Proef voor amateurrijders en eigenaarrijders

In overleg met de diverse belangenverenigingen wordt in de maanden oktober en november een proef gehouden met het openstellen van draverijen in Alkmaar en Groningen voor amateurrijders (m/v) en openstellen van amateurkoersen voor eigenaarrijders.

Concreet betekent dit dat op de meetings van 7 oktober (Groningen) en 22 oktober, 5 en 19 november (Alkmaar) amateurrijders met hun eigen paarden startgerechtigd zijn in de meeste open koersen, ongeacht het aantal overwinningen.

Daarnaast zullen de amateurkoersen tevens open zijn voor eigenaarrijders, al of niet met een eigen paard.

De opzet is om zoveel mogelijk startmogelijkheden te creëren in het streven om te komen tot optimalisatie van de koersbezetting.

Deze proef is vooralsnog beperkt tot voornoemde koersdagen en zal nadien gedegen worden geëvalueerd.