedurende meeting op het wedstrijdterrein en alle daartoe behorende gebouwen, aanwezig is.

Deze verplichting geldt reeds binnen gelijke sectoren in vele andere Europese landen en we gaan er vanuit dat deze (richting de overheid) proactieve maatregel meewerkt aan een positieve beeldvorming van onze discipline binnen de hippische sector en zo de continuering van onze selectieproeven, ook bij eventuele verscherping van de huidige maatregelen, helpt veilig te stellen.

Deze maatregel zal ingaan per 8 oktober 2020 en is opgenomen in het protocol “koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020”

Klik hieronder voor het Protocol koersen op 1.5 meter na 1 oktober 2020

Protocol Covid-19 koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020