Rijdersexamen op Duindigt zaterdag 7 april

RIJDERSEXAMEN

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder,  eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er, zal er op 7 april 2018 op de Draf- en Renbaan Duindigt een rijdersexamen worden afgenomen.

Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 26 maart a.s. op het secretariaat van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn.  faxnr. 070-3047145, t.n.v. Viviën Kribbe of v.kribbe@ndr.nl

 

Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op 31 maart 2018 op de Draf- en Renbaan Duindigt.

(Aanvang (proef-)examen om 10:30, u moet op beide dagen een paard meebrengen en evt. zelf voor stalling zorgen)

De totale kosten bedragen € 110,-